Patiëntenfolder

Niertransplantatie

Wanneer voeren we een niertransplantatie uit? Als er sprake is van een nierziekte, gaat de werking van de nieren achteruit. Bij nierfalen kunnen problemen ontstaan met het uitscheiden van afvalstoffen en in de zout- en vochthuishouding. Uw behandelend nefroloog zal bij het meten van de nierfunctie steeds inschatten of de werking van uw eigen nieren nog genoeg is of dat de taken van de nieren moeten worden overgenomen door dialyse of niertransplantatie.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Transplantatie Centrum.

Onze zorg

Wat is Niertransplantatie?

Bij een niertransplantatie wordt de donornier die uw nierfunctie overneemt rechts of linksonder in de buik geplaatst (in het bekken). Uw eigen nieren blijven meestal gewoon zitten. Een donornier komt van een levende donor of van een donor die overleden is. 

Waarom u bij ons in goede handen bent

Bij de transplantatie zijn veel specialisten betrokken.  Een niertransplantatieteam bestaat uit internist-nefrologen, transplantatiechirurgen, anesthesisten, verpleegkundig specialisten en physician assistants. 

Zij selecteren de beste behandeling die bij u past. Hiervoor is meestal aanvullend onderzoek nodig, de zogeheten screening. Als het team een niertransplantatie adviseert en u daarmee akkoord gaat, komt u op een wachtlijst van Eurotransplant. De artsen en verpleegkundig specialisten bereiden u zo goed mogelijk voor op de operatie. 

Onze artsen hebben veel ervaring met zowel acute transplantaties (met een nier van een overleden donor) als transplantaties waarbij iemand bij leven een nier afstaat. 

Daarnaast specialiseren we ons ook in bijzondere situaties, zoals transplantatie ‘over de bloedgroep heen’ of transplantatie bij mensen die eerder een niertransplantatie hebben ondergaan. Ons deskundige team staat klaar om samen met u de beste behandeling te zoeken. 

Lees meer over Kwaliteit van onze zorg.

Goede nazorg 

We willen niet alleen dat de begeleiding naar de transplantatie toe en de opname rondom uw transplantatie goed verloopt, maar vinden het ook erg belangrijk dat u zo positief mogelijk terugkijkt op deze periode. Daarom zullen we waar mogelijk de zorg aanpassen aan uw wensen en behoefte en goede nazorg bieden als u het ziekenhuis verlaat.

Voorbereiding

Wat gaat er vooraf aan het onderzoek of de behandeling?

De keuze voor een ingrijpende niertransplantatie maakt u niet zomaar. We bespreken samen met u de voors en tegens van een transplantatie. Maar ook uw medische situatie is belangrijk. Daarom onderzoeken onze deskundigen of een transplantatie voor u de juiste behandeling is. 

Voorlichtingsgesprek 

In het ziekenhuis waar u onder behandeling bent, wordt u door uw arts of verpleegkundig specialist voorgelicht over de verschillende vormen van nierfunctie vervangende therapie. Ook transplantatie mogelijkheden vallen daaronder. De arts of specialist bespreekt de voor- en nadelen en het wachtlijstsysteem met u. 

Als u voor een niertransplantatie in aanmerking wilt komen, gaat de voorkeur uit naar een pre-emptieve transplantatie. Hierbij vindt de transplantatie plaats voordat u moet gaan dialyseren. In de meeste gevallen is dit alleen mogelijk wanneer iemand bij leven een nier aan u af wil staan. Een nierdonor moet zichzelf in het LUMC aanmelden. 

Als u dialyse nodig zult hebben omdat uw nieren niet goed functioneren, is het belangrijk dat u dit aan mensen in uw omgeving laat weten. Zo kunt u bepalen of er geschikte donoren zijn die bij leven een nier aan u willen afstaan. Lees hier meer over in ons dossier 'Een nier doneren' (direct en cross-over).

Kijk ook naar onze webinar over niertransplantatie en nierdonatie.

Lees voor meer gedetailleerde informatie onze folder Niertransplantatie 1: De periode voor transplantatie.

Onderzoeken 

Wanneer u in aanmerking wilt komen voor een niertransplantatie, zullen we u onderzoeken om te beoordelen of een transplantatie meerwaarde voor u heeft en of u de behandeling goed kan doorstaan. Er wordt bloed geprikt om uw bloedgroep, weefseltypering en antistoffen te bepalen. Ook screenen we u op infecties en kijken we of u antistoffen tegen bepaalde virusziekten heeft of tbc-contact had. Uw tandarts onderzoekt uw gebit op infectiebronnen. De onderzoeken kunnen plaatsvinden in het ziekenhuis waar u onder behandeling van de nefroloog bent. 

Er wordt onder andere een hartfilmpje (ECG) gemaakt, vaak ook een echocardiografie en er is een fietsproef. Daarnaast maken we een echo van de buik en een CT-scan. Ook onderzoeken we of u (een voorstadium van) kanker heeft. Daarnaast wordt standaard een röntgenfoto van uw borstkas gemaakt om het hart en de longen te bekijken. Afhankelijk van uw situatie en medische voorgeschiedenis kunnen meer onderzoeken nodig zijn. 

Polibezoek LUMC 

Nadat de onderzoeken gedaan zijn in uw eigen ziekenhuis, vraagt uw nefroloog het transplantatiebureau van het LUMC om u op te roepen voor de transplantatiekeuring. De keuring vindt plaats op de polikliniek van het Niercentrum. 

Tijdens deze keuring heeft u een afspraak met de nefroloog van het LUMC, de transplantatiechirurg, en eventueel maatschappelijk werker. Als u 66 jaar of ouder bent heeft u ook een afspraak bij de ouderengeneeskunde. Met elkaar beoordelen zij de resultaten van de onderzoeken en bespreken uw verwachtingen en therapietrouw. De nefroloog beoordeelt ook het risico op terugkomen van uw nierziekte na transplantatie. De chirurg bespreekt met u de operatie en de complicaties. Als u eventuele vragen hierover heeft, kunt u dit rustig bespreken. 

Besluit en wachtlijst 

Op basis van de onderzoeken en gesprekken besluit een multidisciplinair team of u geschikt bent voor transplantatie. U heeft na dit besluit een telefonische afspraak met de anesthesist, de anesthesist keurt u voor de narcose. Daarna volgt het definitieve besluit.

Als u in aanmerking komt, plaatsen we u – met uw toestemming – op de wachtlijst van Eurotransplant. Mocht u een levende donor hebben dan wordt uw operatie gepland.

Wachtperiode 

Toewijzing van een donornier gebeurt op basis van wachttijd, bloedgroep, gewicht en urgentie. De wachttijd gaat in op het moment dat het transplantatieteam u op de wachtlijst van Eurotransplant plaatst. De gemiddelde wachttijd voor een niertransplantatie is ruim drie jaar. Dit is per persoon verschillend. In het geval van een niertransplantatie met levende donor is de wachttijd veel korter. We plannen dan de operatie zodra u alle onderzoeken succesvol hebt doorlopen. 

Zorg dat u altijd bereikbaar bent in de wachtperiode, voor het geval u een oproep voor een transplantatie ontvangt. In geval van ziekte of vakantie kan het voorkomen dat u tijdelijk als ‘niet-transplantabel’ wordt aangeduid. De keuring door het LUMC is slechts beperkt geldig. Als na één, twee of drie jaar nog geen transplantatie heeft plaatsgevonden, zullen we u opnieuw moeten onderzoeken in het LUMC, om te beoordelen of u nog steeds geschikt bent voor transplantatie. 

Wat is de wachtlijst bij Eurotransplant? 

Als u besluit om een niertransplantatie te ondergaan, dan wordt u aangemeld voor de wachtlijst van Eurotransplant. In deze organisatie werken Europese landen samen. Alle potentiële ontvangers en donoren worden hier aangemeld. Volgens een vaste procedure komt bij iedere donor de meest geschikte ontvanger naar voren.

Meer informatie over het proces van postmortale orgaandonatie leest u hier.

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Extra voorlichtingsgesprek 

Staat u ingepland voor een operatie met een levende donor dan krijgt u voor uw opname in het ziekenhuis een extra voorlichtingsgesprek met de verpleegkundig specialist op de polikliniek over wat u kan verwachten. 

Staat u op de wachtlijst dan kunt u zich op de volgende manier voorbereiden op de transplantatie 

We vragen u om de volgende zaken te regelen. 

U moet uw eigen medicijnen, toiletspullen, gemakkelijk zittende kleding, nachtkleding en pantoffels met een harde zool meenemen. Als u dialyseert, vragen we u de dialysevoorgeschiedenis mee te nemen. Doet u aan peritoneaal dialyse, dan vragen wij u ook om CAPD-vloeistof en bijbehorende spullen voor één spoeling mee te nemen. 

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Samen met uw arts hebt u de knoop doorgehakt: u kiest voor een niertransplantatie. Na een wachtperiode krijgt een oproep voor de ingreep. Hier leest u wat u tijdens de opname in het LUMC en daarna kunt verwachten. 

Opname in het Transplantatie Centrum 

Bij een geplande transplantatie met een levende donor wordt u een week voor de operatie een dag opgenomen. Dit geeft ons de kans om te controleren of er niets is veranderd aan uw situatie sinds de keuringsdag. Vaak kunnen we nieuwe klachten of problemen nog ondervangen zodat uw transplantatiedatum niet in gevaar komt. 

De dag voor de geplande operatie datum wordt u opnieuw opgenomen. 

In het geval van een niet-geplande transplantatie met overleden donor geldt dat dat de nefroloog u belt met het bericht dat er een nier beschikbaar is. Dit kan betekenen dat u direct moet vertrekken van huis. 

Als u eenmaal bent opgenomen, komen er verschillende disciplines bij u langs. De coassistent, zaalarts of dienstdoend nefroloog zal een opnamegesprek met u hebben. Er wordt bloed afgenomen en uw bloeddruk en temperatuur worden gemeten. Ook wordt een lichamelijk onderzoek bij u verricht. 

De avond voor een geplande transplantatie mag u vanaf middernacht niet meer eten en drinken. Bij een acute oproep is het belangrijk dat u niet meer eet en drinkt zodra u gebeld bent door de nefroloog. 

De operatie 

Bij een geplande niertransplantatie met een levende donor wordt ’s ochtends eerst de donor geopereerd. Later op die dag wordt u in een bed naar de wachtruimte voor de operatie gebracht. 

We proberen u een schatting te geven van de verwachte starttijd van de operatie. Deze is afhankelijk van zeer spoedeisende operaties die voorgaan.

De operatie wordt uitgevoerd door de transplantatiechirurg. De anesthesist legt u uit wat er gaat gebeuren als u onder narcose gaat. Via een infuus krijgt u het slaapmiddel toegediend. De beademingsmachine neemt uw ademhaling tijdelijk over via een beademingsbuisje in de keel. Tijdens de operatie wordt u goed in de gaten gehouden. We meten continu uw bloeddruk en hartslag en houden bij hoe diep u slaapt, zodat u niet wakker kunt worden tijdens de ingreep. 

De chirurg plaatst de donornier rechts- of linksonder in de buik. Uw oude nieren kunnen gewoon blijven zitten, tenzij ze te groot zijn door cystes of infecties veroorzaken. Tijdens de operatie worden de bloedvaten en urineleider van de nieuwe nier op uw eigen bloedvaten en blaas aangesloten. De niertransplantatie duurt gemiddeld drie à vier uur. 

Bewaakte afdeling 

Na de operatie verblijft u op de bewaakte afdeling. Dit is de Intensive Care of de Post Anesthesia Care Unit (PACU). U bent dan wakker en de eerste uren vaak nog wat slaperig van de narcose. U zult merken dat u een urinekatheter, infuus en soms ook een dikker infuus in de hals heeft. Ook kunt u een drain (slangetje) bij de wond hebben. 

Verpleegafdeling 

Als alles goed gaat, wordt u de dag na transplantatie overgeplaatst naar de verpleegafdeling van het transplantatiecentrum. De verpleegkundige controleert de dagen na de operatie regelmatig uw bloedruk, pols en temperatuur. Ook zal er dagelijks bloed worden afgenomen om de functie van de getransplanteerde nier te controleren. Elke ochtend komt een groep artsen en artsen in opleiding bij u langs om u te onderzoeken. Voor meer informatie zie de folder 'Welkom in het Transplantatie Centrum'. 

De totale opnameduur in het ziekenhuis is ongeveer zeven tot tien dagen. Dit is afhankelijk van uw conditie en hoe snel de getransplanteerde nier gaat functioneren. 

Complicaties 

Geen enkele ingreep is vrij van de kans van complicaties. Zo zijn er ook bij deze ingreep de risico’s van een operatie, bijvoorbeeld een nabloeding, wondinfectie en vertraagd op gang komen van de getransplanteerde nier. Als u een complicatie heeft is het waarschijnlijk dat u wat langer in het ziekenhuis moet blijven of poliklinisch intensief wordt gecontroleerd. 

Nierfunctie 

Na de operatie controleren we met een echo, scan of biopsie of de getransplanteerde nier goed doorbloed is. Het kan zijn dat de nier pas na enige tijd op gang komt en er niet direct urineproductie is. Bij een nier van een overleden donor is dit vaker het geval dan bij een nier van een levende donor. Daarom is het mogelijk dat u nog enige tijd nierfunctie vervangende therapie nodig heeft.

Wat is de prognose?

Energieker na transplantatie 

Na een succesvolle niertransplantatie zal uw levensverwachting en kwaliteit van leven aanzienlijk verbeteren, vergeleken met dialyse. Er treden minder hart- en vaatziekten op en u hoeft zich aan een minder strikt dieet te houden. De meeste mensen voelen zich energieker na transplantatie. Wel moet u levenslang medicatie innemen om afstoting van de nier te voorkomen. Daardoor bestaat een hoger risico op het krijgen van infecties en aandoeningen. 

Ervaringsverhaal 

Dhr. Kroeke, 39 jaar, kreeg een niertransplantatie via het cross-over programma 

Het is onduidelijk wat mijn nierziekte heeft veroorzaakt, maar een aantal jaar geleden ging mijn nierfunctie zo snel achteruit dat ik aan dialyse moest beginnen. Mijn donor was helaas afgekeurd op medische gronden, dus ik ben op de wachtlijst geplaatst. Ik sta erg positief in het leven, maar het wachten op een transplantatie vond ik wel heftig, vanwege de onzekerheid. Toen kwam ineens het goede nieuws dat ik via het cross-over programma toch een transplantatie met een nier van een levende donor zou kunnen ondergaan. De foto is genomen de dag voor mijn transplantatie. Het is inmiddels achter de rug en allemaal erg goed gegaan. Ik ben heel dankbaar dat ik niet meer aan de dialyses vastzit. ‘’Volgens het boekje’’, zeiden mijn behandelend artsen toen ik met ontslag mocht. We hebben het echt samen gedaan!

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

Risico op afstoting 

Hoe groot is de kans op afstoting? 

De kans op acute afstoting is met de huidige medicijnen ongeveer 10%. Mensen die eerder zijn getransplanteerd, zwanger zijn geweest, veel antistoffen hebben of een nier van een andere bloedgroep hebben gekregen, hebben soms iets meer kans op afstoting. De meeste afstotingen zijn gelukkig goed behandelbaar. Ook is er kans op chronische afstoting van de nier. Chronische afstoting is moeilijker te behandelen en komt meestal door afweerstoffen die tegen de nier zijn ontstaan. U kunt chronische afstoting helpen voorkomen door uw afweermedicijnen op vaste tijdstippen en trouw in te blijven innemen. 

Wat veroorzaakt afstoting na transplantatie? 

Het afweerproces dat in uw lichaam de afweer tegen bacteriën en virussen verzorgt, kan ook afstoting van de nier veroorzaken. Alhoewel vooraf we testen hoe groot de kans op afstoting is, kunnen we nooit helemaal voorspellen hoe heftig het afweersysteem reageert op de nier na transplantatie en of er dus een (milde) afstotingsreactie komt. 

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Biobank 

Ondanks alle innovaties in de transplantatiegeneeskunde over de afgelopen jaren, is er nog veel wetenschappelijk onderzoek nodig. Om dit soort onderzoek goed te kunnen uitvoeren is er binnen het LUMC een Biobank opgericht. 

In een biobank verzamelen we lichaamsmateriaal zoals urine en buisjes bloed. Soms wordt ook lichaamsmateriaal bewaard dat overblijft na uw behandeling. Dit zou anders weggegooid worden.

U ontvangt hier uitgebreider informatie over als u de eerste keer op de polikliniek komt. 

Er wordt onderzoek verricht naar nog niet ontdekte stofjes in bloed en urine (biomarkers) die acute of chronische afstoting, bijwerkingen of complicaties bij een transplantatie kunnen voorspellen. Er wordt onder andere gekeken of er biomarkers zijn die voorspellen of een transplantatie goed of minder goed zal verlopen bij bijvoorbeeld oudere ontvangers. 

Nederlandse Orgaantransplantatie Registratie (NOTR) 

Vanuit de Nederlandse Transplantatie Stichting is een registratie systeem opgezet. 

Orgaantransplantatieprogramma’s registreren NOTR-informatie. Deze informatie wordt periodiek naar landelijk database van de NOTR verstuurd. De NOTR bevat naast de basale informatie die benodigd is om de transplantatieprogramma’s te monitoren, ook enige items die wetenschappelijk relevant worden geacht. 

Dit wordt ook gedaan om de transplantatiecentra zelf te kunnen voorzien van gegevens voor kwaliteitsbewaking en wetenschappelijk onderzoek. Alsmede inzicht geven in transplantatieresultaten en follow-up van levende donoren ten behoeve van het verbeteren van de kwaliteit en doelmatigheid van de transplantatieprogramma’s. 

Er wordt u om toestemming gevraagd voor de uitwisseling van deze gegevens.

Nazorg

Welke specifieke nazorg kunnen wij bieden?

We blijven u ondersteunen na een niertransplantatie, ook als u weer naar huis gaat. Zo nodigen we u bijvoorbeeld uit voor nacontroles en houden we samen met u bij of u uw medicijnen juist inneemt. 

Medicijnen 

Medicijnen zijn een belangrijk onderdeel van de behandeling bij een niertransplantatie. De medicijnen die u na een transplantatie moet innemen, kunnen we indelen in vier groepen: 

  • Eenmalige medicijnen rondom de transplantatie. 

  • Afweeronderdrukkende medicijnen die u levenslang moet blijven gebruiken. 

  • Medicijnen die u gedurende een bepaalde tijd moet slikken, bv ter voorkoming van infecties. 

  • Medicijnen bij bestaande of bijkomende problematiek. 

Om afstoting van de nieuwe nier te voorkomen zal u uw hele leven anti-afstotingsmedicijnen moeten gebruiken. Het eerste halfjaar na transplantatie schrijven we antibiotica voor om de kans op een aantal specifieke infecties te verkleinen. 

Tijdens uw opname neemt een verpleegkundige met u door hoe u de medicatie moet innemen, zodat u er thuis vertrouwd mee bent. Een overzicht van de bijwerkingen van een aantal belangrijke medicijnen vindt u in het dossier Leven na een transplantatie.

Nazorg en bezoeken aan polikliniek 

Bij ontslag uit het LUMC krijgt u uitleg van de verpleegkundige over de dingen waar u thuis op moet letten. U zal in het begin wekelijks naar de polikliniek van het LUMC moeten komen voor nacontroles, waarbij we bloed afnemen. De polibezoeken bouwen we heel geleidelijk af tot eenmaal per drie of vier maanden. 

De dubbel J katheter wordt na 2 weken tijdens een afspraak verwijderd. Er wordt een katheter met een magneetje de plasbuis ingebracht. Het uiteinde van de dubbel J katheter in de blaas heeft ook een magneetje, nadat ze aan elkaar geklikt zijn is het makkelijk om de dubbel J katheter te verwijderen. 

Deze behandeling is in principe niet pijnlijk, maar kan wel als onprettig ervaren worden en duurt ongeveer 5 minuten. 

Naast de policontroles bij de nefroloog komt u na zes weken bij een van de chirurgen op controle op de polikliniek van het LUMC. Deze zal met u bespreken hoe het herstel verloopt en naar uw litteken kijken. 

Het eerste jaar na transplantatie blijft u onder controle van het LUMC. Na dit jaar gaat u weer terug naar uw nefroloog in uw eigen ziekenhuis. Deze zal u regelmatig op controle vragen. U komt dan jaarlijks terug voor controle in het LUMC, als alles goed blijft gaan met u, hoeft u na vier jaar nog maar tweejaarlijks het LUMC te bezoeken. Als het LUMC uw oorspronkelijke niercentrum was, blijven wij uw situatie volgen. 

Zelfcontrole 

In de periode na een niertransplantatie voert u thuis zelfcontroles uit als voorbereiding op de polikliniekbezoeken. In een schrift noteert u dagelijks uw ochtendtemperatuur en gewicht of u voert dit in in een app. Ook houdt u daarin bij welke medicijnen u inneemt. Tijdens de bezoeken aan de polikliniek neemt de verpleegkundig specialist samen met u de controles door, bespreekt uw medicatie, doet lichamelijke controles en er wordt bloed bij u afgenomen. 

Medical Dashboard 

Om u actief bij uw behandeling te betrekken, hebben we het Medical Dashboard ontwikkeld. Met deze webapplicatie wisselt u gegevens over uw gezondheid uit met uw arts. In het Medical Dasboard worden de metingen die u thuis bij uzelf uitvoert, zoals uw bloeddruk en uw gewicht, samengevoegd met gegevens uit het ziekenhuis. Zo werkt u samen met uw arts aan algemene en persoonlijke doelen. 

Maatschappelijk werk 

Al voor de transplantatie maakte u kennis met de maatschappelijk werker, die u voor, tijdens en na de transplantatie kan begeleiden. De maatschappelijk werker kan u – en eventueel uw familie – begeleiden bij emotionele problemen als gevolg van de opname of behandeling. Ook kunt u bijvoorbeeld hulp in de thuissituatie na ontslag uit het ziekenhuis bespreken. 

Leefadviezen 

Na een transplantatie is een goede leefstijl van groot belang. Zo zorgt u dat de nierfunctie zo goed mogelijk blijft. Ook de afweeronderdrukkende medicijnen die u inneemt vragen om aanpassingen in uw leefstijl. Leefadviezen vindt u in ons dossier Leven na een transplantatie. Zie ook pagina leefstijl bij zelfmanagement.

Dankbrief voor nabestaanden

Het is mogelijk om via een anonieme dankbrief de nabestaanden van de donor te bedanken.

U kunt hier meer over lezen ervaringen en tips op de volgende pagina.

Meer over de periode na transplantatie 

Lees meer over de periode na transplantatie in onze folder: Nier- of nierpancreastransplantatie 2: De periode na de transplantatie.

Meer praktische tips en adviezen leest u op de pagina: Leven na een transplantatie.

Ervaringsverhalen vindt u in ons e-book: Leven na een transplantatie.

Waar moet u op letten na uw onderzoek/behandeling?

Bij vragen of problemen 

Tussen polikliniekbezoeken door kunt u contact opnemen met het LUMC. U moet altijd het ziekenhuis bellen bij: 

  • koorts boven de 38° 

  • ontsteking van de wond 
  • braken na inname van uw medicijnen en/of diarree langer dan één dag 
  • pijn of branderig gevoel bij het urineren; bloed bij de urine 
  • klachten zoals minder urineproductie en gewichtstoename of -afname 
  • bij opname in een ander ziekenhuis, voor welke ziekte dan ook. 

Contact bij problemen na uw onderzoek/behandeling

Na de transplantatie 

Op werkdagen neemt u contact op met de polikliniek niertransplantatie (tel 071-526 37 96). 

In het weekend en buiten kantoortijden kunt u bellen met de verpleegafdeling van het Transplantatie Centrum (tel 071-526 47 14). 

Houdt uw gegevens, zoals patiëntnummer, bij de hand. 

Patiëntportaal mijnLUMC 

In het patiëntportaal mijnLUMC vindt u een duidelijk overzicht van uw behandelingen en hebt u inzicht in uw medische gegevens. Snel en veilig. Thuis, onderweg en in het ziekenhuis.

Behandelteam

Prof. Dr. I.P.J. Alwayn 

Chirurg 

Subafdelingshoofd Transplantatie Centrum 

Prof. Dr. A.G. Baranski 

Chirurg 

A.T.M. Bisschop 

Verpleegkundig specialist 

Dr. K.E.A. van der Bogt 

Chirurg 

Dr. P.J.M. van der Boog 

Internist-nefroloog 

Drs. H. Bouwsma 

Internist-nefroloog 

R.E. Dam 

Verpleegkundig specialist 

K. van Duin 

Physician assistant 

A. Haasnoot 

Physician assistant 

Dr. V.A.L. Huurman 

Chirurg 

Prof. dr. E.J.P. de Koning 

Internist-endocrinoloog 

Drs. H. Lam 

Chirurg 

Drs. J. Nieuwenhuizen 

Chirurg 

Dr. W.N. Nijboer 

Chirurg 

Prof. dr. A.J. Rabelink 

Internist-nefroloog 

Afdelingshoofd Interne Geneeskunde 

Prof. dr. J.I. Rotmans

Internist-nefroloog 

Dr. A.F.M. Schaapherder

Chirurg 

Dr. Y.K.O. Teng 

Internist-nefroloog 

Dr. A.P.J. de Vries

Internist-nefroloog 

Dr. D.K. de Vries

Chirurg 

Ons onderzoek

Het LUMC Transplantatie Centrum is ook een kenniscentrum waar patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs met elkaar samenhangen. Wij doen veel wetenschappelijk onderzoek naar betere diagnostiek, behandeling en zorg voor onze patiënten. Ons doel is om de zorg voor onze patiënten en uitkomsten door middel van onderzoek te verbeteren.

Aan welke studies kan je meedoen?

Lees op de website van het Transplantatie Centrum welke onderzoeken er gedaan worden.

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Contact Transplantatie Centrum  

Wilt u meer informatie over niertransplantatie of heeft u vragen in de periode voor transplantatie?  

Transplantatiebureau: 

071-526 31 67 of 071-526 31 45 

Telefonische bereikbaarheid: 08.00-16.00 uur (maandag t/m vrijdag) 

Heeft u vragen na transplantatie? 

Voor urgente vragen kunt u op werkdagen bellen met de polikliniek niertransplantatie (tel 071-526 37 96). 

Buiten kantoortijden kunt u bellen met de verpleegafdeling van het Transplantatie Centrum (tel 071-526 47 14). 

Voor niet urgente vragen maak gebruik van de mogelijkheid e-consult in mijnLUMC 

Patiëntportaal mijnLUMC 

In het patiëntenportaal mijnLUMC vindt u een duidelijk overzicht van uw behandelingen en hebt u inzicht in uw medische gegevens. Snel en veilig. Thuis, onderweg en in het ziekenhuis. 

Handige links

Lees meer op de website van het LUMC Transplantatie Centrum, hier vindt u informatie over de zorg die wij leveren en de ontwikkelingen binnen de zorg rondom transplantatie. 

Er staat veel goede informatie over niertransplantaties op internet, zoals:

Overig

Veel gestelde vragen:

Kan ik als transplantatiepatiënt een donor laten overkomen uit het buitenland? 

Ja, dat kan. U kunt een afspraak maken met de maatschappelijk werker van het transplantatiecentrum voor meer informatie over  de procedure en wat hierin de rechten en plichten van zowel ontvanger als donor zijn. 

Moeten mijn eigen nieren verwijderd worden bij transplantatie? 

Nee, dat hoeft niet standaard. We doen dit  alleen bij patiënten die ruimtegebrek hebben door grote cystenieren of die bloedingen / infecties hebben van de eigen nieren. 

Ik heb ernstig overgewicht, kan ik een niertransplantatie ondergaan? 

We bekijken altijd per patiënt wat het risico is op problemen door het overgewicht. Vaak zijn mensen met nierfalen moe en kunnen ze daardoor niet sporten. Dit begrijpen we, echter de kans op complicaties neemt toe bij overgewicht. Zo heeft u meer kans op een wondinfectie of wondbreuk na de operatie. We zullen samen met u op zoek gaan naar de beste manier om de operatie verantwoord te laten plaatsvinden. 

Op dit moment ben ik dialysepatiënt en krijg ik van mijn zorgverzekeraar een vergoeding voor taxivervoer. Krijg ik die na de transplantatie ook? 

Nee, u heeft daar geen recht meer op omdat er geen sprake meer is van dialyse. Sommige zorgverzekeraars vergoeden op basis van coulance en de zogenoemde hardheidsclausule voor een kortdurende periode nog taxikosten. U moet hiervoor zelf contact opnemen met uw zorgverzekering. 

Ik heb gehoord dat er voor niertransplantatiepatiënten diverse onkostenregelingen zijn. Klopt dit? 

Nee, dit is alleen van toepassing voor nierdonoren die bij leven een nier willen doneren

Als samenlevend koppel (donor en ontvanger) zouden wij na de transplantatie graag voor hulp in de huishouding in aanmerking willen komen. Wie regelt dit? 

Dit moet u zelf bij uw gemeente aanvragen. 

Ik ga op vakantie of naar een festival en bij de ingang/douane word ik gecontroleerd. Wat doe ik met mijn pillen? 

Zorg dat u een actueel meditatieoverzicht bij u heeft. U kunt via de secretaresse van de poli een Engelstalige vakantiebrief meekrijgen met daarin de mededeling dat u bent getransplanteerd. Op deze brief staan onze contactgegevens voor eventuele problemen. Zorg tevens voor een goede reisverzekering met medische dekking in het buitenland.