Patiëntenfolder

Voedingssonde: Percutane Endoscopische Gastrostomie (PEG)

Binnenkort wordt bij u een PEG-sonde ingebracht op de endoscopieafdeling van het Maag-Darm-Levercentrum. In deze folder leggen we uit hoe dit verloopt.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Maag-, Darm- en Leverziekten

Onze zorg

Wat is Voedingssonde: Percutane Endoscopische Gastrostomie (PEG)?

Een PEG-sonde is een slangetje dat door de huid direct in de maag geplaatst wordt. Dit kan op de afdeling Radiologie gedaan worden of op de Endoscopieafdeling. In uw geval is ervoor gekozen om dit op de Endoscopieafdeling te doen. Het plaatsten van een PEG-sonde wordt overwogen wanneer u langer dan 6 weken afhankelijk zult zijn van sondevoeding. De kwaliteit van leven met een PEG-sonde wordt in vergelijking met een neus-maagsonde als beter ervaren.  

Voordat de PEG-sonde geplaatst wordt, schakelt uw behandelend arts de diëtist in. De diëtist bespreekt en regelt met u de sondevoeding en de toediening hiervan.

Voorbereiding

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Kleding  

Draag makkelijke, niet-knellende kleding. Sieraden of andere kostbaarheden kunnen kwijtraken. U kunt ze daarom beter thuislaten.  

Medicijnen  

Sommige medicijnen hebben invloed op het onderzoek. Volgt u daarom onderstaande instructies.  

Antistolling 

Gebruikt u bloedverdunner (bijvoorbeeld Ascal, Plavix of de nieuwe antistollingsmiddelen)? Meld dit dan aan uw behandelend arts. Deze zal dan bepalen of de bloedverdunner tijdelijk gestopt kan worden.  

Gebruikt u een bloedverdunner die de trombosedienst doseert (zoals fenprocoumon (Marcoumar®) of acenocoumarol), dan moet de trombosedienst de dosering hiervan aanpassen. In dat geval moet u, zodra de datum van het onderzoek bekend is, contact op nemen met de trombosedienst. Op de dag het onderzoek is een INR-bepaling nodig.  

Glucoseregulerende medicijnen

Heeft u diabetes mellitus, dan krijgt u van uw behandelend arts advies over het aanpassen van uw bloedsuikerregulerende medicijnen. Bij twijfel kunt u contact opnemen met uw diabetesverpleegkundige.  

Uw andere medicijnen kunt u over het algemeen op de gebruikelijke manier en tijd innemen. Gebruikt u luchtverwijdende medicijnen (bijvoorbeeld salbutamol, ipratropium, terbutaline) dan moet u deze medicijnen volgens voorschrift innemen.  

Eten en drinken  

U mag vanaf 24.00 uur de dag voor het onderzoek niets meer eten of drinken en/of stoppen met sondevoeding.  

Meld bijzonderheden vooraf  

Laat het ons weten wanneer u een lichamelijke beperking of handicap heeft. Zo kunnen we als het nodig is, extra tijd inplannen voor uw onderzoek.  

Bent u verhinderd?  

Laat het ons op tijd weten wanneer de afspraak niet kan doorgaan. Wij kunnen dan een andere patiënt in uw plaats helpen.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Waar moet u zich melden?  

In de afspraakbrief staat op welke verpleegafdeling u kunt zich melden voor een dagopname. De gastvrouwen/-mannen in de centrale hal wijzen u graag de weg.  

Op de verpleegafdeling krijgt u een infuusnaald in verband met de medicijnen. Voordat de PEG-sonde geplaatst wordt krijgt u meestal antibiotica toegediend.  

U wordt naar de endoscopieafdeling route 164 (C04-S) gebracht waar het onderzoek wordt gedaan.  

Onderzoek met sedatie   

Meestal vindt het onderzoek plaats onder diepe sedatie (propofol) of onder narcose. Lees voor verdere belangrijke informatie de folder over diepe sedatie.   

Bij deze vorm van sedatie merkt u niets van het onderzoek.  

Soms wordt er gekozen voor kalmerende en pijnstillende medicijnen. Van deze sedatie kunt u slaperig worden en u zal minder van het onderzoek merken.

Het onderzoek   

De endoscopieverpleegkundige brengt u naar de onderzoekskamer en stelt enkele veiligheidsvragen aan u. Als u kalmerende en pijnstillende medicijnen krijgt, geven we u ook keelverdoving. Dit geeft een dik gevoel achter in de keel en slikken gaat moeilijker.  

Als u een kunstgebit heeft, dan moet u deze voor het onderzoek uit doen. U krijgt voor het onderzoek een mondstuk in de mond. Dit om uw tanden te beschermen en om te voorkomen dat u op de endoscoop bijt.  

Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug. U krijgt een ‘knijper’ op uw vinger waarmee we uw hartslag en zuurstofgehalte in het bloed in de gaten houden. Ook krijgt u een bloeddrukband om voor de bloeddrukmeting. Vervolgens wordt de diepe sedatie toegediend via de infuusnaald. Hierdoor gaat u slapen en merkt u niets van het onderzoek.   

Als u onder narcose gaat, wordt het onderzoek ook op de endoscopieafdeling gedaan.  

De arts brengt de endoscoop door de mond naar de maag. De maag wordt een beetje opgeblazen met lucht. Uw buik wordt blootgemaakt en de plaats waar de sonde komt, wordt ontsmet en plaatselijk verdoofd. Er komen steriele doeken over uw buik. Vervolgens maakt de arts een klein sneetje in de buik. Hier voelt u niets van. Door het sneetje in de buik brengt de arts een speciale naald in, en via de naald gaat een draad.  Deze draad gaat door de endoscoop naar de mond. Bij de mond wordt de sonde aan de draad vastgemaakt. De draad met de sonde wordt door de mond naar de maag en door de opening in de buik getrokken.  

De sonde heeft een schijfje. Dit komt aan de binnenkant van de maag, waardoor de sonde er niet uit kan vallen. Aan de buitenkant van de sonde zit een externe fixatieschijf. Door deze vast te zetten wordt de maag- en buikwand tegen elkaar aangetrokken. Onder de fixatieschijf komt een gaasje. Vervolgens wordt alles afgeplakt met een doorzichtige pleister. Deze pleister moet 10 dagen blijven zitten. 

Duur van het onderzoek  

Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.

Waar moet u op letten direct na het onderzoek / de behandeling?

Leefregel   

Wanneer u diepe sedatie heeft gekregen, moet u nog 60 minuten op de uitslaapkamer blijven. Daarna gaat u terug naar de verpleegafdeling.  

Als u keelverdoving hebt gekregen, mag u nog 30 minuten niet eten of drinken in verband met grote kans op verslikken. 

Begeleiding   

Als u diepe sedatie of narcose krijgt voor dit onderzoek, is het noodzakelijk dat iemand u ophaalt van de verpleegafdeling. U mag niet alleen naar huis, ook niet met openbaar vervoer of de taxi. De hele dag mag u geen motorvoertuig besturen en het is verstandig de rest van de dag rustig aan te doen. Heeft u diepe sedatie gekregen, dan is het noodzakelijk dat er ’s nachts iemand bij u in huis is. (alleen wanneer u dezelfde dag met ontslag gaat) 

Let op: Heeft u dit niet geregeld, dan kan het onderzoek niet doorgaan. 

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

Het onderzoek is in principe veilig en weinig belastend. Heel soms kan er zich een complicatie voordoen. Bijvoorbeeld een bloeding of infectie. Dit is goed te verhelpen.

Nazorg

Welke specifieke nazorg kunnen wij bieden?

  • Na het onderzoek heeft u 4 uur bedrust. U mag alleen gebruikmaken van het toilet. 
  • Op de verpleegafdeling wordt enkele malen uw polsslag en bloeddruk gemeten. 
  • Als er geen aanwijzingen zijn voor complicaties mag u na een uur wat water drinken en eventueel uw medicijnen innemen. 
  • Ongeveer 4 tot 6 uur na plaatsing controleert de arts de PEG-sonde. Als alles goed is, mag u vanaf dat moment starten met sondevoeding. 
  • Als u pijn heeft, krijgt u pijnstillers op de verpleegafdeling. 

Waar moet u op letten na uw onderzoek/behandeling?

Er zijn richtlijnen voor het verzorgen van de PEG-sonde. Het is belangrijk dat u of uw (mantel)zorger deze richtlijnen nauwkeuring opvolgt. In de patiëntenfolder 'Nazorg PEG sonde' staat precies beschreven wat u moet doen direct na het plaatsen van een PEG-sonde.  

Een PEG-sonde kan ongeveer 2 jaar blijven zitten. Daarna moet deze gewisseld worden voor een ballonkatheter. 

Contact bij problemen na uw onderzoek/behandeling

Bij medische problemen na de scopie kunt u contact opnemen met het LUMC via 071-526 91 11 en vragen naar de dienstdoende maag-darm-lever arts.

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het planbureau van de Maag-Darm-Leverziekten. Dat kan op werkdagen tussen 8.00 – 16.00 uur via telefoonnummer 071-5296754. U kunt uw vragen ook stellen via email endoscopie.mdl@lumc.nl of kijk op www.lumc.nl/mijnlumc.