Verpleegafdeling

Dagbehandeling

Op de dagbehandeling wordt u kortdurend opgenomen voor verschillende behandelingen. Daarbij kunt u denken aan het toedienen van medicijnen, een (kijk-)operatie of een scan/onderzoek. De opname duurt tussen de 30 minuten en 12 uur.
Contact en locatie

Locatie

Bezoektijden

Contact

Op onze afdeling worden patiënten opgenomen voor de volgende behandelingen:

 • Het toedienen van medicijnen per infuus of injectie
 • CT-scan of CT-geleide punctie
 • Colonscopie
 • Gastroscopie
 • Oogoperaties onder lokale verdoving
 • Operatie onder algehele narcose

Kijk voor meer informatie over deze behandelingen bij ‘Tijdens de opname’ op deze pagina.

Voor de opname
Tijdens de opname

Melden bij de balie

Op de dag van opname meldt u zich bij de balie van de afdeling Dagbehandeling (route 684). Nadat u zich heeft aangemeld kunt u plaatsnemen in de wachtkamer. De verpleegkundige haalt u op uit de wachtkamer en brengt u naar uw kamer. De verpleegkundige voert een kort opnamegesprek over uw situatie. Ook ontvangt u informatie over het verloop van uw opname gedurende de dag. Tijdens het opnamegesprek is er ruimte voor al uw vragen.

Melden bij de balie

Op de dag van opname meldt u zich bij de balie van de afdeling Dagbehandeling (route 684). Nadat u zich heeft aangemeld kunt u plaatsnemen in de wachtkamer. De verpleegkundige haalt u op uit de wachtkamer en brengt u naar uw kamer. De verpleegkundige voert een kort opnamegesprek over uw situatie. Ook ontvangt u informatie over het verloop van uw opname gedurende de dag. Tijdens het opnamegesprek is er ruimte voor al uw vragen.

Contactpersoon

Geef voor of tijdens uw opname een contactpersoon door. Verpleging en artsen mogen alleen informatie aan de contactpersoon geven. De contactpersoon kan deze informatie weer doorgeven aan de andere familieleden/naasten.

Informatie over behandelingen

Hieronder vindt u informatie over de behandelingen die worden verricht op de afdeling dagbehandeling.

 • Medicamenteuze behandeling
  U krijgt medicijnen per infuus of injectie toegediend. Per medicijn verschilt de opnameduur.
 • CT-scan of CT-geleide punctie
  Wanneer u een CT-geleide punctie gaat krijgen, moet u 3 uur van tevoren nuchter zijn. Heldere vloeistoffen (dranken waar u doorheen kunt kijken) mogen wel. Denk hierbij aan thee, water en limonade. Als u medicijnen gebruikt, kunt u deze gewoon innemen. Soms krijgt u voorafgaand aan een CT-scan een liter vloeistof via een infuus toegediend. Of moet u een liter water met een drankje erin drinken. Na de CT-scan mag u weer eten en drinken. Voor verdere informatie zie de folder over CT-scan.
 • Colonscopie
  Wanneer u een colonscopie ondergaat, moet u op de dag van de opname nuchter zijn. U heeft van uw arts al informatie gekregen over de darmvoorbereiding. Voor verdere informatie zie de folder over Colonscopie.
 • Gastroscopie
  Bij een Gastroscopie moet u op de dag van de opname nuchter zijn. Voor verdere informatie ga naar de folder over Endoscopische Submucosale Dissectie (ESD) / Endoscopische Mucosale Resectie (EMR).
 • Oogoperaties onder lokale verdoving
  Wanneer u een operatie aan één van uw ogen moet ondergaan, moet u 2 uur van tevoren aanwezig zijn op de afdeling Dagbehandeling. Voor deze operatie hoeft u niet nuchter te zijn. De operatie vindt plaats onder lokale verdoving. Neem uw medicatie in zoals u gewend bent.  De operatie vindt plaats op een algemene operatiekamer of op de Interventie Unit op de afdeling.
 • Operatie onder algehele narcose
  Krijgt u een operatie onder algehele narcose, dan heeft u de dag van de operatie thuis iemand nodig om u te helpen. U mag niet alleen zijn 's nachts. Deze persoon kan dan hulp inschakelen als u klachten krijgt. Voor de operatie moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u na middernacht niet meer mag eten en drinken, tenzij anders is afgesproken. Wilt u meer weten over algehele narcose? Kijk dan op de pagina Anesthesie.
  In de 24 uur na de operatie mag u geen voertuig besturen. U mag ook niet fietsen. Het is belangrijk dat u van tevoren het vervoer naar huis regelt. Reizen per openbaar vervoer raden wij af.
 • Operaties onder blokkade
  Als u een operatie onder blokkade ondergaat, moet u toch nuchter zijn. U mag alleen heldere vloeistoffen drinken (dranken waar u doorheen kunt kijken), zoals thee, water en limonade tot twee uur voor de operatie. Het kan namelijk voorkomen dat uw operatie alsnog onder narcose moet plaatsvinden. Daarom is het belangrijk dat u nuchter bent.

Na de opname

Is er op de dag van de opname geen gesprek met de arts geweest die uw operatie heeft uitgevoerd? Dan belt hij u op of ziet hij u op de polikliniek.

Bij ontslag krijgt u ontslaginstructies mee waarop staat aangegeven wat u wel en/of niet mag doen en wanneer contact op te nemen met de afdeling of het ziekenhuis.

Belangrijke informatie

Heeft u vragen over uw behandeling of vragen na uw ontslag? Tot 24 uur na uw opname kunt u contact opnemen met de afdeling Dagbehandeling. De afdeling is bereikbaar van 7.30 uur tot 16.00 uur via telefoonnummer 071 526 44 69, tussen 16.00 - 20.00 uur 071-526 63 88. Buiten deze tijden belt u met het centrale nummer van het LUMC 071- 526 91 11, zij verbinden u door met de behandelend arts.

Na die 24 uur kunt u voor vragen terecht bij uw eigen polikliniek en/of uw behandelend arts.

Bezoekers en naasten

Als u voor een diagnostische of operatieve behandeling komt, mag u 1 begeleider meenemen. Deze begeleider mag met u samen in de wachtkamer wachten. Als u wordt opgehaald, mag de begeleider aanwezig zijn bij het opnamegesprek. De begeleider mag u komen afhalen als uw behandeling klaar is en u naar huis mag.

Soms is het nodig dat u na een operatie toch nog een nacht moet blijven. Dit vanwege pijnklachten of andere ongemakken na de operatie. De behandelend arts regelt in dat geval een plek op een andere afdeling voor u waar u door de verpleegkundigen van de Dagbehandeling naar toe wordt gebracht. Neem daarom voor de zekerheid wat overnachtingsspullen mee als toilettas/slippers/slaapshirt/ondergoed en evt. medicatie.

Als u voor een diagnostische of operatieve behandeling komt, mag u 1 begeleider meenemen. Deze begeleider mag met u samen in de wachtkamer wachten. Als u wordt opgehaald, mag de begeleider aanwezig zijn bij het opnamegesprek. De begeleider mag u komen afhalen als uw behandeling klaar is en u naar huis mag.

Soms is het nodig dat u na een operatie toch nog een nacht moet blijven. Dit vanwege pijnklachten of andere ongemakken na de operatie. De behandelend arts regelt in dat geval een plek op een andere afdeling voor u waar u door de verpleegkundigen van de Dagbehandeling naar toe wordt gebracht. Neem daarom voor de zekerheid wat overnachtingsspullen mee als toilettas/slippers/slaapshirt/ondergoed en evt. medicatie.

Komt u voor een medicamenteuze behandeling, dan mag u helaas geen bezoek meenemen.

Patiënt is via eigen gsm bereikbaar of evt. via de afdelingstelefoon. Er is geen postadres voor deze afdeling omdat de patiënt ’s avonds in principe weer naar huis gaat.