Geschiedenis van het LUMC

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) ontstond uit de samenwerking tussen het Academisch Ziekenhuis Leiden (AZL) en de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit Leiden. In 1996 kreeg het de naam LUMC. Het LUMC kent een lange geschiedenis en heeft haar oorsprong in de 16e eeuw.

1575: Eerste universiteit van Nederland

Willem.jpg

In 1575 schonk Willem van Oranje Leiden een universiteit. De universiteit begon met drie faculteiten: Rechtsgeleerdheid, Godgeleerdheid en Medicijnen. In de optocht bij de opening liep ook de eerste professor van de Faculteit Medicijnen: Geraert de Bondt (Bontius). Als eerbetoon aan de eerste hoogleraar Geneeskunde heet de LUMC Research Foundation de Bontius Stichting.

1636: Academisch Ziekenhuis

Anatomisch theater.jpg

Bij de medische faculteit hoorde naast geneeskunde ook anatomie en plantkunde. Er was een anatomisch theater en een hortus botanicus (botanische tuin). In 1636 kwam daar een aantal bedden in het Caeciliagasthuis (nu Museum Boerhaave) bij voor onderwijs. Daarmee was het eerste academisch ziekenhuis een feit. De internationaal befaamde Herman Boerhaave gaf daar in de vroege 18de eeuw colleges aan het bed.

1873: Het nieuwe Ziekenhuis

Geschiedenis van het LUMC.jpg

In 1873 opende het academisch ziekenhuis zijn deuren aan de Steenstraat, waar nu het Wereldmuseum huisvest. Later was er behoefte aan meer labo­ratorium­ruimte en meer veilige en comfortabele omstandigheden. Daaraan moest een nieuw ziekenhuis aan de Rijnsburgerweg voldoen. Het zou in paviljoenen worden gebouwd om onderlinge besmettingen te voor­komen. Door de Eerste Wereldoorlog en financiële tekorten begon de bouw pas in de jaren 20 van de 20e eeuw. Van dit complex bestaat nu alleen nog het Poortgebouw.

1915: Oprichting Willem-Alexander Kinderziekenhuis

In 1915 werd het Willem-Alexander Kinderziekenhuis (WAKZ) opgericht. In 2021 werd het WAKZ compleet vernieuwd met state-of-the art faciliteiten voor de optimale zorg van het kind en ondersteuning van de ouders. Het WAKZ is één van de zeven kinderziekenhuizen van Nederland. Naast alle zorg voor zieke kinderen is het WAKZ gespecialiseerd in o.a. beenmergtransplantaties bij kinderen, neonatologie en aangeboren hartafwijkingen. Het motto van het Willem-Alexander Kinderziekenhuis is dat we samen willen zorgen voor zieke kinderen. We zetten kinderen op de eerste plek, het kind is koning.

1924: Willem Einthoven

Nobelprijswinnaar elektrocardiogram

1955/1962

1955.jpg

In 1955 werd de eerste Nederlandse hartoperatie in Leiden uitgevoerd met hypothermie techniek. Patiënten werden geopereerd na afkoeling tot 29°C in een waterbad, hetgeen stopzetten van de bloedcirculatie voor een periode van 8 à 10 minuten mogelijk maakte. In 1962 werd de eerste Nederlandse interne pacemaker geïmplanteerd.

1965 - 2007: Leiden ontwikkelt zich tot transplantatiecentrum

1965: eerste Europese beenmergtransplantatie.
1966: eerste Nederlandse niertransplantatie.
1968: eerste Europese stamceltransplantatie bij een baby.
1984: eerste Nederlandse alvleeskliertransplantatie.
2007: eerste Nederlandse eilandjestransplantatie.

1984: Oprichting Leiden Bio Science Park

LBSP.jpg

Na de Tweede Wereldoorlog werd biomedisch onderzoek een steeds belangrijkere taak van de Leidse Faculteit der Geneeskunde. De opleiding Biomedische Wetenschappen komt daaruit voort. Net als de oprichting van het Leiden Bio Science Park in 1984, gericht op bedrijven en kennis­instellingen in de biotechnologiesector.

1995: Oprichting CAHAL

In 1995 werd het Centrum Aangeboren Hart­afwijkingen Amsterdam - Leiden (CAHAL) opgericht. De expertise van drie umc's (LUMC, AMC en VUmc) wordt gebundeld in dit samenwerkingsverband met een uitzonderlijk hoge wetenschappelijke output. Als eerste in Nederland werd de zorg voor kinderen met aangeboren hartafwijkingen op locatie LUMC geconcentreerd. Vanaf 2023 trekken CAHAL en het UMC Utrecht samen op met als doel deze zorg nog verder te optimaliseren.

1996: Academisch ziekenhuis wordt LUMC

Voorkant2.jpg

De jarenlange samenwerking tussen universiteit en academisch ziekenhuis kreeg in 1996 duidelijk gestalte. Toen gingen deze instellingen op in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Met patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs als kerntaken. Op 1 december 2006 kwamen er twee nieuwe gebouwen bij voor onderzoek en onderwijs. Hiermee werd een grote wens werkelijkheid: alle kerntaken op één plek. De verschillende gebouwen zijn verbonden door loopbruggen en tunnels. Dit symboliseert de samenhang van de kerntaken.

2016: Opening Health Campus Den Haag

Health campus.jpg

In 2016 opende het LUMC samen met de Universiteit Leiden een academische werkplaats in Den Haag. Dat gebeurde samen met de Haagse ziekenhuizen HMC+ en het HagaZiekenhuis, de Universiteit Leiden en de gemeente Den Haag/GGD Haaglanden. Het doel is bijdragen aan een gezonde levensverwachting voor iedereen.

2020

COVID-19 Vaccin in samenwerking met Johnson& Johnson