Verpleegafdeling

Transplantatie Centrum

Het Transplantatie Centrum is een innovatief centrum waar alle expertise van onze zorgprofessionals gebundeld is. Samen bieden wij voor u de best mogelijke zorg. Het LUMC Transplantatie Centrum staat voor een excellente, multidisciplinaire en patiëntgerichte zorg voor transplantatiepatiënten waarbij transparantie van zorg en tevredenheid van onze patiënten essentieel is.
Contact en locatie

Locatie

Bezoektijden

Contact

Binnen het Transplantatie Centrum bieden we zorg voor patiënten die een lever-, alvleesklier-, eilandjes-, en niertransplantatie (hebben) ondergaan of een nier afstaan bij leven.

Voor de opname

We beschikken op onze afdeling over een-, en tweepersoonskamers. Bij elk bed is een kluisje aanwezig (afmeting 50x30 cm). Hier past een kleine laptop/tabblad in.

Graag verwijzen we u naar de uitgebreide folder ‘Welkom in het Transplantatie Centrum , daarnaast vindt u veel informatie over uw behandeling en opname in het patiëntenportaal mijnLUMC.

We beschikken op onze afdeling over een-, en tweepersoonskamers. Bij elk bed is een kluisje aanwezig (afmeting 50x30 cm). Hier past een kleine laptop/tabblad in.

Graag verwijzen we u naar de uitgebreide folder ‘Welkom in het Transplantatie Centrum , daarnaast vindt u veel informatie over uw behandeling en opname in het patiëntenportaal mijnLUMC.

We adviseren u om vooraf aan de opname de DigiD  app te installeren op uw telefoon of tablet, zodat u na de opname, na transplantatie, uw thuismetingen digitaal kunt invoeren. Aan het einde van de opname krijgt u hier verdere informatie en instructies over.  

Wij adviseren u de thuisapotheek toestemming te geven voor het Landelijk SchakelPunt (LSP), zodat de verschillende zorginstellingen inzage hebben in uw huidige medicatie overzicht. Uw behandelaar kan dit overzicht dan raadplegen als u bent opgenomen

Tijdens de opname

Binnen het Transplantatie Centrum vindt van maandag tot en met vrijdag van 8.45-11.00 uur de ‘multidiscipli­naire’ visite plaats. Dit betekent dat artsen, arts-assistenten, verpleegkundig specialisten/physician assistants en verpleegkundigen gezamenlijk bij u aan het bed komen. Zij bespreken hoe het met u gaat en nemen de vorderingen van uw behandeling met u door. Tijdens deze visite bent u in de gelegen­heid om vragen te stellen aan uw behandelteam.

Binnen het Transplantatie Centrum vindt van maandag tot en met vrijdag van 8.45-11.00 uur de ‘multidiscipli­naire’ visite plaats. Dit betekent dat artsen, arts-assistenten, verpleegkundig specialisten/physician assistants en verpleegkundigen gezamenlijk bij u aan het bed komen. Zij bespreken hoe het met u gaat en nemen de vorderingen van uw behandeling met u door. Tijdens deze visite bent u in de gelegen­heid om vragen te stellen aan uw behandelteam.

De prikdienst begint vanaf 7.00 uur met de ronde om bloed af te nemen, zodat de bloeduitslagen bekend zijn tijdens de visite.

In het weekend is de visite monodisciplinair. Dan ziet u naast de verpleeg­kundige alleen de dienstdoende arts van het specialisme waarvoor u bent opgenomen.

Het is mogelijk dat u tijdens de opname ook in contact komt met de volgende zorgverleners:

 • Diëtiste
 • Fysiotherapie
 • Maatschappelijk werk
 • Dienst geestelijke verzorging

Met het oog op de privacy van uw gegevens geven we enkel informatie over uw opname aan de door u opgegeven contactpersonen. Uw contactpersoon kan de afdeling telefonisch bereiken na 11.30 uur.

Tijdens uw opname vinden we het belangrijk dat u blijft bewegen, neem daarom schoenen of pantoffels met een platte stevige zool mee. Zorg voor grip onder uw voeten.

Op de afdeling kunt u een rondje lopen, op de wanden staan de wandelafstanden aangegeven.

Graag vragen wij u om uw medicatie en laatste actuele medicatie overzicht mee te nemen naar het ziekenhuis. Het actuele medicatie overzicht kunt u opvragen bij uw eigen apotheek. Tijdens de opname krijgt u alle medicatie van de verpleegkundige. Het is niet de bedoeling uw eigen medicatie te gebruiken. Alleen tijdens de medicatie-training neemt u in overleg met de verpleegkundige medicatie in, uit eigen beheer.

Voor meer informatie over een verblijf op de Intensive Care verwijzen we naar de folder: Intensive Care Volwassenen en Uw herstel na een intensive care opname.

Heeft u een orgaantransplantatie ondergaan dan houdt de servicemedewerker rekening met de Voedingsadviezen na transplantatie. Na het ondergaan van een orgaantransplantatie spreekt de diëtiste de specifieke voedingsadviezen met u door.  

Water van bloemen die in een vaas staan en plantenaarde bevatten veel bacteriën. Om u en andere patiënten te beschermen tegen infecties, zijn verse bloemen en planten niet toegestaan op de patiëntenkamers.

Graag verwijzen we u naar de uitgebreide folder ‘Welkom in het Transplantatie Centrum'.

Na de opname

Uw ontslagdatum wordt van te voren met u besproken. Op de dag van ontslag mag u uiterlijk om 12:00 naar huis.

Na een orgaantransplantatie krijgt u voor uw ontslag een voorlichtingsgesprek van een verpleegkundige of verpleegkundig specialist, hierin wordt u geadviseerd over leefregels in de eerste periode na transplantatie. Was u opgenomen om een andere reden dan een transplantatie, dan krijgt u andere voor u specifieke adviezen en leefregels mee.

Uw ontslagdatum wordt van te voren met u besproken. Op de dag van ontslag mag u uiterlijk om 12:00 naar huis.

Na een orgaantransplantatie krijgt u voor uw ontslag een voorlichtingsgesprek van een verpleegkundige of verpleegkundig specialist, hierin wordt u geadviseerd over leefregels in de eerste periode na transplantatie. Was u opgenomen om een andere reden dan een transplantatie, dan krijgt u andere voor u specifieke adviezen en leefregels mee.

Alle medicatie bij ontslag wordt geleverd door de poli-apotheek van het LUMC.

Wij vragen u, bij uw thuisapotheek en poli-apotheek LUMC toestemming te geven voor het Landelijk SchakelPunt (LSP), zodat de verschillende zorginstellingen inzage hebben in uw medicatie overzicht.

Na ontslag of tussen polikliniekbezoeken door kunt u contact opnemen met het LUMC. U moet altijd het ziekenhuis bellen bij:

 • koorts boven de 38°,
 • ontsteking van de wond,
 • braken na inname van uw medicijnen en/of diarree langer dan één dag,
 • pijn of branderig gevoel bij het urineren; bloed bij de urine,
 • klachten zoals minder urineproductie en gewichtstoename of -afname,
 • een verhoging van de glucosewaarden,

Bij Nier/pancreas/eilandjes transplantatie:

Op werkdagen neemt u contact op met de polikliniek niertransplantatie (tel 071-5263796).

In het weekend en buiten kantoortijden (na 17:00 uur) kunt u bellen met de verpleegafdeling van het Transplantatie Centrum (tel 071-5264714). Houdt uw gegevens, zoals patiëntnummer, bij de hand. 

Bij levertransplantatie:

Overdag belt u de verpleegkundig specialist levertransplantatie op 071-5264969 of 071-5265216.

's Nachts of in het weekend is de telefonist(e) van het LUMC bereikbaar op 071-5269111.  U kunt vragen naar uw MDL-arts.

Houdt uw gegevens, zoals patiëntnummer, bij de hand.

Belangrijke informatie

Voor specifieke informatie over uw transplantatie verwijzen we naar de informatie op onze pagina www.transplantatiecentrum.nl  en de links hieronder. U kunt deze informatie ook vinden in het patiëntenportaal mijnLUMC, daarin kunt u ook uw persoonlijke zorgpad bekijken.

Bezoekers en naasten

Contactpersoon

Wij geven alleen informatie over uw opname aan de door u opgegeven contactpersonen. Uw contactpersoon kan de afdeling telefonisch bereiken na 11.30 uur.

Bezoektijden

De bezoektijd is dagelijks van 14.00 uur tot 20.00 uur. U mag maximaal twee personen ontvangen. Het is mogelijk dat u vanwege onderzoek niet aanwe­zig bent tijdens de bezoektijd. Uw bezoek kan op u wachten in het dagverblijf.

Contactpersoon

Wij geven alleen informatie over uw opname aan de door u opgegeven contactpersonen. Uw contactpersoon kan de afdeling telefonisch bereiken na 11.30 uur.

Bezoektijden

De bezoektijd is dagelijks van 14.00 uur tot 20.00 uur. U mag maximaal twee personen ontvangen. Het is mogelijk dat u vanwege onderzoek niet aanwe­zig bent tijdens de bezoektijd. Uw bezoek kan op u wachten in het dagverblijf.

Bloemen en planten
Bloemwater en plantenaarde bevatten veel bacteriën. Om patienten te beschermen tegen infecties, zijn bloemen en planten niet toegestaan op de patientenkamers van het Transplantatie Centrum.

Bezoekersmaaltijden

Ook uw bezoek kan een warme maaltijd op de afdeling bestellen.

Bestellen kan als volgt:

 1. Voor € 6,50 kan uw bezoek een bon (voucher) bij het restaurant of de Coffeecorner op het Leidse Plein kopen. Dit kan alleen via betaling met pin.
 2. Uw bezoek kan tot 12 uur dezelfde dag de voucher inleveren bij de service­medewerker op de afdeling. Hierbij kan uw bezoek aangeven om welke dag en maaltijdkeuze het gaat.
 3. Op de gekozen dag worden tussen 17.00-17.15 uur de patiënten- en bezoekersmaaltijd tegelijk geserveerd. Hierbij wordt ook iets te drinken aangeboden.