Patiëntenfolder

Informatiefolder afdeling Intensive Care Volwassenen

Deze folder geeft u informatie over een opname op de Intensive Care (IC). Deze afdeling bestaat uit vijf units voor volwassenen. De locatie en contactgegevens van de afdeling vindt u achter in deze folder.  

Deze informatie is opgesteld door de afdeling Intensive Care.

De Intensive Care

Op de ic-units geven artsen en verpleegkundigen gespecialiseerde behandeling en zorg vanwege (mogelijke) problemen met lichaamsfuncties die van levensbelang zijn, zoals de ademhaling, hartslag, bloeddruk en hersenfunctie.

De opname is meestal gepland, aansluitend aan een ingrijpende operatie.Soms komt de opname onverwacht, bijvoorbeeld na een ongeval, een acute ernstige aandoening of vanwege complicaties tijdens het verblijf in het ziekenhuis.

Voor de behandeling en bewaking van de patiënt op de afdeling maken wij gebruik van hoog-technische, medische apparatuur. Daarnaast hebben we aandacht voor de specifieke begeleiding en ondersteuning van familie en naasten.

Informatie over de patiënt

We vragen u bij opname een eerste contactpersoon aan te wijzen, alleen aan deze contactpersoon geven wij informatie over de patiënt. (We vragen ook om een tweede contactpersoon, voor het geval de eerste niet bereikbaar is.)

De ic-verpleegkundige belt de eerste contactpersoon dagelijks tussen 10 en 12 uur en geeft dan informatie over de toestand van de patiënt.

Indien nodig kan de eerste contactpersoon ons dag en nacht bereiken voor telefonische informatie (liefst niet tussen 7.30 en 8 uur en tussen 22.45 en 23.15 uur, dan vindt de dienstoverdracht plaats).

In elke dienst is één verpleegkundige verantwoordelijk voor de zorg aan de patiënt, de secretaresse kan u vertellen wie dat is. Bij de verpleegkundige kunt u met uw vragen terecht. Wanneer u dit wenst, regelen we voor u een gesprek met een arts. We streven er naar dat een arts minstens wekelijks een gesprek heeft met de naasten.

Het is ook mogelijk om na het verblijf op de IC een afspraak te maken voor een nagesprek met een arts. U kunt daarvoor contact opnemen met betreffende unit. De telefoonnummers vindt u achter in deze folder. Indien u prijs stelt op een gesprek met een geestelijk verzorger en/of maatschappelijk werker, regelen wij een afspraak voor u.

Toestemming voor behandeling

Vrijwel alle behandelingen en ingrepen die worden toegepast op de IC vallen onder standaard intensieve medische en verpleegkundige zorg die essentieel is voor optimale bewaking en behandeling van onze patiënten.

Wij gaan bij opname van een patiënt op de IC ervan uit dat de patiënt (of zijn vertegenwoordiger) toestemming geeft voor deze standaard ic-zorg. De volgende onderdelen kunnen, zo nodig, onderdeel zijn van standaard ic-zorg:

 • inbrengen van infuusnaalden en katheters in aders en slagaders
 • toediening van medicatie, zoals antibiotica en bloeddrukverhogende medicijnen - inbrengen van een beademingsbuis in de luchtweg en beademing
 • inbrengen van een sonde in maag of darm
 • inbrengen van een urinekatheter
 • uitzuigen van de luchtwegen
 • toediening van bloedproducten, zoals rode bloedcellen en plasma
 • toediening van contrastmiddelen bij onderzoeken
 • bronchoscopie om slijm diep uit longen te zuigen (m.b.v. slang met cameraatje)
 • het afnemen of draineren (afvoeren) van hersenvocht
 • inbrengen van een drain (slangetje) in de borst- of buikholte
 • gastro- en coloscopie (onderzoek van maag en darmen met flexibele slang met camera)
 • het vervangen van de nierfunctie met een speciaal apparaat

Uiteraard wordt alleen gedaan en toegepast wat nodig is. Maar wij zien dit als standaard ic-zorg omdat alle genoemde punten essentieel kunnen zijn voor het bewaken van belangrijke lichaamsfuncties en voor behandeling en herstel van een ic-patiënt. Wij komen hierop terug bij het eerste reguliere gesprek na de opname op de IC (vervolg opnamegesprek). Bij interventies en behandelingen die meer ingrijpend of minder vaak toegepast worden zal vooraf in een gesprek om toestemming (informed consent) gevraagd worden.

Overplaatsing naar een andere IC

U bent of uw naaste is opgenomen op de intensive care van een academisch ziekenhuis. In de ziekenhuizen in de regio kan heel erg veel, maar sommige specifieke behandelingen kunnen alleen bij ons plaatsvinden, denk aan transplantatie en hartchirurgie. Die academische zorg kan het LUMC alleen verzorgen als wij daar bedden voor beschikbaar hebben. Daarom kan het zijn dat we een patiënt overplaatsen naar een ziekenhuis binnen onze regio als die zorg ook goed in een ander ziekenhuis geleverd kan worden.
Eén ding is zeker: overal binnen onze regio vindt excellente zorg plaats. Wij werken intensief samen en hebben dagelijks contact met elkaar om ervoor te zorgen dat op elke IC binnen onze regio de zorg het allerbeste is. U kunt meer over onze samenwerking binnen de regio en over overplaatsingen lezen op www.icwest.nl

Bezoek

Bezoekersinformatie kan wijzigen naargelang omstandigheden. Kijk op www.lumc.nl voor actuele informatie, of neem contact op met de IC.

De bezoektijden zijn tussen 16 en 20 uur

Binnen deze tijden kunt u op bezoek komen op een voor u geschikt tijdstip. Bezoek buiten de aangegeven bezoektijd is alleen mogelijk op afspraak.

Een bezoek duurt in principe niet langer dan 1 uur, om de patiënt voldoende rust te kunnen bieden.

Bij de toegang tot de afdeling op H-04 vindt u de wachtruimte voor familie en bezoek. De wachtruimte biedt beperkt ruimte. Neemt u met niet meer dan zes bezoekers per patiënt in de wachtruimte plaats en verlaat de wachtruimte na afloop van de bezoektijden.
Grotere groepen bezoekers en bezoekers buiten de bezoektijden kunnen gebruikmaken van de algemene voorzieningen op het Leidse Plein op de tweede etage. We rekenen hierbij op uw begrip en medewerking

Veel en langdurig bezoek kan belastend zijn voor de patiënt en de omgeving. Daarom mogen er maximaal twee personen tegelijk bij de patiënt. Eventueel kunnen meer dan twee bezoekers elkaar aflossen aan bed. Minderjarige kinderen zijn welkom, onder begeleiding van een van de ouders. De contactpersoon en de verpleegkundige bewaken de naleving van de bezoek afspraken.

Soms moeten wij tijdens het bezoek zorg verlenen aan de patiënt. Het kan zijn dat we u hiervoor vragen om tijdelijk in de wachtkamer plaats te nemen. Ook hiervoor rekenen we op uw begrip en medewerking.

In overleg met de ic-medewerkers kunt u voor beperkte duur gebruikmaken van de familiekamers op de afdeling. Het LUMC biedt tevens beperkte mogelijkheid tot overnachten in het ziekenhuis.

Omgangsregels

Zowel van onze medewerkers als van bezoekers verwachten wij correct gedrag. Wij benaderen u met respect, wij vragen dit ook van u.
We begrijpen dat een ziekenhuisopname stress kan opleveren bij de patiënt en de familie en dat zaken niet altijd lopen zoals u zou willen. Bespreek dit met de ic-medewerkers.
We kunnen echter geen verbale of fysieke agressie accepteren. Zo nodig schakelen wij de beveiliging in bij incidenten. U kunt in dat geval van de afdeling verwijderd worden en mogelijk een toegangsverbod krijgen.

Hygiëneregels op de Intensive Care

Patiënten op de IC zijn vaak erg ziek en hebben een verminderde afweer tegen infecties. Bacteriën die deze infecties veroorzaken, zijn steeds vaker ongevoelig voor veelgebruikte antibiotica, waardoor ze moeilijker te behandelen zijn.
Voor u als bezoeker zijn deze bacteriën niet gevaarlijk. U hoeft niet meer te doen dan de gebruikelijke handhygiëne in acht te nemen. We vragen u de handen te ontsmetten met handalcohol bij het binnenkomen en verlaten van de patiëntenkamer.
Om de kans op verspreiding van bacteriën van patiënt naar patiënt zo veel mogelijk te voorkomen, moeten alle medewerkers zich houden aan hygiëneregels. Verpleegkundigen, artsen en ander ziekenhuispersoneel moeten onder andere de handen ontsmetten met alcohol voor en na elk patiëntencontact.

Isolatiemaatregelen

Bij patiënten met een besmettelijke infectie of een redelijke verdenking hierop, worden extra beschermingsmaatregelen getroffen. De maatregelen zijn van toepassing bij de betreffende patiënten en soms ook bij de overige patiënten op de afdeling, om zo de kans op verspreiding in te perken. Ook bij patiënten met een verminderde afweer kunnen maatregelen van toepassing zijn, om hen te beschermen tegen besmetting. Deze zogenoemde isolatiemaatregelen worden aangegeven met een instructiekaart bij de deur van de patiëntenkamer. Er gelden dan extra hygiënemaatregelen voor alle medewerkers en ook voor bezoekers. Vraag aan de verpleegkundige uitleg over wat u moet doen. Meld aan de verpleegkundigen als u verkoudheidsklachten heeft of als u of iemand in uw omgeving (mogelijk) een besmettelijke ziekte heeft. De verpleegkundige geeft u aanwijzingen over maatregelen om verdere besmetting te vermijden. Bloemen en planten zijn niet toegestaan op de afdeling en we vragen om ook geen fruit of andere bederfelijke etenswaren mee te brengen.

Toiletartikelen

De patiënt mag zijn/haar eigen toiletartikelen gebruiken, brengt u dus gerust de toilettas mee. Het dragen van eigen (nacht)kleding is om praktische redenen meestal niet mogelijk. Overleg met de verpleegkundige wat de mogelijkheden zijn.

Mobiel bellen en internettoegang Mobiel bellen is niet toegestaan op de IC. We vragen u de afdeling te verlaten als u wilt bellen of gebeld wordt. U kunt gebruikmaken van het gratis draadloze wifinetwerk ‘LUMCgast’ voor toegang tot het internet.

Bewakingsapparatuur

De patiënt is door middel van snoeren en slangetjes verbonden aan allerlei apparaten. Deze bewaken en ondersteunen levensbelangrijke functies zoals de ademhaling, hartslag en bloeddruk. De individuele situatie bepaalt welke apparaten noodzakelijk zijn. Op de ic-units kunnen de levensbelangrijke functies in grote mate ondersteund of zelfs volledig overgenomen worden met behulp van de apparaten.

Elke patiënt is aangesloten op een bewakingsmonitor die onder andere de hartslag, ademhaling en bloeddruk bewaakt. Naast het bed hangt een zuil met infuus pompen waarmee wij nauwkeurig gedoseerd infuus vloeistoffen en medicijnen rechtstreeks in de bloedbaan toedienen. Via meetapparatuur die aangesloten is op deze infusen meten we onder andere de bloeddruk.

Verder heeft de patiënt drains en/of katheters. Dat zijn slangetjes voor het afvoeren en meten van urine, maag- en/of wondvocht uit het lichaam.

Als een patiënt op de IC niet in staat is om zelf voldoende te ademen, dan neemt een beademingsmachine de ademhaling geheel of gedeeltelijk over. Hiervoor wordt via de mond een buisje ingebracht tot in de luchtpijp. Dit buisje zittussen de stembanden, de patiënt kan niet praten zolang het buisje er zit. Hij/ zij kan zich tijdens de beademing alleen maar uitdrukken door middel van gebaren of schrijven. Normaal hoesten is evenmin mogelijk zolang het beademingsbuisje er zit, de verpleegkundige zal daarom regelmatig slijm uit de longen wegzuigen. Als de patiënt weerzelfstandig ademt, wordt het buisje verwijderd en kan hij/zij weer praten.

Laat u niet afschrikken door de apparaten die allerlei signalen afgeven door oplichtende lampjes, pieptonen en alarmsignalen. Wijnemen deze signalen direct waar, we onderscheiden wat écht en wat loos alarm is en reageren indien nodig.

Elke patiënt wordt ook bewaakt via een camera boven het bed. De beelden hiervan worden weergegeven op een monitor aan de balie. Deze beelden worden niet bewaard. Als aanvullende bewaking wordt indien nodig het geluid uit de kamer versterkt weergegeven via een luidspreker op de gang en bij de verpleegkundige balie. Ook gesprekken die u voert zijn dan buiten de kamer hoorbaar. Deze gesprekken worden niet opgenomen. Als de geluidsbewaking ingeschakeld is, brandt de rode lamp boven de kamerdeur op de gang.

Narcose en onrust

Vaak vereist de gezondheidstoestand dat de patiënt medicijnen krijgt toegediend om hem/ haar te kalmeren of in slaap te houden. Dit is enerzijds nodig om behandeling mogelijk te maken en anderzijds voor zijn/haar welbevinden. De verpleegkundige kan u vertellen of de patiënt wakker en aanspreekbaar is.

Om verschillende redenen kan een patiënt onrustig en verward zijn. Dit is in principe van tijdelijke aard, het verdwijnt naarmate hij/ zij herstelt.

Om te vermijden dat een patiënt zichzelf schade toebrengt in de periode van onrust en verwardheid, passen wij zo nodig vrijheidsbeperkende maatregelen toe. Dit houdt bijvoorbeeld in dat we met polsbanden de bewegingsvrijheid beperken. Zo is er minder risico dat een patiënt uit bed valt of de snoertjes en slangetjes bij zichzelf verwijdert. Indien de patiënt of diens wettige vertegenwoordiger hier bezwaar tegen heeft, vragen wij hen dit te bespreken met de arts of verpleegkundige.

Voorzieningen

U vindt meer informatie over de voorzieningen in het LUMC op www.lumc.nl. Op het Leidse Plein, op de tweede etage, bevinden zich allerlei voorzieningen waar u gebruik van kunt maken. U vindt er onder andere het Patiëntenservicebureau, de restauratieve voorzieningen, de kinderopvang, een stilte- en gebedsruimte en een boekenwinkel.
U kunt uw auto parkeren in de parkeergarage van het LUMC.Als uw auto langer dan vier uurin de parkeergarage staat, kunt u gebruikmaken van de kortingsregeling. Vraag hiernaar bij de ontvangstbalie in de centrale hal of bij de verpleegkundige op de afdeling.

Kwaliteit en onderzoek

Wij werken er voortdurend aan om de kwaliteit van de zorg en de tevredenheid van onze patiënten en naasten te verbeteren. Hiervoor neemt de IC deel aan een aantal interne en externe kwaliteitsonderzoeken, verbeterprojecten en registratiesystemen. Hierbij worden in sommige gevallen ook patiëntengegevens opgeslagen en gedeeld. Dit gebeurt zorgvuldig en volgens de geldende privacyregels. Zo worden hierbij nooit tot de patiënt herleidbare gegevens gebruikt. We nemen bijvoorbeeld deel aan de continue Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) en aan periodiek onderzoek naar familietevredenheid.

Uw deelname hieraan is niet verplicht, laat het ons weten indien u hier bezwaar tegen heeft. Ook kunt u benaderd worden om toestemming te geven voor deelname aan wetenschappelijke onderzoeken. Het is van groot belang dat we blijven leren om in de toekomst steeds nog betere zorg te kunnen leveren. Als de patiënt niet wilsbekwaam is zullen wij de contactpersonen benaderen om informatie te geven en te verzoeken namens de patiënt toestemming hiervoor te verlenen.

Vragen, opmerkingen en klachten

Wij streven ernaar dat de patiënt en naasten tevredenzijn over de behandeling en bejegening tijdens het verblijf op de afdeling. Indien u opmerkingen of klachten heeft, vragen we u deze kenbaar te maken. Wij proberen dan een bevredigende oplossing te vinden.
U kunt ook terecht bij de klachtencommissie van het ziekenhuis. U kuntzich hiervoor wenden tot het Patiëntenservicebureau op de tweede etage, op het Leidse Plein, telefoon 071-526 29 89.

Indien u nog vragen heeft,staan wij u graag te woord.

Intensive Care Unit 1 & 2

Routenummer 494, Telefoon 071 526 23 46

Postadres: LUMC Intensive Care Unit 1 & 2, H-04-P

Postbus 9600, 2300 RC Leiden

Intensive Care Unit 3 & 4

Routenummer 493, Telefoon 071 526 26 23

Postadres: LUMC Intensive Care Unit 3 & 4, H-04-Q

Postbus 9600, 2300 RC Leiden

Intensive Care Unit 5

Routenummer 46, Telefoon 071 526 31 37

Postadres: LUMC Intensive Care Unit 5, B-04-Q

Postbus 9600, 2300 RC Leiden