Transplantatie Centrum

Meedoen aan onderzoek

Het LUMC Transplantatie Centrum heeft onderzoek hoog in het vaandel en is trots op het onderzoek dat haar medewerkers verrichten op het gebied van orgaan- en weefseltransplantatie.
Ons onderzoek is innovatief, multidisciplinair en is nauw verweven met verschillende onderzoekprofielen binnen het LUMC. Bent u patiënt van het Transplantatie Centrum? Dan vragen we u, voorafgaand aan een transplantatie, of u wil meedoen aan onderzoek. Deze keuze is natuurlijk helemaal aan u.

Niertransplantatie

Geneesmiddelenstudies

Onderzoekers van het LUMC bestuderen continu welke bestaande medicijnen de afstoting na transplantatie het beste helpen voorkomen. In zogeheten trials (proeven) onderzoeken we welke combinatie van medicijnen in welke fase de beste balans geeft tussen werking en bijwerking. Kortom: welk medicijn geeft het beste resultaat en de minste bijwerkingen. Samen met de apotheek doen we onderzoek hoe de afweeronderdrukkende medicijnen precies in uw lichaam worden opgenomen, zodat we de beste doseringsadviezen kunnen geven. Ook kijken we met de apotheek hoe u in de toekomst thuis uw medicijnspiegels kunt meten met een vingerprik.

Niertransplantatie

Geneesmiddelenstudies

Onderzoekers van het LUMC bestuderen continu welke bestaande medicijnen de afstoting na transplantatie het beste helpen voorkomen. In zogeheten trials (proeven) onderzoeken we welke combinatie van medicijnen in welke fase de beste balans geeft tussen werking en bijwerking. Kortom: welk medicijn geeft het beste resultaat en de minste bijwerkingen. Samen met de apotheek doen we onderzoek hoe de afweeronderdrukkende medicijnen precies in uw lichaam worden opgenomen, zodat we de beste doseringsadviezen kunnen geven. Ook kijken we met de apotheek hoe u in de toekomst thuis uw medicijnspiegels kunt meten met een vingerprik.

Voorspellend onderzoek: biomarkers en Biobank

Bij het LUMC verrichten we ook onderzoek naar nog niet ontdekte stofjes in bloed en urine (biomarkers) die acute of chronische afstoting, bijwerkingen of complicaties bij een transplantatie kunnen voorspellen. Hiervoor zetten we een Biobank op: een plek waar we materiaal verzamelen voor onderzoek. We zullen u vragen of u wilt bijdragen aan de Biobank van de afdeling transplantatie. Dit houdt in dat we af en toe wat extra urine en bloed bij u afnemen op momenten dat u al in het LUMC bent. We kijken dan onder andere of er biomarkers zijn die voorspellen of een transplantatie goed of minder goed zal verlopen bij bijvoorbeeld oudere ontvangers.

Mechanistisch onderzoek naar complicaties van transplantatie

We verrichten zowel klinisch (met patiënten) als basaal (in het laboratorium) wetenschappelijk onderzoek naar het voorkomen van complicaties na een transplantatie. Hierbij kunt u denken aan complicaties zoals hart- en vaatziekten, het vertraagd op gang komen van een donornier en virusinfecties waarvoor nog geen behandeling bestaat.

Ook ontrafelen onderzoekers de mechanismen achter diabetes die optreden na de transplantatie en bedenken zij nieuwe behandelingen daarvoor. Omdat we niet altijd weten waarom bepaalde complicaties precies ontstaan, is deze kennis nodig om nieuwe behandelingsmogelijkheden te ontdekken.

Ervaringsonderzoek: zelfmanagement en e-health

We doen ook klinisch en psychologisch onderzoek naar zelfmanagement van patiënten. We kijken bijvoorbeeld hoe u het online LUMC patiëntportaal ervaart en wat uw ervaringen zijn bij het zelfmanagen van een eventuele ziekte. Daarnaast vragen we u door middel van Patient Reported Outcome Measures (PROMs) hoe u uw gezondheid en kwaliteit van leven ervaart, zodat dit kan worden meegenomen in uw behandeling. Om de zorg te verbeteren willen we de resultaten van grotere groepen patiënten op wetenschappelijke wijze analyseren. Deze studie heet de positive-XS studie (PROMs Positive XS).

Kwaliteit van donornier

Nederland vergrijst en ook de gemiddelde nierdonor wordt steeds ouder. Voor onze onderzoekers is het een uitdaging om met nieuwe machineperfusietechnieken de conditie van de donornier vóór transplantatie zo goed mogelijk te houden of zelfs te verbeteren. Het LUMC heeft een speciale machineperfusiekamer (OPR) om de conditie van organen te optimaliseren.

Stamcelonderzoek en regeneratieve geneeskunde

Hoewel het kweken van een nieuwe nier uit eigen cellen nog toekomstmuziek is, loopt het LUMC hierbij voorop in het onderzoek hiernaar. We hopen dat transplantatie in de verre toekomst niet meer nodig is. In Leiden is een van de belangrijkste samenwerkingsverbanden op het gebied van zogeheten regeneratieve geneeskunde aanwezig. Ons transplantatiecentrum werkt hier nauw mee samen.

Op dit moment doen we al klinische studies met eigen stamcellen, zogeheten mesenchymale stamcellen. Deze cellen voorkomen littekenvorming in de nier en kunnen de afweer op een meer natuurlijke manier onderdrukken. Hierdoor is een kleinere hoeveelheid afweeronderdrukkende medicijnen nodig.

Eilandjestransplantatie

Insulineproducerende cellen in de Eilandjes van Langerhans van de alvleesklier spelen een centrale rol bij diabetes.

Bij type 1 diabetes worden deze cellen vernietigd en is injecteren van insuline noodzakelijk. Onderzoekers in het LUMC proberen uit stamcellen nieuwe, optimaal functionerende eilandjes te maken1. Dit onderzoek kan een belangrijke bijdrage leveren aan echte oplossingen voor type 1 diabetes.

Dokters van Morgen

Bekijk de uitzending van ‘Dokters van morgen’, waarin prof. dr. Eelco de Koning vertelt over het onderzoek naar een oplossing voor type 1 diabetes.

Levertransplantatie

Bepaalde onderzoeken bij en na levertransplantatie zijn alleen mogelijk als patiënten deelnemen. We stellen het daarom zeer op prijs als u hiertoe bereid bent. Als uw situatie zich ervoor leent en u voldoet aan de criteria, dan vraagt uw behandelend specialist u om mee te doen aan onderzoek. U kunt altijd zelf bij uw behandelaar informeren of er een studie is waaraan u mee kunt doen. Als u meedoet met een onderzoek is dat altijd op vrijwillige basis. Dat betekent dat u er op ieder gewenst moment mee kunt stoppen.

Biobank

Ook vragen wij u of u wilt deelnemen aan de biobank. Dat betekent dat we na uw toestemming soms een extra buis bloed, een stukje weefsel of ander materiaal gecodeerd (zonder verwijzing naar uw gegevens) opslaan in de biobank voor later onderzoek.

Waar doen we momenteel onderzoek naar?

Er zijn verschillende specialismen betrokken bij levertransplantatie Samen doen we onderzoek op diverse terreinen.

Na levertransplantatie kunnen er vernauwingen van de galwegen optreden, met infecties als gevolg. Machineperfusie is mogelijk een manier om dit te voorkomen. Daarbij wordt de lever vóór de transplantatie met een oplossing met zuurstof doorspoeld. Samen met centra in binnen- en buitenland onderzoeken wij deze machineperfusie.

Het komt tegenwoordig gelukkig minder voor dat de donorlever na transplantatie afgestoten wordt, dankzij goede medicijnen. We doen onderzoek naar verschillende vormen van afstoting en naar manieren om de medicijnen goed in te stellen zodat u minder bijwerkingen heeft.

We doen daarnaast onderzoek naar bijwerkingen op de lange termijn na een levertransplantatie. Voorbeelden hiervan zijn bot- en nierproblemen en hart- en vaatziekten. Door deze bijwerkingen te beperken, verhogen we uw kwaliteit van leven. Ook bestuderen we de terugkeer van de oorspronkelijke leverziekte in de transplantatielever en de mogelijke preventie en behandeling daarvan.

Meer informatie over lopende onderzoeken

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de volgende pagina’s:

Wilt u bijdragen aan ons onderzoek? Op de pagina Bontius Stichting vindt u meer informatie.