Patiëntenfolder

Given Patency Capsule (‘dummy’)

Binnenkort krijgt u een onderzoek voor de doorgankelijkheid van het maag-darmkanaal. Dit onderzoek vindt bij sommige patiënten plaats om te beoordelen of de Video Capsule Endoscopie (VCE) veilig kan plaatsvinden. In deze folder leggen we uit hoe dit onderzoek verloopt.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Maag-, darm- en leverziekten

Onze zorg

Wat is Given Patency Capsule (‘dummy’)?

De Given Patency Capsule is een inslikbare en oplosbare capsule die is bedoeld om de doorgankelijkheid van het maag-darmkanaal te onderzoeken. We noemen dit ook wel een dummy. U hoeft niet naar het ziekenhuis te komen om de capsule in te nemen. De capsule bestaat uit een oplosbaar omhulsel en een kleine ‘tag’. Deze tag is te zien bij een röntgencontrole. Het omhulsel is bijna helemaal bedekt met een ondoordringbaar laagje (membraan). Doordat lichaamsvocht de capsule in gaat en het omhulsel oplost, valt de capsule na een 40 tot 100 uur uit elkaar. De overgebleven tag kan makkelijk het maag-darmkanaal passeren. 

Heeft de capsule de darm na 24 tot 36 uur verlaten, dan is het maag-darmkanaal doorgankelijk genoeg voor de ‘echte’ capsule. Blijft de capsule langer dan 36 uur in het lichaam, dan is doorgankelijkheid niet aangetoond. 

Voorbereiding

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Eten en drinken  

U mag gewoon eten en drinken voor dit onderzoek.  

Hoe kom ik aan de Given Patency Capsule?   

U krijgt meestal de Given Patency Capsule per post opgestuurd.   

Wanneer krijg ik een controleafspraak?   

De controleafspraak op de Radiologie is alleen van toepassing bij twijfel over de passage van de Given Patency Capsule. U kunt u zich dan melden op K-2-P, route 773. De gastvrouwen/-mannen in de centrale hal van het LUMC wijzen u graag de weg.  

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Het onderzoek  

Neem de Given Patency Capsule in op onderstaande dag en tijd. Dit wordt ingevuld op het moment dat u de folder krijgt.   

Maandag____________________
Dinsdag____________________ 
Woensdag____________________
Donderdag ____________________
Vrijdag____________________
Tijd: tussen ….. uur en ….. uur  

Aanwijzingen  

  • Haal de Given Patency Capsule uit de verpakking. 
  • Neem de capsule met een glas water in op het tijdstip in bovenstaand schema. 
  • Als u de capsule niet inneemt nadat u deze uit de verpakking heeft genomen of als u denkt dat de capsule kapot is, leg dan de capsule terug in de verpakking. Neem vervolgens contact op met de Endoscopieafdeling via telefoonnummer 071-526 35 57. 
  • U kunt de normale voorgeschreven geneesmiddelen blijven gebruiken.

Duur van het onderzoek  

Als de Given Patency Capsule op de hieronder ingevulde datum het lichaam vóór 12.00 uur heeft verlaten, hoeft u alleen te bellen naar onderstaand telefoonnummer.  

Heeft de Patency Capsule het lichaam nog niet verlaten, dan is een controle nodig. Dat doen we door een röntgenfoto van de buik te maken (een X-BOZ) op de hieronder ingevulde datum en tijd.  

U kunt zich daarvoor op onderstaande datum en tijd op de afdeling Radiologie A melden (op K-02-P, route 773).  

Maandag____________________
Dinsdag____________________ 
Woensdag____________________
Donderdag ____________________
Vrijdag____________________
Tijd: ….. uur

Na het onderzoek  

Wanneer de Given Patency Capsule het maag-darmkanaal heeft gepasseerd, zal over het algemeen een Video Capsule-onderzoek met u worden afgesproken. 

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

Voor patiënten met slikstoornis kan de inname van lastig zijn in verband met de grootte van de capsule. Het innemen van de Given Patency Capsule heeft verder geen risico.  

Het omhulsel van de capsule bestaat uit watervrij lactose, bariumsulfaat, magnesiumstearaat, citroenzuur, natriumbicarbonaat en malodextrine. 

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het planbureau van de Maag-Darm-Leverziekten. Dat kan op werkdagen tussen 8.00 – 16.00 uur via telefoonnummer 071-5296754. U kunt uw vragen ook stellen via email endoscopie.mdl@lumc.nl of kijk op www.lumc.nl/mijnlumc.