Patiëntenfolder

Coloscopie en diabetes mellitus (instructie bloedsuikerverlagende medicijnen)

Binnenkort ondergaat u een darmonderzoek (coloscopie). In deze folder krijgt u advies over het gebruiken van uw bloedsuikerverlagende medicijnen. Dit is een aanvulling op de informatiefolder Coloscopie (met eventueel poliepectomie) . Leest u die folder 10 dagen voor het onderzoek door.   De informatie in deze folder is bedoeld voor mensen met diabetes mellitus die een coloscopie (darmonderzoek) moeten ondergaan.

Deze folder is opgesteld door de afdeling(en) Endocrinologie en Maag-, darm en leverziekten.

Instructies zijn afhankelijk van uw bloedsuikerverlagende medicijnen. Volgt u de instructies nauwkeurig op, om te voorkomen dat uw bloedsuiker ontregeld raakt.  

Deze toelichting geeft advies over het aanpassen van bloedsuikerverlagende medicijnen bij de voorbereiding voor coloscopie met Picoprep op de dag vóór en de dag ván het onderzoek (zie ook bovengenoemde informatiefolder Coloscopie met eventueel poliepectomie)

In deze patiëntenfolder vindt u informatie over:  

 • Algemeen advies 
 • Advies glucosecurve 
 • Advies bloedsuikerregulerende medicijnen vóór, tijdens en ná het onderzoek: 
  • Orale bloedsuikerverlagende medicijnen (tabletten) 
  • GLP1 receptor agonist (subcutane injectie)  
 • Insuline (subcutane injectie) 
  • Kortwerkende insuline 
  • Langwerkende insuline 
  • Insuline Mix 
  • Insulinepomp 
 • Overzicht bloedsuikerverlagende medicijnen 

Algemeen advies:  

Volg de instructie darmvoorbereiding uit de folder coloscopie met eventueel poliepectomie vanaf 10 dagen voor onderzoek  

 • Eet tijdens de voorbereiding de voor u normale hoeveelheid voeding uit de lijst met voedingsmiddelen. 
 • Wanneer u zelf uw bloedsuiker bepaalt, breng dan uw bloedsuikermeter mee naar het ziekenhuis. Neem ook uw bloedsuikerverlagende medicijnen mee. 
 • Kom met begeleiding naar het ziekenhuis. Door de voorbereiding is er wat meer kans op een hypoglykemie.

Heeft u vragen of problemen die verband houden met uw diabetes, neem dan altijd contact op met uw diabetesverpleegkundige (of behandelend arts).

Advies glucosecurve:  

Het is belangrijk, vooral voor personen die insuline gebruiken, dat u uw bloedsuiker regelmatig controleert tijdens de voorbereiding. Maar controleer het sowieso op de volgende momenten:  

 • Altijd wanneer u zich onwel voelt. 
 • Minimaal 4x de dag voor het onderzoek; voor ontbijt, voor lunch, rond 18.00 uur en voor het slapen gaan. 
 • Op de dag van het onderzoek; in ieder geval één keer voorafgaand aan de scopie. 

Voor alle onderstaande adviezen geldt: Neem bij twijfel contact op met uw diabetesverpleegkundige (of behandelend arts).  

Is uw bloedglucosewaarde lager dan 4 mmol?  

Wat moet u doen: Neem het volgende in  

 • 6-7 dextrotabletten (druivensuiker) van 3 mg  
 • óf 125 ml high energydrank  
 • óf 30 ml limonadesiroop aangelengd met water  
 • óf 200 ml helder vruchtensap (geen lightproducten)  

Na 15 minuten: Opnieuw bloedsuiker meten; wanneer bloedglucose dan nog lager dan 4 mmol is, bovenstaande herhalen.  

Voor de nacht: 25 gram koolhydraten (vloeibaar, bijvoorbeeld 250 ml magere yoghurt).  

Is uw bloedglucosewaarde tussen 4 en 7 mmol?  

Wat moet u doen:

Avond en nacht: Neem 15 gram koolhydraten vloeibaar; bijvoorbeeld glas appelsap, 30 ml limonadesiroop aangelengd met water of helder vruchtensap (geen lightproducten)  

Ochtend van onderzoek: Accepteren, dat wil zeggen niets eten/drinken.  

Is uw bloedglucosewaarde tussen 7 en 15 mmol?  

Wat moet u doen: U hoeft niets te doen.  

Is uw bloedglucosewaarde hoger dan 15 mmol?  

Wat moet u doen: Spuit zo nodig extra kortwerkend insuline zoals voor u gebruikelijk is.   

Advies bloedsuikerregulerende medicijnen:  

Orale bloedsuikerverlagende medicijnen (tabletten, zie onderstaande lijst)   

Probeer het onderzoek in de ochtend te plannen.  

Dag vóór het onderzoek:

Gebruik geen bloedsuikerverlagende tabletten. Na de lunch geen maaltijd meer.

Dag ván het onderzoek:

Wanneer het onderzoek plaatsvindt in de ochtend: Gebruik geen bloedsuikerverlagende tabletten voor het onderzoek.  

Wanneer het onderzoek plaatsvindt in de middag: Gebruik geen bloedsuikerverlagende tabletten wanneer u in de ochtend een licht ontbijt mag.  

Ná het onderzoek:  

Gebruik wanneer u weer mag eten, de voor u normale dosering bloedsuikerverlagende tabletten.  

GLP1 receptor agonist (1x daags subcutane injectie, bijvoorbeeld Liraglutide, zie onderstaande lijst)  

Probeer het onderzoek in de ochtend te plannen.  

Dag vóór het onderzoek:

Gebruik geen GLP1 receptor agonist. Na de lunch geen maaltijd meer.

Dag ván het onderzoek:

Geen GLP1 receptor agonist vóór het onderzoek.  

Ná het onderzoek:

Gebruik wanneer u weer mag eten, de voor u normale dosering GLP1 receptor agonist.  

Advies insuline  

Kortwerkende insuline (bolus, zie onderstaande lijst)  

Het onderzoek zo vroeg mogelijk in de ochtend plannen.  

Dag vóór het onderzoek:

Ontbijt: Gebruik uw dosering zoals u gewend bent.  

Bij de lichte lunch: Gebruik de helft van de dosering.  

Na de lunch: Gebruik geen kortwerkende insuline meer. Na de lunch geen maaltijd meer.

Dag ván het onderzoek:

Gebruik geen kortwerkende insuline vóór het onderzoek.  

Ná het onderzoek:

Gebruik wanneer u weer mag eten, de voor u normale dosering kortwerkende insuline.  

Langwerkende insuline (basaal, zie onderstaande lijst)  

Het onderzoek zo vroeg mogelijk in de ochtend plannen.  

Dag vóór het onderzoek:

1x daags gebruik, bij ochtend- óf avonddosering: 2/3 van de dosering langwerkende insuline gebruiken.  

2x daags gebruik, ochtend- én avonddosering: 2/3 van de dosering langwerkende insuline gebruiken.  

Na de lunch geen maaltijd meer.

Dag ván het onderzoek:

Gebruik geen langwerkende insuline vóór het onderzoek.  

Ná het onderzoek:

Gebruik wanneer u weer mag eten, de voor u normale dosis langwerkende insuline.  

Insuline Mix: Langwerkende en middellang-werkende insuline (zie onderstaande lijst)  

Het onderzoek zo vroeg mogelijk in de ochtend plannen.  

Dag vóór het onderzoek:

1x daags gebruik, bij ochtend óf avonddosering: Gebruik 2/3 van de dosis Insuline Mix.  

2x daags gebruik, ochtend én avonddosering: Gebruik 2/3 van de dosis Insuline Mix.  

Na de lunch geen maaltijd meer.

Dag ván het onderzoek: 

Gebruik geen Insuline Mix vóór het onderzoek.  

Ná het onderzoek:

Gebruik wanneer u weer mag eten, de voor u normale dosis Insuline Mix.  

Insulinepomp (basaal stand, zie onderstaande lijst)  

Het onderzoek zo vroeg mogelijk in de ochtend plannen.   

Let op: Voor aanpassen kortwerkende insuline zie advies; kortwerkende insuline (bolus)

Dag vóór het onderzoek:

In overleg met diabetesverpleegkundige of behandelend arts: Verlaag basaal-stand tot 80% van normaal tijdens laxeren.  

Dag ván het onderzoek:

In overleg met diabetesverpleegkundige of behandelend arts: Verlaag basaal-stand tot 80% van normaal tot u weer mag eten.  

Ná het onderzoek:

Hervat wanneer u weer mag eten, het voor u gebruikelijke basaal-profiel insulinepomp.  

Overzicht bloedsuikerverlagende medicijnen  

Overzicht orale bloedsuikerverlagende medicijnen (tabletten)  

 Soort preparaat      

 Generieke naam  

 Handelsnaam  

 Tablet  

α-Glucosidasremmer 

 Acarbose 

 Glucobay 

 50, 100 mg 

Biguanide 

 Metformine 

 Metformine 

 500, 850, 1000 mg 

  

 Metformine/glibenclamide 

 Glucovance 

 500/2.5, 500/5 mg 

  

  

  

  

Sulfonylureumderivaten 

 Tolbutamide 

 Tolbutamide 

 500, 1000 mg 

  

 Glibenclamide 

 Glibenclamide (voorheen Daonil) 

 2.5, 5 mg 

  

 Gliclazide 

 Gliclazide  Diamicron 

 MGA 30,
 60 

  

 Gliclazide 

 Gliclazide, Diamicron 

 MGA 80 

  

 Glimepiride 

 Amaryl, Glimepiride 

 1, 2, 3, 4,  6 mg 

  

  

  

  

  Meglitiniden 

 Repaglinide 

 Novonorm 

 0.5, 1, 2 mg 

  Thiazolidinedionen 

 Pioglitazon 

 Actos, Pioglitazon 

 30, 45 mg 

  

 Pioglitazon/metformine 

 Competact 

 15/500 

  

  

  

  

  SGLT2 remmers 

 Dapagliflozine 

 Forxiga 

 5, 10 mg 

  

 Dapagliflozine/metformine 

 Xigduo 

 5/850, 5/1000 mg 

  

 Canagliflozine 

 Invokana 

 100, 300 mg 

  

 Canagliflozine/metformine 

 Vokaname 

 50/850, 50/1000, 150/850, 150/1000 

  

 Empagliflozine 

 Jardiance 

 10, 25 mg 

  

 Empagliflozine/metformine 

 Synjardy 

 5/850, 5/1000 mg 

  

  

  

  

  DDP-IV-remmers 

 Sitagliptine 

 Januvia 

 25, 50, 100 mg 

  

 Sitagliptine/metformine 

 Janumet 

 50/850, 50/1000 mg 

  

 Vildagliptine 

 Galvus 

 50 mg 

  

 Vildagliptine/metformine 

 Eucreas 

 50/850, 50/1000 mg 

  

 Saxagliptine 

 Onglyza 

 2.5, 5 mg 

  

 Saxaglitpine/metformine 

 Komboglyze 

 2.5/850, 2.5/1000 mg 

  

 Linagliptine 

 Trajenta 

 5 mg 

  

 Linagliptine/metformine 

 Jentadueto 

 2.5/850, 2.5/1000 mg 

Overzicht subcutane bloedsuikerverlagende middelen (niet insuline, dagelijks of wekelijks)  

Soort preparaat

Generieke naam

Handelsnaam

Opl. voor injectie

 GLP1 receptor agonist 

 Exenatide 

 Byetta 

 5, 10μg 

  

 Exenatide LAR 

 Bydureon 

 2 mg 

  

 Liraglutide 

 Victoza 

 0.6, 1.2, 1.8 mg 

  

 Lixisenatide 

 Lyxumia 

 10, 20µg 

  

 Dulaglutide 

 Trulicity 

 0.75, 1.5 mg 

  

 Semaglutide opl. 

 Ozempic 

 0.25, 0.5, 1 mg 

Overzicht insulinepreparaten  

Soort insuline

Generieke naam

Merknaam

 Zeer ultra-kortwerkend 

 Insuline aspart 

 FIASP 

 Ultra-kortwerkend 

 Insuline aspart 

 Novorapid 

  

 Insuline lispro 

 Humalog 

  

 Insuline glulisine 

 Apidra 

  

  

  

 Kortwerkend 

 Insuline, gewoon 

 Humuline regular 

  

  

  

 Middellang 

 Insuline isofaan 

 Insulatard 

  

  

 Humuline NPH 

  

  

 Insuman basal 

  

  

  

 Langwerkend 

 Insuline detemir 

 Levemir 

  

 Insuline glargine 

 Lantus, Abasaglar, Toujeo 

  

  

  

 Ultra-Langwerkend 

 Insuline degludec 

 Tresiba 

  

  

  

 Mix insulines 

 gewone insuline/ isofane insuline 

 Humuline 30/70 

  

 gewone insuline/ isofane insuline 

 Insuman Comb 25 

  

 Aspart/protamine 

 Novomix 30/70 

  

 Lispro/protamine 

 Humalog mix 25/75 

  

 Aspart/ degludec 

 Ryzodeg 

  

  

  

 Insuline icm GLP-1ra 

 Insuline glargine/lixisenatide 

 Suliqua 

  

 Insuline degludec/liraglutide 

 Xutolphy 


Contactinformatie: Staan uw bloedsuikerverlagende medicijnen niet in de lijst? Heeft u vragen over uw dosering tijdens de voorbereiding voor coloscopie? Neem dan altijd contact op met uw diabetesverpleegkundige (of behandelend arts).