Patiëntenfolder

Stent plaatsen

Binnenkort ondergaat u een onderzoek op de endoscopieafdeling van het Maag-Darm-Levercentrum waarbij een stent wordt geplaatst. In deze folder leggen we uit hoe dit verloopt.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Maag-, darm- en leverziekten

Onze zorg

Wat is Stent plaatsen?

Een stent is een flexibel buisje om bijvoorbeeld een vernauwing wijder te maken of om een fistel (open verbinding tussen bijvoorbeeld slokdarm en luchtweg) af te sluiten. Een stent kan in de slokdarm of in de dikke darm geplaatst worden. Soms wordt er gebruikt gemaakt van röntgenstralen.  

  • Een slokdarmstent wordt tijdens een gastroscopie geplaatst 
  • Een dikke darmstent wordt tijdens een coloscopie geplaatst 

Na het plaatsen kan het eten (slokdarmstent) of de ontlasting (dikke darmstent) beter passeren. 

Voorbereiding

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Kleding  

Draag makkelijke, niet knellende kleding.  

Sieraden of andere kostbaarheden kunnen kwijtraken. U kunt ze daarom beter thuislaten. 

  

Medicijnen  

Sommige medicijnen hebben invloed op het onderzoek. Volgt u daarom onderstaande instructies.  

Antistolling 

Als u een bloedverdunner gebruikt (bijvoorbeeld Ascal, Plavix of de nieuwe antistollingsmiddelen), moet u dit aan uw behandelend arts melden. Deze zal dan bepalen of de bloedverdunner tijdelijk gestopt kan worden. 

Gebruikt u een bloedverdunner die de trombosedienst doseert, (zoals fenprocoumon (Marcoumar®) of acenocoumarol), dan moet de trombosedienst de dosering hiervan aanpassen. In dat geval moet u, zodra de datum van het onderzoek bekend is, contact op nemen met de trombosedienst. Op de dag het onderzoek is een INR-bepaling noodzakelijk.  

Glucose-regulerende medicijnen

Heeft u diabetes mellitus, dan krijgt u van uw behandelend arts advies over het aanpassen van uw bloedsuikerregulerende medicijnen. Bij twijfel kunt u contact opnemen met uw diabetesverpleegkundige.  

Uw andere medicijnen kunt u over het algemeen op de gebruikelijke manier en tijd innemen.  

Wat moet u meenemen?  

Als u gediagnosticeerd bent met OSAS/slaapapnoe en in het bezit bent van een CPAP-masker, moet u deze mee te nemen. Tevens moet u in het bezit te zijn van een bijgewerkte medicijnlijst en eventuele inhalatiemedicatie (“puffers”) meenemen.  

Bent u zwanger?  

Als u (mogelijk) zwanger bent, neemt u dan contact op met uw behandelend arts of verpleegkundig specialist. Deze overleg dan met u of het onderzoek door kan gaan.   

Eten en drinken   

Afhankelijk van het soort stent:   

Controleer wat de voorbereiding voor het onderzoek is en vanaf wanneer u nuchter moet zijn. Zie hieronder in deze folder. 

Stent in de slokdarm of dunne darm.  

Zie voor voorlichting folder Gastroscopie op lumc.nl.  

Het onderzoek kan alleen uitgevoerd worden als uw slokdarm, maag of dunne darm leeg zijn.    

  • Is uw onderzoek vóór 12 uur: u mag vanaf 24.00 uur ’s nachts voor het onderzoek niet meer eten en drinken.  
  • Is uw onderzoek ná 13.30 uur: u mag tot 7.00 uur een licht ontbijt nemen, bijvoorbeeld een kopje thee met een beschuitje. Daarna mag u niets meer eten en drinken. U mag wel uw medicijnen innemen met een beetje water.  

Stent in de dikke darm  

De dikke darm moet schoon zijn als de stent geplaatst wordt. Volg het dieet en het laxeerschema uit de folder Coloscopie op lumc.nl.

Meld bijzonderheden vooraf  

Laat het ons weten wanneer u een lichamelijke beperking of handicap heeft. Zo kunnen we als het nodig is, extra tijd inplannen voor uw onderzoek.  

Bent u verhinderd?  

Laat het ons op tijd weten wanneer de afspraak niet kan doorgaan. Wij kunnen dan een andere patiënt in uw plaats helpen.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Waar moet u zich melden?  

Vaak wordt u van tevoren opgenomen. Dan staat in de afspraakbrief op welke verpleegafdeling u zich kunt melden voor een dagopname.   

De gastvrouwen/-mannen in de centrale hal wijzen u graag de weg.  

  

Het onderzoek wordt gedaan op de endoscopieafdeling route 164 (C04-S). U wordt met bed naar de endoscopieafdeling gebracht. 

Na het plaatsen van een stent moet u een nacht ter observatie opgenomen blijven. 

Onderzoek met sedatie   

Meestal wordt het onderzoek met een kalmerend middel (sedatie) uitgevoerd. Er wordt een infuusnaald bij u ingebracht. In verband met deze voorbereidingen voor het onderzoek, moet u 30 minuten voor het onderzoek komen. U krijgt een knijper op uw vinger waarmee we uw hartslag en zuurstofgehalte in het bloed tijdens het onderzoek in de gaten houden. Ook krijgt u een bloeddrukband om voor de bloeddrukmeting. Via de infuusnaald krijgt u de kalmerende en pijnstillende medicijnen.  

Sedatie is geen narcose, maar een ontspanningsmiddel. Van de sedatie kunt u slaperig worden en u merkt minder van het onderzoek.   

Soms wordt er diepe sedatie gegeven. Daarvoor gebruiken we het middel propofol. De arts bepaalt of dit voor u van toepassing is. Zie voor meer informatie de folder ‘Diepe sedatie (propofol) bij endoscopie’.  

Stent plaatsen  

De endoscopieverpleegkundige brengt u naar de onderzoekskamer. Er worden veiligheidsvragen aan u gesteld.  

Voor de uitleg en voorbereiding van gastroscopie, zie folder op lumc.nl Gastroscopie. Voor uitleg en voorbereiding voor coloscopie, zie folder op lumc.nl Coloscopie.

Slokdarmstent:

De arts brengt de scoop in de slokdarm en controleert de plaats waar de stent geplaatst moet worden. De stent wordt meestal door de scoop geschoven. De arts laat de stent uitvouwen op de plaats van vernauwing.  

Soms wordt de stent onder doorlichting (met behulp van röntgenstraling) geplaatst.   

Dikke darmstent:

De arts brengt de scoop in de dikke darm en controleert waar de stent geplaatst moet worden. De stent wordt meestal door de scoop geschoven. De arts laat de stent uitvouwen op de plaats van vernauwing. 

Soms wordt de stent onder doorlichting (met behulp van röntgenstraling) geplaatst.   

Duur van het onderzoek  

Het onderzoek duurt ongeveer 30 – 45 minuten.

Waar moet u op letten direct na het onderzoek / de behandeling?

Leefregel   

Na het plaatsten van een slokdarmstent: U mag 30 minuten niet eten of drinken, omdat u zich kunt verslikken als gevolg van uw verdoofde keel. Zie hieronder.  

Als u opgenomen bent in het ziekenhuis, gaat u terug naar de afdeling. Wanneer u sedatie heeft gekregen, moet u nog ongeveer 30 minuten op de uitslaapkamer blijven.  

Na diepe sedatie blijft u 60 minuten ter observatie in de uitslaapkamer. Daarna gaat u terug naar de afdeling. U blijft een nacht ter observatie opgenomen.  

Begeleiding   

Onderstaande is alleen van toepassing wanneer u, bij uitzondering, de dag van stentplaatsen naar huis gaat.  

Als u sedatie krijgt voor dit onderzoek, het noodzakelijk dat iemand u ophaalt van de endoscopieafdeling route 164 (C04-S). U mag niet alleen naar huis, ook niet met openbaar vervoer of de taxi. De hele dag mag u niet deelnemen aan het verkeer en het is verstandig de rest van de dag rustig aan te doen.  

Heeft u diepe sedatie gehad, dan is het noodzakelijk dat er ’s nachts iemand bij u in huis is.  

Let op: Heeft u dit niet geregeld, dan kan het onderzoek niet doorgaan.

Na slokdarmstent: 

  • U mag de eerste 24 uur dikvloeibaar eten. De diëtiste komt het stentdieet met u bespreken over wat u wel en niet mag eten de komende dagen. 
  • Snijdt uw eten fijn. Zorg dat de structuur niet te droog is. Zit goed rechtop. Kook de voeding gaar. Eet rustig en kauw goed. Drink bij het eten. 
  • De stent vouwt in de dagen na inbrengen verder uit. Dit kan pijn geven. Dit is normaal. Hiervoor mag u per 24 uur 4x 1000 mg of 8x 500 mg paracetamol. Of volgens voorschrift van de arts. 
  • Soms kan er (zure) maaginhoud in de slokdarm terugstromen. Uw behandelend arts kan zonodig maagzuurremmers geven, zoals 2x daags 40 mg pantoprazol. Afhankelijk van de klachten krijgt u bij ontslag een recept mee. 

Na dikke darmstent: 

  • Zorg dat de ontlasting zacht is, eventueel met movicolon 1 – 2-daags
  • De stent vouwt in de dagen na inbrengen verder uit. Dit kan pijn geven. Dit is normaal. Hiervoor mag u per 24 uur 4x 1000 mg of 6x 500 mg paracetamol. Of volgens voorschrift van de arts.

Wanneer krijgt u de uitslag?

U krijgt een scopieverslag van het onderzoek mee. 

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

Het onderzoek is in principe veilig en weinig belastend. Heel soms kan een complicatie voordoen. Bijvoorbeeld een bloeding of perforatie. Zo’n complicatie kan reden zijn voor een nieuwe scopie of een operatie.

Nazorg

Contact bij problemen na uw onderzoek/behandeling

Krijgt u tijdens de eerste 24 uur na de ingreep klachten zoals hevige pijn, koorts of bloedverlies? Neem dan contact op met het LUMC via 071-526 91 11 en vragen naar de dienstdoende Maag-Darm-Lever arts.  

Krijgt u meer dan 24 uur na de ingreep klachten, neem dan contact op met uw huisarts.

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het planbureau van de Maag-Darm-Leverziekten. Dat kan op werkdagen tussen 8.00 – 16.00 uur via telefoonnummer 071-5296754. U kunt uw vragen ook stellen via email endoscopie.mdl@lumc.nl of kijk op www.lumc.nl/mijnlumc.