Afdeling

Intensive Care

Op de Intensive Care (IC) in het LUMC krijgen patiënten gespecialiseerde behandeling en zorg vanwege - mogelijk levensbedreigende - problemen met lichaamsfuncties zoals de ademhaling, hartslag en bloeddruk.
Patiëntenzorg

Als u een dreigende of bestaande verstoring heeft van uw levensbelangrijke lichaamsfuncties, wordt u opgenomen op de Intensive Care (IC). Denk hierbij aan een verstoring van:

  • De ademhaling;
  • De hartfunctie;
  • De bloeddruk.

De IC beschikt over de medische apparatuur voor intensieve zorg en gespecialiseerde medewerkers. Zo kan de juiste zorg worden geboden aan IC-patiënten.

Een opname op de Intensive Care is vaak gepland, bijvoorbeeld wanneer u een grote operatie ondergaat. Soms komt de opname onverwacht, bijvoorbeeld:

Als u een dreigende of bestaande verstoring heeft van uw levensbelangrijke lichaamsfuncties, wordt u opgenomen op de Intensive Care (IC). Denk hierbij aan een verstoring van:

  • De ademhaling;
  • De hartfunctie;
  • De bloeddruk.

De IC beschikt over de medische apparatuur voor intensieve zorg en gespecialiseerde medewerkers. Zo kan de juiste zorg worden geboden aan IC-patiënten.

Een opname op de Intensive Care is vaak gepland, bijvoorbeeld wanneer u een grote operatie ondergaat. Soms komt de opname onverwacht, bijvoorbeeld:

  • Na een ongeval;
  • Bij een acute ernstige aandoening;
  • Of vanwege complicaties die ontstaan tijdens verblijf in het ziekenhuis.

Wanneer u van de Intensive Care af kunt, wordt u meestal overgeplaatst naar een verpleegafdeling in het LUMC. Soms vindt overplaatsing plaats naar een Intensive Care afdeling of een verpleegafdeling in een ander ziekenhuis.

Verpleegafdelingen

Meedoen aan onderzoek

Op de Intensive Care zijn we altijd bezig om de zorg voor onze patiënten in de toekomst nog beter te maken. Hiervoor neemt de IC deel aan een aantal interne en externe kwaliteitsonderzoeken, verbeterprojecten en registratiesystemen. In sommige gevallen worden hiervoor patiëntengegevens opgeslagen en gedeeld. Dit gebeurt zorgvuldig en volgens de geldende privacyregels. Zo worden hierbij nooit tot de patiënt herleidbare gegevens gebruikt. We nemen bijvoorbeeld deel aan de continue Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE).

Op de Intensive Care zijn we altijd bezig om de zorg voor onze patiënten in de toekomst nog beter te maken. Hiervoor neemt de IC deel aan een aantal interne en externe kwaliteitsonderzoeken, verbeterprojecten en registratiesystemen. In sommige gevallen worden hiervoor patiëntengegevens opgeslagen en gedeeld. Dit gebeurt zorgvuldig en volgens de geldende privacyregels. Zo worden hierbij nooit tot de patiënt herleidbare gegevens gebruikt. We nemen bijvoorbeeld deel aan de continue Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE).

Ook lopen er op onze afdeling continu meerdere onderzoeken. Als u of uw naaste bij ons wordt opgenomen, kan het dus goed zijn dat u benaderd wordt om toestemming te geven voor 1 of soms meerdere wetenschappelijke onderzoeken. Het is van groot belang dat we steeds blijven leren om in de toekomst nog betere zorg te kunnen leveren voor onze intensive-care-patiënten.

Wat voor onderzoeken doet de Intensive Care afdeling?

Echografie op de IC

Meerdere lopende studies onderzoeken op de IC of we belastend onderzoek, zoals röntgenfoto’s en CT scans, kunnen vervangen door echografie. Dit is minder belastend en goedkoper en misschien wel beter denken wij.

Artificiële intelligentie

Tijdens opname op IC meten we veel. De gegevens die hierbij verzameld worden, gebruikt de Intensive Care voor onderzoek met behulp van artificiële intelligentie modellen. Door middel van dit onderzoek kunnen we de zorg in de toekomst nog beter maken.

Onderzoek naar voeding

Voeding is heel belangrijk voor herstel. Normaal gesproken voeden we dag en nacht door. Maar we vragen ons af of het  niet beter is om alleen overdag te voeden. Als we niet ziek zijn eten we tenslotte ook niet in de nacht. Op de IC onderzoeken we in een grote studie of alleen overdag voeden niet beter is voor het behoud van een goed dag-nachtritme van onze patiënten.

Onderzoek naar beademing

Op de IC worden veel patiënten beademd, omdat ze te ziek of te zwak zijn om dat zelf goed te doen. Beademen is levensreddend maar ook altijd schadelijk voor de longen. In meerdere studies onderzoeken we hoe we beademing nog beter en veiliger kunnen maken. Ook doen we onderzoek naar hoeveel zuurstof we nou precies moeten geven tijdens beademing.

COVID-onderzoek

Tijdens periodes dat we veel covid-patiënten behandelen doen we ons best deze patiënten zoveel mogelijk te behandelen in studieverband. Dat doen we omdat we nog veel over deze ziekte moeten leren.

Onderzoek naar slaap

Ook slaap is heel belangrijk voor herstel. Maar patiënten op de IC slapen vaak heel slecht en de slaapmedicatie die we toedienen werkt vaak ook niet zo goed. Vandaar dat we onderzoek doen naar nieuwe manieren of middelen om mensen beter te laten slapen.

Extracorporale membraanoxygenatie

Extracorporale membraanoxygenatie is het gebruik van een hart-longmachine op de intensive care. Dit passen wij soms toe als de longen en/of het hart van patiënten zo ziek is/zijn dat we hen anders niet kunnen behandelen. Dit is een hele ingrijpende behandeling waar we nog veel over willen leren. Vandaar dat we patiënten die met ECMO worden behandeld vaak behandelen in studieverband, sowieso vragen we altijd om de data die we bij deze patiënten opslaan te mogen gebruiken voor zowel een internationale als een landelijke database.

Macro en microcirculatie

Tijdens een ernstige bloedvergiftiging, en andere vormen van shock, treden er grote veranderingen op in de macrocirculatie (grote bloedvaten) en microcirculatie (kleine bloedvaten) van patiënten. Met innovatieve technieken proberen we inzicht te krijgen hoe de macro- en microcirculatie veranderen tijdens bloedvergiftiging, wat voor gevolgen dat heeft en hoe we dat ten goede kunnen beïnvloeden.

Overige en technische geneeskunde projecten

Dit overzicht is niet volledig, we doen ook onderzoek naar de beste behandeling voor longembolieën en naar Natrium (een belangrijk zout in het lichaam), en naar pacemakers en nog een aantal kleinere projecten. Onze intensive care werkt ook nauw samen met de faculteit voor technische geneeskunde in Delft. Er zijn altijd wel studenten van de technische geneeskunde die projecten bij ons uitvoeren. Soms doen ze mee aan een van bovenstaande projecten, soms ook aan nieuwe projecten of kleinere projecten die hierboven niet staan benoemd.

Onderwijs

De Intensive Care biedt verschillende bij- en nascholing en opleidingen voor artsen en verpleegkundigen.

Over de afdeling

Contactgegevens

Intensive Care Management

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 16.00 uur

Telefoon: 071 526 50 18
E-mail voor opvragen patiëntgegevens: icsecretaresse@lumc.nl
E-mail voor overige zaken: IC@lumc.nl
Postadres: LUMC, secretariaat management, B-4-81-Q; Postbus 9600, 2300 RC Leiden
Interne wegwijzer: routenummer 46

Intensive Care Management

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 16.00 uur

Telefoon: 071 526 50 18
E-mail voor opvragen patiëntgegevens: icsecretaresse@lumc.nl
E-mail voor overige zaken: IC@lumc.nl
Postadres: LUMC, secretariaat management, B-4-81-Q; Postbus 9600, 2300 RC Leiden
Interne wegwijzer: routenummer 46

Afdeling Intensive Care

De ic-units zijn 24 uur per dag bereikbaar. In verband met vertrouwelijkheid geven we alleen aan de afgesproken contactpersoon informatie over een patiënt. 
Als het druk is kunnen we niet altijd snel de telefoon beantwoorden. We vragen hiervoor uw begrip en verzoeken u het later opnieuw te proberen.

Intensive Care Unit 1 & 2

Telefoon: 071 526 23 46
Postadres: IC Unit 1, H-4-P, LUMC; Postbus 9600, 2300 RC Leiden
Interne wegwijzer: routenummer  494

Intensive Care Unit 3 & 4

Telefoon: 071 526 26 23
Postadres: IC Unit 3 & 4, H-4-Q, LUMC; Postbus 9600, 2300 RC Leiden
Interne wegwijzer: routenummer  493

Intensive Care Unit 5 

Telefoon: 071 526 3137
Postadres: IC Unit 5, B-4-Q, LUMC; Postbus 9600, 2300 RC Leiden
Interne wegwijzer: routenummer 46

Intensive Care Kinderen

Telefoon: 071 526 16 77
Postadres: IC Kinderen, J-4-Q, LUMC; Postbus 9600, 2300 RC Leiden
Interne wegwijzer: routenummer  605