Maag- Darm- en Levercentrum

Het Maag Darm Lever Centrum Leiden van het LUMC biedt topklinische en innovatieve zorg aan patiënten met maag, darm en leveraandoeningen.
Over het centrum

Het Maag Darm Lever Centrum Leiden heeft de volgende speerpunten:

Oncologie

  • (Erfelijke) darm- en pancreastumoren
  • Vroegcarcinomen slokdarm, maag en darm
  • Hepatocellulair carcinoom (HCC)

Regeneratieve geneeskunde

  • Inflammatoire darmziekten
  • Leverziekten en levertransplantatie

Een patiënt doorverwijzen

Deze informatie is bestemd voor artsen en instellingen die patiënten naar de afdeling Maag, darm en leverziekten (MDL) willen verwijzen.

Poliklinieken en verpleegafdelingen

Endoscopie

​Op onze endoscopieafdeling worden verschillende diagnostische en therapeutisch endoscopieën uitgevoerd.

Over ons onderwijs

Het Maag Darm Levercentrum Leiden is zeer actief in het onderwijs van het LUMC, met name op het gebied van maag-, darm- en leveraandoeningen. Wij verzorgen onderwijs voor studenten geneeskunde en biomedische wetenschappen, maar ook voor de opleiding van zorgprofessionals zoals verpleegkundigen en medisch specialisten.

About our research (EN)

The Gastroenterology and Hepatology research laboratory performs innovative translational research according to the highest international standards. Our current research projects focus on research within the LUMC medical research profile areas Cancer Pathogenesis and Therapy (CPT) and Immunity, Infection and Tolerance (ITT).

The research laboratory is led by Dr. Luuk Hawinkels, and compromises 7 PhD students and 4 technicians supervised by principal investigators. Our laboratory has state-of-the-art equipment to analyse patients-derived samples, perform 2-dimensional and 3-dimensional (organoid) cell culture including live cell imaging. In addition we have developed an advanced panel of syngeneic and xenograft mouse models for gastrointestinal tumors and inflammatory disorders. Clinical research is coordinated by 4 dedicated research nurses at the gastroenterology trail office.

The Gastroenterology and Hepatology research laboratory performs innovative translational research according to the highest international standards. Our current research projects focus on research within the LUMC medical research profile areas Cancer Pathogenesis and Therapy (CPT) and Immunity, Infection and Tolerance (ITT).

The research laboratory is led by Dr. Luuk Hawinkels, and compromises 7 PhD students and 4 technicians supervised by principal investigators. Our laboratory has state-of-the-art equipment to analyse patients-derived samples, perform 2-dimensional and 3-dimensional (organoid) cell culture including live cell imaging. In addition we have developed an advanced panel of syngeneic and xenograft mouse models for gastrointestinal tumors and inflammatory disorders. Clinical research is coordinated by 4 dedicated research nurses at the gastroenterology trail office.

More information regarding current projects is found via the links below.

Praktische informatie

Postadres
Maag- Darm- Levercentrum
Stafsecretariaat MDL, C4-P
Postbus 9600
2300 RC  LEIDEN

Bezoekadres
Maag- Darm- Levercentrum
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

Contact en locatie

​Contact en locatie

Locatie: C4-P

e-mail: secretariaat.mdlz@lumc.nl

Telefoon: 071-5263507 /  071-5265217

Polikliniek Maag-, Darm-, Leverziekten

Locatie: B-4-R, route 47

Telefoon: 071 526 3575

Bereikbaar: maandag t/m vrijdag 9.00 – 11.00 uur

E-mail: polimdl@lumc.nl

​Contact en locatie

Locatie: C4-P

e-mail: secretariaat.mdlz@lumc.nl

Telefoon: 071-5263507 /  071-5265217

Polikliniek Maag-, Darm-, Leverziekten

Locatie: B-4-R, route 47

Telefoon: 071 526 3575

Bereikbaar: maandag t/m vrijdag 9.00 – 11.00 uur

E-mail: polimdl@lumc.nl

Polikliniek Maag-, Darm-, Leverziekten (MDL scopie-afdeling)

Locatie: C-4-S, route 164

Telefoon: 071 526 3557

Bereikbaar: maandag t/m vrijdag 9.00 – 11.00 uur