Second opinion aanvragen

Wilt u een oordeel of advies van een andere arts dan uw eigen arts? Bijvoorbeeld wanneer u twijfelt aan de voorgestelde behandeling of diagnose. Dan kunt u bij het LUMC een second opinion aanvragen. Een van onze specialisten zal uw situatie opnieuw beoordelen. Een second opinion kan alleen worden aangevraagd door de verwijzend medisch specialist. Soms accepteren we de verwijzing niet, bijvoorbeeld door gebrek aan capaciteit.
Patiënt krijgt een second opinion van een arts van het LUMC.

Aanvraag second opinion via uw specialist

Wilt u een second opinion (tweede mening) van een arts van het LUMC? Geef dit dan bij uw eigen arts aan. Uw arts stuurt uw verwijzing en medische gegevens dan naar het LUMC, zodat wij deze kunnen beoordelen. Als het nodig is, nodigen we u ook uit voor een afspraak. U blijft in behandeling bij uw eigen arts.

Afwijkend advies

Wijkt het advies via de andere arts (second opinion) af van dat van uw behandelend arts? U beslist dan zelf welke behandeling het wordt.

Kosten

Aan een second opinion zijn kosten verbonden. Controleer vooraf of uw zorgverzekering deze kosten dekt. Is er geen dekking, dan moet u deze rekening zelf betalen.

Second opinion niet altijd mogelijk

Wij behouden ons het recht voor om de verwijzing voor een second opinion niet te accepteren. Bijvoorbeeld vanwege capaciteitsgebrek, ontbreken van expertise of als wij denken geen meerwaarde te kunnen bieden. Als een second opinion niet mogelijk is dan nemen we contact met u op.