Voor professionals

Het Maag Darm Lever Centrum Leiden van het LUMC biedt topklinische en innovatieve zorg aan patiënten met maag, darm en leveraandoeningen.
Patiënt doorverwijzen

Deze informatie is bestemd voor artsen en instellingen die patiënten naar de afdeling Maag, darm en leverziekten (MDL) willen verwijzen.

Onderwijs en research

Onderwijs en stages

Opleiding tot medisch specialist

Op de afdeling Maag Darm Leverziekten worden artsen opgeleid tot Maag-Darm- Lever-arts (MDL-arts). Deze opleiding begint met een vooropleiding Interne Geneeskunde. Hierna bekwamen de artsen in opleiding tot MDL-arts zich in vier jaar in de verschillende aspecten van het vak, zoals de zorg voor acute MDL patiënten, het behandelen van patiënten in de kliniek (waar patiënten met leverfalen, levertransplantatie-patiënten, pancreatitis en IBD-patiënten een groot deel van de populatie uitmaken) en de zorg voor patiënten op de polikliniek. Daarnaast leren de artsen in opleiding een aantal specifieke vaardigheden, zoals oesofago-gastro-duodenoscopie, colonoscopie, ERCP en endo-echografie, en het interpreteren van beeldvormende onderzoeken zoals MRI en CT.

Opleiding tot medisch specialist

Op de afdeling Maag Darm Leverziekten worden artsen opgeleid tot Maag-Darm- Lever-arts (MDL-arts). Deze opleiding begint met een vooropleiding Interne Geneeskunde. Hierna bekwamen de artsen in opleiding tot MDL-arts zich in vier jaar in de verschillende aspecten van het vak, zoals de zorg voor acute MDL patiënten, het behandelen van patiënten in de kliniek (waar patiënten met leverfalen, levertransplantatie-patiënten, pancreatitis en IBD-patiënten een groot deel van de populatie uitmaken) en de zorg voor patiënten op de polikliniek. Daarnaast leren de artsen in opleiding een aantal specifieke vaardigheden, zoals oesofago-gastro-duodenoscopie, colonoscopie, ERCP en endo-echografie, en het interpreteren van beeldvormende onderzoeken zoals MRI en CT.

De opleiding tot Maag Darm Lever-arts vindt plaats in samenwerking met de afdelingen MDL van het Alrijne Ziekenhuis in Leiden/Leiderdorp en het HagaZiekenhuis en het Haaglanden Medisch Centrum in Den Haag.

De sollicitatiegesprekken voor de MDL opleidingsplekken vinden jaarlijks plaats in september. Uw sollicitatiebrief moet vóór 15 augustus binnen zijn. U kunt deze mailen naar: secretariaat.mdlz@lumc.nl t.a.v. de opleider.

Het onderwijs voor de AIOS MDL is gestructureerd met ingebouwde onderwijsmomenten bij elk ochtendrapport. Elke donderdag gedurende de lunch is er structureel onderwijs over diverse MDL (-gerelateerde) onderwerpen voor AIOS MDL. Een keer maand is er een onderwijsmiddag. Verder is er een actieve regionale opleidingscyclus met bijeenkomsten in het HAGA, LUMC en HMC. Alle opleidingsactiviteiten zijn terug te vinden in het regionale opleidingsplan MDL van het OOR Leiden (op te vragen bij stafsecretariaat MDL, LUMC, email: secretariaat.mdlz@lumc.nl)

Wetenschapsstage

We zijn altijd op zoek naar enthousiaste studenten voor een wetenschapsstage. We hebben plekken voor zowel klinische studies alsook pre-klinische of laboratoriumstudies. Voor meer informatie graag mailen met het secretariaat: Secretariaat.mdlz@lumc.nl

Trialbureau

Contact

MDL-Trialbureau
C04-P, kamer 15
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Nederland

IBD

J. Ringelberg - Borsboom
Telefoon: 071 526 35 77
Fax: 071 524 81 15

LEVER / CRC

B.M. de Klerk
Telefoon: 071 526 11 89
Fax: 071 524 81 15

Over het centrum

Contactgegevens

Secretariaat

Locatie: C4-P
E-mail: secretariaat.mdlz@lumc.nl
Telefoon: 071 526 35 07 / 071 526 52 17