Patiëntenfolder

Darmkanker

In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 12.000 mensen de diagnose darmkanker. Dit betreft meestal kanker in de dikke darm, kanker in de dunne darm is relatief zeldzaam. Darmkanker ontstaat bijna altijd uit een poliep (een goedaardig gezwel) in de darmwand. Het LUMC is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van deze vorm van kanker. U wordt geholpen door een gespecialiseerd team, waarin verschillende afdelingen nauw samenwerken.

Deze patiëntenfolder is opgesteld door de afdeling Maag-, darm en leverziekten.

Onze zorg

Wat is Darmkanker?

Darmkanker ontstaat bijna altijd uit een poliep in de darmwand. Een poliep is een goedaardige verdikking of goedaardig uitgroeisel van de darm. Poliepen kunnen kwaadaardig worden. Een kwaadaardig gezwel is kanker. De tumor in de dikke darm kan steeds groter worden en door de verschillende lagen van de darmwand heen groeien. Ook kunnen er cellen losraken van de tumor. Via de bloedbaan of het lymfestelsel verspreiden deze cellen zich verder door het lichaam. Daar kunnen ze weer uitgroeien tot nieuwe tumoren: uitzaaiingen.

Verschijnselen

De klachten die u kunt krijgen, hangen af van de plek waar de tumor in de dikke darm zit. Een tumor in het laatste deel van de dikke darm (de endeldarm) geeft klachten zoals veranderingen in de stoelgang (verstopping of kleine beetjes diarree), zichtbaar bloed of slijm bij de ontlasting, krampende buikpijn en loze aandrang. Een tumor in het begin van de dikke darm kan klachten geven zoals bloedarmoede en vage buikpijn. Klachten die kunnen horen bij dikkedarmkanker, ongeacht waar de tumor zit: een vol gevoel, gebrek aan eetlust, veranderingen in het ontlastingspatroon en gewichtsverlies.

Oorzaak

Dikkedarmkanker ontstaat meestal uit poliepen. Vooral bij mensen boven de 50 jaar komen poliepen in de dikke darm vaak voor. De meeste poliepen in de darm zijn goedaardig. Slechts een klein aantal poliepen verandert in een kwaadaardig gezwel. Het is onbekend waarom sommige poliepen uitgroeien tot een tumor en andere niet.

De kans op dikkedarmkanker neemt toe met de leeftijd. Daarnaast spelen meerdere factoren een rol bij het ontstaan van darmkanker. Een gezonde leefstijl en gezonde voeding kunnen het risico op darmkanker verkleinen. Mensen met een chronische darmontsteking hebben een licht verhoogde kans om dikkedarmkanker te krijgen. Ook na een eerdere darmkanker is er een groter risico om de ziekte opnieuw te krijgen. Tenslotte is er in een klein deel van de gevallen (5 tot 10 procent) sprake van een erfelijke vorm van darmkanker.

Waarom u bij ons in goede handen bent

Gespecialiseerd team bij darmkanker

Voor patiënten met darmkanker werken wij in een gespecialiseerd behandelteam van artsen en verpleegkundig specialist. Dit team bespreekt de resultaten van uw onderzoeken en is verantwoordelijk voor het uitvoeren van operaties en andere behandelingen.

Patiënten en huisartsen worden hierbij actief betrokken en beslissen mee over een op maat gemaakt behandelplan. Daarnaast krijgt iedere patiënt een vast aanspreekpunt gedurende het gehele traject, dit is een verpleegkundig specialist.

Sneldiagnose darmkanker

Het LUMC heeft een zorgpad voor darmkanker, zodat u snel weet waar u aan toe bent. Dit is een vastomlijnd traject waarbij na het darmonderzoek (coloscopie) snel aanvullende onderzoeken worden ingezet die nodig zijn voor het vaststellen van de beste behandeling.

Universitair Kankercentrum Leiden | Den Haag

Het LUMC werkt sinds oktober 2016 samen met het Haaglanden Medisch Centrum in het Universitair Kankercentrum Leiden | Den Haag (UKC-LD). Het UKC-LD biedt de patiënt het beste van twee werelden: goede gastvrije zorg in combinatie met academische topzorg waarbij vernieuwing en ontwikkeling voorop staat. Binnen het UKC-LD werken we intensief samen om kennis en ervaring te bundelen en de kwaliteit van de zorg nog verder te verbeteren.

Wetenschappelijk onderzoek

Het LUMC doet veel wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe behandelingen voor darmkanker. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de zorg voor mensen met deze ziekte. We bundelen daarbij onze krachten met medisch specialisten, onderzoekers en patiëntverenigingen binnen en buiten Nederland.

Video

Diagnose

De meeste patiënten krijgen een verwijzing naar het LUMC nadat er tijdens het bevolkingsonderzoek naar darmkanker een afwijking is gevonden. Ook klachten zoals bloed bij de ontlasting kunnen reden zijn voor verder onderzoek. Vaak heeft er al een darmonderzoek plaatsgevonden. In het LUMC doen we een aantal aanvullende onderzoeken. Zo kunnen we bepalen wat de beste behandeling is.

Afspraak maken voor diagnose darmkanker

Na aanmelding door de huisarts of specialist uit een ander ziekenhuis wordt er zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen enkele dagen, contact met u opgenomen door een medewerker van de afdeling Heelkunde voor het maken van een afspraak.

Wie komt u tegen en wat staat u te wachten?

Voor patiënten met een afwijking in de darm hebben wij een vast zorgpad ontwikkeld. Hierdoor weten u en uw behandelaars in welke fase van het traject u zich bevindt en sluiten de verschillende onderzoeken goed op elkaar aan. Dit maakt het meestal mogelijk om snel zekerheid te krijgen over de aard van uw afwijking.

Binnen het zorgpad werken de chirurg, maag-darm-leverarts (MDL-arts), internist-oncoloog, radiotherapeut-oncoloog, radioloog, patholoog en verpleegkundig specialisten nauw samen. Nadat de onderzoeken zijn uitgevoerd, bespreekt de chirurg of MDL-arts de uitslag met u.

Het onderzoek

Vaak moeten er aanvullende onderzoeken uitgevoerd worden. Welke aanvullende onderzoeken u moet ondergaan hangt af van de plaats van de afwijking in uw dikke darm. Hieronder een overzicht van wat mogelijk is.

Coloscopie

Dit onderzoek heeft meestal al plaatsgevonden voordat u naar het LUMC bent verwezen. In sommige gevallen is het nodig om een aanvullende coloscopie uit te voeren. Bij een coloscopie bekijkt de arts met een dunne, buigzame slang met daarop een camera de binnenkant van de dikke darm. Zo worden de eventuele tumor, poliepen of andere darmaandoeningen in kaart gebracht.

Bloedonderzoek

In voorbereiding op de beeldvormende onderzoeken wordt er bij u bloed afgenomen. Dit bloedonderzoek geeft ons belangrijke informatie over uw algehele gezondheid, de werking van uw lever en de eventuele aanwezigheid van stoffen die op kanker kunnen duiden.

CT-scan van de borstkas/buik

Een CT-scan is bedoeld om alle organen goed in beeld te brengen. Het onderzoek zelf duurt ongeveer 10 -15 minuten. Met de voorbereiding en nazorg moet u rekening houden dat u ongeveer een halve dag aanwezig moet zijn in het ziekenhuis.

Röntgenfoto van de borstkas

Op een röntgenfoto van de borstkas kunnen we zien of er afwijkingen zijn aan longen, hart of lymfeklieren. Bijvoorbeeld een longontsteking, vocht achter de longen of uitzaaiingen in de longen.

MRI-scan van het bekken

Deze scan maken we alleen bij patiënten met kanker aan het laatste deel van de dikke darm (endeldarmkanker). Het doel is precies in beeld te brengen hoe groot de tumor is en hoe deze zich verhoudt tot de omgeving.

Uitslag van het onderzoek

Het behandelteam bespreekt de resultaten van de verschillende onderzoeken tijdens een patiëntenbespreking. Dit zogenaamde multidisciplinaire overleg vindt tweemaal per week plaats, samen met de collega’s uit het Haaglanden Medisch Centrum waarmee wordt samengewerkt in het kader van het UKC-LD. Tijdens dit overleg bespreken we de definitieve uitslag, stellen we een behandelplan op of bepalen we welke onderzoeken verder nog nodig zijn.

De MDL-arts of de chirurg zal de uitslag en het behandelplan met u bespreken. Mogelijke uitkomsten die tijdens dit gesprek aan bod kunnen komen:

 • Operatie: u krijgt op de polikliniek uitleg over de operatie.
 • Chemotherapie: u wordt opgeroepen voor een gesprek met de internist-oncoloog. Soms krijgt u voorafgaand aan of na een operatie ook chemotherapie.
 • Radiotherapie (bestraling): u wordt opgeroepen voor een gesprek met de radiotherapeut-oncoloog. Als de tumor in de endeldarm zit, moet u soms voorafgaand aan een operatie ook bestraald worden, soms gecombineerd met chemotherapie (chemoradiotherapie).
 • Controle: soms blijkt de afwijking al volledig door de MDL-arts te zijn verwijderd. U blijft dan bij de MDL-arts onder controle.
 • Lokale endoscopische behandeling door de MDL-arts via een coloscopie met EMR (endoscopische mucosale resectie) of ESD (endoscopische submucosale dissectie).
 • Geen behandeling: in dat geval wordt u terugverwezen naar uw huisarts en daar intensief begeleid.

Behandeling

Welke behandelingen zijn er mogelijk?

De behandeling van darmkanker is maatwerk. Het multidisciplinaire team van het LUMC bepaalt samen met u wat de beste aanpak is. Daarbij spelen verschillende factoren een rol, waaronder de locatie van de tumor, de grootte en uitbreiding, uw leeftijd en gezondheid en uw persoonlijke voorkeur.

Behandelingen bij darmkanker

De meest voorkomende behandeling van darmkanker is een operatie. Maar ook andere behandelingen, zoals chemotherapie, chemoradiotherapie, bestraling en een endoscopische behandeling, zijn mogelijk.

We doen in het LUMC veel onderzoek naar de beste behandeling voor endeldarmkanker. Het kan gebeuren dat we u vragen mee te doen aan een onderzoek waarin de behandeling heel anders kan zijn dan hieronder genoemd. We zullen dit dan altijd uitgebreid met u bespreken en uitleggen. U kunt dan zelf beslissen of u mee wilt doen of liever de standaard behandeling krijgt.

Operatie

Bij een operatie wordt het deel van de darm waar de tumor zit weggenomen, met alle lymfklieren die bij dat gebied horen. Afhankelijk van de plaats van de tumor zijn er verschillende operaties mogelijk. De chirurg bespreekt met u welke operatie van toepassing is.

Hemicolectomie rechts of links

Hierbij wordt, afhankelijk van de plaats van de tumor, de rechter- of de linkerhelft van de dikke darm verwijderd. Bij de operatie worden ook alle lymfklieren die bij dit deel van de darm horen verwijderd. De dunne darm wordt dan weer aangesloten op de dikke darm.

Sigmoïdresectie

Het laatste stuk van de dikke darm voor de endeldarm wordt het sigmoïd genoemd. Als de tumor zich hier bevindt wordt dit deel verwijderd. Bij de operatie worden ook alle lymfklieren die bij dit deel van de darm horen verwijderd. De uiteinden worden weer op elkaar aangesloten.

Rectumresectie

Wanneer de tumor in de endeldarm (rectum) zit wordt (een deel van) het rectum verwijderd. Afhankelijk de plaats van de tumor kan er wel of geen nieuwe darmverbinding gemaakt worden; hoe dichter de tumor bij de anus gelegen is, hoe kleiner de kans is dat er een aansluiting gemaakt kan worden. Als het niet mogelijk is om de darm aan te sluiten kan dat betekenen dat u een stoma krijgt.

Kijkoperatie

In principe opereren wij met een kijkoperatie (een laparoscopische operatie). De voordelen hiervan zijn een sneller herstel en kleinere littekens. Als tijdens de operatie blijkt dat het niet mogelijk is de kijkoperatie uit te voeren, wordt de procedure omgezet in een open operatie.

Stoma

Soms is het niet mogelijk om een nieuwe darmaansluiting te maken. U krijgt dan een stoma: een kunstmatige darmuitgang die uitkomt op de buik. Een darmstoma wordt aangelegd als het niet (meer) mogelijk of wenselijk is om ontlasting via de natuurlijke weg kwijt te raken. In sommige gevallen kan dit later weer opgeheven worden: een tijdelijk stoma.

Weefselonderzoek na de operatie

Het weefsel dat tijdens de operatie is verwijderd, wordt altijd onderzocht door een patholoog. Van een kwaadaardige tumor kunnen cellen losraken. Die kankercellen kunnen via de lymfebanen ergens anders in het lichaam terechtkomen. Daarom is het van belang dat de verwijderde lymfeklieren ook onderzocht worden op de aanwezigheid van kankercellen. De patholoog bekijkt bovendien of de tumor volledig (radicaal) uit het lichaam is verwijderd. Deze uitslagen bepalen of er misschien toch nog een aanvullende behandeling nodig is.

De resultaten van dit onderzoek worden besproken door het behandelteam in het overleg dat twee keer per week plaats vindt. Daarna bespreekt de chirurg de uitslag met u. Soms wordt een nabehandeling met chemotherapie voorgesteld. In een volgend gesprek met een internist-oncoloog bespreekt u in hoeverre dit voor u een goede keuze is.

Radiotherapie

Het kan nodig zijn voorafgaand aan de operatie van endeldarmkanker eerst te bestralen. Het doel hiervan is de kans op terugkeer van de kanker in de onderbuik zo klein mogelijk te maken en/of de tumor kleiner te maken voor de operatie. Soms is dit alleen bestraling gedurende 1 week en soms is een langere behandeling nodig van 5 weken, gecombineerd met chemotherapietabletten (chemoradiotherapie). Na de bestraling van een week wordt u meestal een paar dagen later geopereerd. Na de chemoradiotherapie van 5 weken volgt er een wachttijd van ongeveer 10 weken. Deze tijd is nodig om de tumor de tijd te geven te slinken. In deze wachttijd wordt er na 6-8 weken opnieuw onderzoek gedaan naar de uitbreiding van de tumor, met behulp van bijvoorbeeld een MRI, endoscopie van de endeldarm, CT-scan van de buik en foto van de longen.

Als u niet meer genezend kunt worden behandeld, is bestraling ook vaak een optie. Met de bestraling probeert de arts klachten van de tumor of uitzaaiingen te verminderen of te voorkomen.

Chemotherapie

U kunt chemotherapie met radiotherapie krijgen voorafgaand aan een operatie voor endeldarmkanker. Verder wordt chemotherapie gegeven  als aanvullende behandeling bij aangedane lymfklieren bij tumoren van de dikke darm boven de endeldarm. Tenslotte, kan chemotherapie gegeven worden als er uitzaaiingen zijn. Dit kan nog gericht zijn op genezing (curatief), b.v. gevolgd door een operatie van de lever. Of dit kan palliatief zijn; als u niet meer kunt genezen en de therapie erop gericht is de ziekte te remmen en/of klachten te verminderen of voorkomen.

Endoscopische behandeling

Wanneer er sprake is van een vroeg stadium van darmkanker (kwaadaardige poliep), kan soms worden volstaan met lokale verwijdering van de poliep via colonoscopie.  Afhankelijk van de grootte, het aspect en de locatie van de kwaadaardige poliep kan worden gekozen voor verschillende endoscopische technieken.

Endoscopische mucosale resectie (EMR)

Bij deze techniek wordt tussen de lagen van de darmwand onder de poliep een vloeistof gespoten. Hierbij komt de poliep boven op een soort blaar te zitten en is het makkelijk en veilig om de poliep vervolgens met een electrochirurgische snaar te verwijderen.  Bij deze techniek kunnen poliepen tot ongeveer 2 cm in zijn geheel worden verwijderd. Het is belangrijk om een kwaadaardige poliep in één stuk te verwijderen zodat de patholoog een nauwkeurige uitspraak kan doen over de aanwezigheid en het karakter van kankercellen en of het gezwel in zijn geheel is verwijderd. Deze techniek is daarom alleen geschikt voor kleine afwijkingen.

Endoscopische submucosale dissectie (ESD)

Het LUMC biedt ook de mogelijkheid om grote kwaadaardige poliepen in één stuk endoscopisch te verwijderen middels ESD. Bij deze techniek word met behulp van een dunne naald een vloeistof geïnjecteerd tussen de spierlaag en de te verwijderen laag om veilig te kunnen werken. Met een heel fijn electrochirurgisch mesje wordt rondom de afwijking een insnede gemaakt. Hierna wordt met het mesje de afwijking volledig losgemaakt van de spierlaag. Deze techniek heeft een iets hoger risico op complicaties zoals bloeding en perforatie dan EMR. Patiënten zullen uit voorzorg 1 nachtje na de behandeling worden opgenomen. Groot voordeel van deze aanpak is dat de poliep in één stuk wordt verwijderd. Een duidelijke uitspraak van de patholoog is dan mogelijk over de aard van de poliep en of het helemaal weg is of niet. Zo kan soms een grotere kwaadaardige poliep toch endoscopisch, dus zonder operatie, worden behandeld.

Wat is de prognose?

Darmkanker (in het bijzonder dikkedarmkanker) is een van de meest voorkomende soorten kanker in Nederland. Als het in een vroeg stadium wordt ontdekt, is deze kankersoort een van de best behandelbare vormen van kanker.

Als de diagnose darmkanker is gesteld, is het belangrijk om na te gaan of de tumor al dan niet door de darmwand is gegroeid, of de lymfklieren zijn aangedaan en of er uitzaaiingen op andere plekken in het lichaam zijn. Dit wordt het vaststellen van het stadium genoemd.

De overleving van dikkedarmkanker is het beste voor patiënten met stadium I. Bijna alle patiënten met stadium I zijn na 3 jaar nog in leven (ruim 95%). Voor patiënten met uitzaaiingen naar andere lichaamsdelen (stadium IV) is 75% na 1 jaar nog in leven en ruim 55% na 3 jaar.

Bron: kanker.nl

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

In het LUMC doen we wetenschappelijk onderzoek naar de zorg voor patiënten met darmkanker en naar de uitkomsten van de behandeling op de lange termijn. Het LUMC doet ook mee aan nationale en internationale studies naar nieuwe medicijnen en behandeltechnieken. Uw behandelend arts kan u vragen of u wilt deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek. Deelname aan wetenschappelijk onderzoek is altijd vrijwillig. Als u niet wilt meedoen, heeft dit geen invloed op uw behandeling.

Nazorg

Ook na de behandeling kunt u op ons rekenen. U blijft bij ons onder controle. We houden goed in de gaten of de kanker niet terugkomt.

Welke specifieke nazorg kunnen we bieden bij deze aandoening?

Herstel en ontslag

Na een operatie moeten uw buikwand en buikorganen genezen. Dit duurt ongeveer zes weken. Daarvan bent u de eerste drie tot zes dagen in het ziekenhuis opgenomen. Als u voldoende hersteld bent van de operatie mag u weer naar huis. Voor het ontslag bespreekt de verpleegkundige of u thuis hulp nodig heeft. Indien nodig kan dit vanuit het ziekenhuis worden geregeld.

Uw lichaam heeft tijd nodig om te herstellen. Uw arts bespreekt met u welke activiteiten u wel en nog niet mag ondernemen. Van de verpleegkundige op de afdeling ontvangt u voor ontslag een folder met adviezen voor thuis.

Nabehandeling

Op de dag van ontslag is het weefselonderzoek meestal nog niet afgerond. Als de darmtumor volledig verwijderd is en de lymfeklieren ook geen tumorcellen bevatten volgt er meestal geen nabehandeling. Als er tumorcellen worden aangetroffen in de lymfeklieren dan kan het zijn dat u, als u helemaal hersteld bent van de operatie, een nabehandeling moet ondergaan. Dit wordt na ontslag op de polikliniek besproken en u krijgt dan een afspraak bij de medisch oncoloog.

Stomazorg

Indien u een stoma heeft na de operatie, krijgt u tijdens het natraject begeleiding van de stomaconsulent. Zij zal u verder begeleiden bij het leren verzorgen en omgaan met een stoma.

Controles

Bij uw ontslag uit het ziekenhuis krijgt u eventuele recepten voor medicijnen mee. Er zijn voor u controleafspraken gemaakt bij de chirurg en, indien nodig, bij de stomaconsulent. De chirurg controleert de wond, bekijkt hoe het met u gaat en bespreekt de uitslag van het weefselonderzoek en eventuele aanvullende behandelingen. Patiënten die geopereerd zijn voor darmkanker blijven standaard vijf jaar onder controle.

De frequentie van de controles neemt in de loop van de tijd af. Op vaste tijdstippen krijgt u onderzoeken zoals een bloedonderzoek, een coloscopie, een echo van de buik en/of een longfoto. De uitslagen hiervan worden op de poli met u besproken. Als u na de eerste afspraak op de polikliniek klachten krijgt, neem dan contact op met uw huisarts of de polikliniek Heelkunde.

Vast aanspreekpunt

Gedurende het gehele traject heeft u binnen het LUMC een vast aanspreekpunt. Dit is een verpleegkundig specialist

Ook is er via de polikliniek Heelkunde altijd de mogelijkheid om, als u daar behoefte aan heeft, een afspraak te maken met de behandelend chirurg om de behandeling te evalueren en vragen te beantwoorden. U kunt deze afspraken maken via de secretaresse van de polikliniek Heelkunde. Tel : 071-5262377 (maandag t/m vrijdag tussen 08.15 – 11.00 uur en 13.30 – 16.00 uur).

Aanvullende nazorg

Het krijgen van kanker en het ondergaan van een behandeling kunnen ingrijpend zijn. De oncologisch maatschappelijk werkers van het LUMC kunnen u helpen zaken rondom de ziekte en behandeling te verwerken. Ook kunt u hulp krijgen van bijvoorbeeld een diëtist. 

Het kan prettig zijn om in contact te komen met lotgenoten, om te horen hoe zij een behandeling hebben ervaren. Dit kan via de Patiëntenvereniging Stichting Patiënten Kanker Spijsverteringskanaal.

Waar moet u op letten na uw behandeling?

Een behandeling voor darmkanker kan mogelijk complicaties met zich meebrengen. Uw arts zal uitgebreid met u bespreken waar u op moet letten, en wanneer u contact moet opnemen.

Contact bij problemen na uw behandeling

Wanneer u zich zorgen maakt over lichamelijke verschijnselen en uw vraag kan niet wachten tot de volgende werkdag, kunt u de eerste 48 uur na ontslag bellen met de afdeling. Dit nummer krijgt u mee bij ontslag. Daarna kunt u contact opnemen met uw casemanager of uw behandelend chirurg via de polikliniek Heelkunde (071-526 2377).

In noodgevallen kunt u terecht bij de dichtstbijzijnde Spoedeisende Hulp. Geef daarbij aan dat u bent geopereerd in het LUMC.

Behandelteam

Behandelteam

Bij de diagnostiek en de behandeling van darmkanker in het LUMC is een groot aantal gespecialiseerde medewerkers betrokken. Zij vervullen allemaal hun eigen belangrijke rol in het multidisciplinaire team.

Dr. J.J. Boonstra

Maag-darm-leverarts

Dr. F.A. Holman

Chirurg

Dr. H.W. Kapiteijn

Internist-oncoloog

Dr. A.M.J. Langers

Maag-darm-leverarts

Dr. I.M. Lips

Radiotherapeut-oncoloog

Dr. K.C.M.J. Peeters

Chirurg

Drs. E.L. van Persijn van Meerten

Radioloog

Dr. F.M. Speetjens

Internist-oncoloog

Drs. L.A. Velema

Radiotherapeut - Oncoloog

Dr. M.N.J.M. Wasser

Radioloog

C. van Dorp

Verpleegkundig specialist

Drs. D. Eschbach – Zandbergen

Radiotherapeut - Oncoloog

Wie kunt u nog meer tegenkomen?

 • Maag-darm-leverarts: Prof. dr. J.C.H. Hardwick, J. van der Kraan
 • Patholoog: Prof.dr. J. Morreau, A. Farina Sarasqueta
 • Radiotherapeut - Oncoloog: Dr. K.J. Neelis, Prof.dr. Y.M. van der Linden, Mw. Dr. J.M. Immink
 • Radioloog: drs. S. Shahbazi Feshtali
Ons onderzoek

Aan welke studies kan je meedoen?

Er lopen op dit moment verschillende onderzoeken waarvoor u mogelijk gevraagd wordt als u hiervoor in aanmerking komt. Voorbeelden van studies waaraan wij deelnemen zijn Tesar en STAR-TReC. Daarnaast bekijken we in de Wait&See studie of we de operatie veilig achterwege kunnen laten bij patiënten bij wie de tumor weg lijkt te zijn na de standaard bestraling of chemoradiotherapie voor endeldarmkanker.

ASPIRINE

Dit betreft een onderzoek bij patiënten van 45 jaar en ouder met dikkedarmkanker. Onderzocht wordt of een lage dosering Aspirine gedurende 5 jaar, een gunstige uitkomst geeft bij darmkankerpatiënten. Eerdere onderzoeken wijzen er op dat dat met name voor oudere patiënten die geen chemotherapie krijgen het geval lijkt te zijn. Na toestemming voor dit onderzoek wordt geloot of u lage-dosering aspirine of een placebo krijgt.

Orgaansparende behandeling van endeldarmkanker

Bij de behandeling endeldarmkanker moet vrijwel altijd de endeldarm verwijderd worden. Dit geeft een goede kans op genezing, maar heeft wel (soms grote) gevolgen voor het leven daarna. Er wordt veel onderzoek gedaan naar behandelingen waarbij de endeldarm behouden kan worden, bijvoorbeeld met behulp van bestraling en soms ook chemotherapie. Het LUMC speelt hierin ook een grote nationale en internationale rol en heeft een specialistisch team die zich hiermee bezighoudt in sterke samenwerking met de ziekenhuizen in de regio.

LUMC Biobank

In de Biobank van het LUMC verzamelen en bewaren wij lichaamsmateriaal van patiënten. Ook patiënten met darmkanker vragen wij toestemming om materiaal en gegevens te bewaren. Uw medische gegevens worden opgeslagen in een speciaal hiervoor ontwikkelde databank. Met deze medische gegevens in combinatie met uw lichaamsmateriaal kan veel wetenschappelijk onderzoek worden gedaan. Uw behandelend arts zal u meer informatie geven.

Meer informatie

Contact

Wilt u meer weten of hebt u nog vragen? Neem dan contact met ons op of volg de links voor aanvullende informatie.

Patiëntportaal mijnLUMC

In het patiëntportaal mijnLUMC vindt u een duidelijk overzicht van uw behandelingen en hebt u inzicht in uw medische gegevens. Snel en veilig. Thuis, onderweg en in het ziekenhuis.

Patiënt verwijzen

Informatie voor artsen en instellingen die patiënten naar het LUMC willen verwijzen.

Contactgegevens voor patiënten

 • Polikliniek Maag-, darm- en leverziekten: 071 - 526 35 75 (op werkdagen van 09.00 - 12.00 uur)
 • Polikliniek Heelkunde: 071 - 526 23 77 (op werkdagen tussen 08.15 - 11.00 uur en 13.30 - 16.00 uur) 
 • Polikliniek Radiotherapie: 071 - 526 19 90 (op werkdagen van 08.00 - 17.00 uur)
 • Polikliniek Medische Oncologie: 071 - 526 35 23 (op werkdagen van 09.00 - 12.00 uur)