Patiëntenfolder

Diepe sedatie (Propofol) bij endoscopie (poli)klinische patiënten (MDL)

Binnenkort ondergaat u een endoscopie met diepe sedatie. Dit heeft de behandelend arts met u afgesproken. In deze folder leggen we uit wat diepe sedatie betekent en waar u rekening mee moet houden. Informatie over het onderzoek zelf staat in een aparte folder die u heeft ontvangen.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Maag-, darm- en leverziekten

Onze zorg

Wat is Diepe sedatie (Propofol) bij endoscopie (poli)klinische patiënten (MDL)?

Voordat het onderzoek begint, krijgt u een snel en kortwerkend slaapmiddel en een pijnstiller. Dit krijgt u toegediend via het infuus dat is aangesloten op een pomp. U blijft zelfstandig ademen, maar u merkt weinig tot niets van het onderzoek. Dit noemen we diepe sedatie.

Voorbereiding

Wat gaat er vooraf aan het onderzoek of de behandeling?

Medicijnen

Meld uw behandelend specialist als u een soja-, pinda-/notenallergie heeft. Er wordt dan beoordeeld of de diepe sedatie kan doorgaan.

Gebruikt u luchtverwijdende medicijnen (bijvoorbeeld salbutamol, ipratropium, terbutaline) dan moet u deze medicijnen volgens voorschrift innemen. Neem deze medicijnen ook mee naar het ziekenhuis.

Controleer in de folder van het onderzoek wat u eventueel moet doen met uw andere medicijnen.

Eten en drinken

Bij gebruik van propofol moet u altijd nuchter te zijn. Het maakt niet uit voor welk onderzoek u komt.

Dat betekent:

Bij Rectoscopie/Echo-endoscopie rectaal:

• Eet tot 6 uur voor het onderzoek niets meer. Tot 2 uur voor het onderzoek mag u alleen heldere vloeistoffen* drinken.

*heldere vloeistoffen: water, limonade, thee met suiker. Geen melkproducten en vruchtensappen.

Bij Coloscopie/Dubbel Ballon Endoscopie rectaal:

• Volg de aanwijzingen van darmvoorbereiding voor het onderzoek dat voor u geldt. Vanaf 2 uur voor het onderzoek mag u ook niets meer drinken.

Bij ERCP/Gastroscopie/Echo-endoscopie oraal/ Dubbel Ballon Endoscopie oraal:

• Blijf vanaf 24.00 nuchter voor onderzoek.

• Als het onderzoek ’s middags gepland staat mag u tot 2 uur voor het onderzoek alleen een slokje water/limonade drinken.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Waar moet u zich melden?  

Het onderzoek wordt (poli)klinisch gedaan op de endoscopieafdeling. U meldt zich bij de ingang van het ziekenhuis bij de aanmeldzuil. Uit de zuil ontvangt u een ticket.  

De gastvrouwen/-mannen in de centrale hal wijzen u graag de weg.  

Bij de endoscopieafdeling route 164 (C04-S) meldt u zich met de ticket bij de aanmeldzuil. Daarna neemt u plaats in de wachtkamer. Wij vragen u 30 minuten voor de afgesproken tijd van het onderzoek aanwezig te zijn. Voordat het onderzoek begint, treffen we een aantal voorbereidingen.

De verpleegkundige haalt u op uit de wachtkamer en neemt u mee naar de ‘uitslaapkamer’.

Hier brengt de verpleegkundige een infuusnaald bij u in. Door deze infuusnaald worden de medicijnen op de onderzoekskamer toegediend. Ook stelt hij of zij enkele veiligheidsvragen aan u.

U krijgt een ‘knijper’ op uw vinger waarmee we uw hartslag en zuurstofgehalte (zuurstofsaturatie) in het bloed tijdens het onderzoek in de gaten houden. Ook krijgt u een bloeddrukband om voor de bloeddrukmeting.

De endoscopieverpleegkundige brengt u vanuit deze ruimte naar de onderzoekskamer.

Het onderzoek

In de onderzoekskamer maakt u kennis met de arts, de sedatiepraktijkspecialist en de endoscopieverpleegkundigen die het onderzoek gaan uitvoeren. De sedatiepraktijkspecialist is een speciaal opgeleide medewerker van de afdeling Anesthesiologie die zelfstandig de sedatie uitvoert.

Voor het onderzoek begint, stellen we u nog enkele controlevragen aan u gesteld. Dit is de zogeheten Time-Out-Procedure. Het hele endoscopieteam bespreekt het onderzoek nog kort. Daarna geeft de sedatiepraktijkspecialist u de medicijnen voor de diepe sedatie via de infuusnaald.

In bijzondere gevallen kan de sedatiepraktijkspecialist het toedienen van de medicijnen op dat moment niet veilig vinden, vanwege de kans op complicaties. In dat geval bespreken we met u of het onderzoek met een andere vorm van sedatie en pijnstilling kan worden gedaan. Kan dit niet, dan wordt er een nieuwe afspraak gemaakt.

Tijdens het onderzoek worden de zuurstofsaturatie, de ademhaling, bloeddruk en uw hartslag regelmatig gecontroleerd. Het toedienen van diepe sedatie is een veilige procedure. Toch kan het voorkomen dat er een complicatie optreedt. Bijvoorbeeld een vermindering van de ademhaling, daling van de bloeddruk en verslikken. Deze complicaties zijn over het algemeen goed te behandelen.

Na het onderzoek met diepe sedatie

Na het onderzoek wordt u teruggebracht naar de observatieruimte. Daar worden de controles steeds herhaald.

U moet minimaal 60 minuten in de observatieruimte blijven, ook wanneer u opgenomen bent op de verpleegafdeling. Soms is het nodig om langer te blijven, bijvoorbeeld omdat er tijdens het onderzoek een ingreep is verricht waardoor langere observatie nodig is. Voordat u naar huis mag, controleert de verpleegkundige of aan alle voorwaarden voor een veilig ontslag is voldaan. Dan wordt ook de infuusnaald verwijderd.

Waar moet u op letten direct na het onderzoek / de behandeling?

Bij diepe sedatie is het noodzakelijk dat iemand u ophaalt van de Endoscopieafdeling (locatie C04-S, route 164). U mag niet alleen naar huis, ook niet met openbaar vervoer of de taxi. De hele dag mag u geen motorvoertuig besturen en het is verstandig de rest van de dag rustig aan te doen. Ook moet er ’s nachts iemand bij u in huis aanwezig zijn.

Let op: Heeft u dit niet geregeld, dan kan het onderzoek niet doorgaan.

Leefregel

De gebruikte medicijnen kunnen uw reactievermogen ernstig beperken. Houd er dus rekening mee dat u uit het ziekenhuis moet worden opgehaald.

• U mag niet alleen naar huis, ook niet met het openbaar vervoer of een taxi.

• U mag de eerste 12 uur niet aan het verkeer deelnemen.

• U mag de eerste 12 uur geen alcohol drinken.

• De eerste 12 uur mag u niet werken of belangrijke beslissingen nemen.

Nazorg

Contact bij problemen na uw onderzoek/behandeling

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het planbureau van de Maag-Darm-Leverziekten. Dat kan op werkdagen tussen 8.00 – 16.00 uur via telefoonnummer 071-5296754.

Bij medische problemen na de scopie kunt u contact opnemen met het LUMC via 071-526 91 11 en vragen naar de dienstdoende maag-darm-leverarts.