Afdeling

Hematologie

Patiëntenzorg

De afdeling Hematologie van het Leids Universitair Medisch Centrum is een gespecialiseerde afdeling voor de behandeling van patiënten met hematologische ziekten, zoals kwaadaardige aandoeningen van bloed, beenmerg en lymfklieren en meer zeldzame aandoeningen op het gebied van trombose, hemofilie en niet-kwaadaardige bloedziekten.  

Wij geven advies (second opinions) aan internisten en hematologen van elders bij de diagnostiek en behandeling van patiënten met hematologische ziekten. Al deze activiteiten van de afdeling Hematologie vinden plaats binnen de polikliniek Hematologie, de kliniek voor Hematologie en Beenmergtransplantatie, het hemofiliebehandelcentrum, het diagnostisch laboratorium (LSH) en twee laboratoria voor wetenschappelijk onderzoek. 

De afdeling Hematologie van het Leids Universitair Medisch Centrum is een gespecialiseerde afdeling voor de behandeling van patiënten met hematologische ziekten, zoals kwaadaardige aandoeningen van bloed, beenmerg en lymfklieren en meer zeldzame aandoeningen op het gebied van trombose, hemofilie en niet-kwaadaardige bloedziekten.  

Wij geven advies (second opinions) aan internisten en hematologen van elders bij de diagnostiek en behandeling van patiënten met hematologische ziekten. Al deze activiteiten van de afdeling Hematologie vinden plaats binnen de polikliniek Hematologie, de kliniek voor Hematologie en Beenmergtransplantatie, het hemofiliebehandelcentrum, het diagnostisch laboratorium (LSH) en twee laboratoria voor wetenschappelijk onderzoek. 

De afdeling Hematologie heeft een speciale deskundigheid op het gebied van de behandeling van leukemie, donor stamceltransplantatie voor de behandeling van goedaardige en kwaadaardige hematologische ziekten en van immunotherapie na transplantatie. 

Bij de behandelingen nemen wij deel aan een groot aantal vergelijkende behandelingsprotocollen die onder toezicht staan van nationale en internationale groepen, zoals de EORTC in Europa en HOVON in Nederland. Aan patiënten die voor onderzoek en behandeling komen bij de afdeling Hematologie wordt meestal gevraagd ook mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek heeft tot doel om de diagnostiek en behandeling van patiënten met hematologische ziekten in de toekomst te verbeteren. 

De ontwikkeling van nieuwe therapeutische interventies wordt ondersteund door bijdragen van het Doelfonds Leukemie van de Bontius Stichting van het LUMC. Bijdragen hieraan worden vanzelfsprekend zeer op prijs gesteld (rekeningnummer IBAN NL35INGB0000115111). De afdeling Hematologie gebruikt het geld van dit fonds voor de financiering van translationeel onderzoek. Dit is het onderzoek dat noodzakelijk is om wetenschappelijke ontdekkingen te vertalen naar nieuwe klinisch toepasbare behandelingsstrategieën.

Alles over onze zorg

Lees hier meer over wat de afdeling Hematologie van het Leids Universitair Medisch Centrum voor u kan betekenen.

Laboratorium voor Speciële Hematologie (LSH)

Het Laboratorium voor Speciële Hematologie (LSH) is een laboratorium dat bepalingen uitvoert ten behoeve van de patiëntenzorg in het LUMC en ziekenhuizen in de regio. In het LSH worden specialistische bepalingen verricht die essentieel zijn voor het stellen van diagnoses op hematologisch gebied en het evalueren van ingezette behandelingen.

Onderwijs

De afdeling is intensief betrokken bij onderwijs en opleiding van medische en biomedische studenten, (research) analisten, verpleegkundigen, co-assistenten, arts-assistenten en internisten. Tevens verzorgt de afdeling diverse vormen van bij- en nascholing voor verpleegkundigen, internisten en hematologen.

Onderwijs en opleidingen

De afdeling is intensief betrokken bij onderwijs en opleiding van medische en biomedische studenten, (research) analisten, verpleegkundigen, co-assistenten, arts-assistenten en internisten. Tevens verzorgt de afdeling diverse vormen van bij- en nascholing voor verpleegkundigen, internisten en hematologen.

Research

De afdeling Hematologie van het LUMC verricht wetenschappelijk onderzoek naar de pathogenese van hematologische maligniteiten en aplastische anemie.

De afdeling verricht fundamenteel onderzoek op het gebied van immunobiologie van allogene stamceltransplantatie met name op het gebied van afstoting, graft versus host ziekte, graft versus tumor reactiviteit en opportunistische infecties na allogene stamceltransplantatie (zie ook: Speerpunten in de patiëntenzorg/Transplantatie en immunotherapie).

De afdeling Hematologie van het LUMC verricht wetenschappelijk onderzoek naar de pathogenese van hematologische maligniteiten en aplastische anemie.

De afdeling verricht fundamenteel onderzoek op het gebied van immunobiologie van allogene stamceltransplantatie met name op het gebied van afstoting, graft versus host ziekte, graft versus tumor reactiviteit en opportunistische infecties na allogene stamceltransplantatie (zie ook: Speerpunten in de patiëntenzorg/Transplantatie en immunotherapie).

Translationeel onderzoek richt zich op implementatie van immunologische interventies bij de behandeling van hematologische maligniteiten met allogene stamceltransplantatie en cellulaire immunotherapie.

Onze klinische research is gefocust op fase I/II studies op het gebied van de ontwikkeling van nieuwe therapeutische interventies na allogene stamceltransplantatie, en nieuwe vormen van behandeling van acute myeloide leukemie en acute lymfatische leukemie.

Over de afdeling

Contact

Polikliniek Hematologie

Telefoon:  +31 (0)71 526 35 68 

Zie ook:    Polikliniek

Kliniek Hematologie en Stamceltransplantatie

Telefoon:  +31 (0)71 526 30 60 

Zie ook: Kliniek voor hematologie en stamceltransplantatie

Polikliniek Hematologie

Telefoon:  +31 (0)71 526 35 68 

Zie ook:    Polikliniek

Kliniek Hematologie en Stamceltransplantatie

Telefoon:  +31 (0)71 526 30 60 

Zie ook: Kliniek voor hematologie en stamceltransplantatie

Dagbehandeling

Telefoon: +31(0)71 526 31 90

Zie ook: Dagbehandeling

Stafsecretariaat Hematologie

Postadres:
LUMC, Afdeling Hematologie
Postzone C2-R
Postbus 9600     
2300 RC Leiden

Bezoekadres:
LUMC, Route 123
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

Telefoon:
  +31 (0)71 526 22 67 
E-mail:  StafsecretariaatHematologie@lumc.nl

Laboratorium voor Speciële Hematologie

Telefoon: +31(0)71 526 22 61

Zie ook: Laboratorium voor Speciële Hematologie

Werken bij

Hematologie is het onderdeel van de Interne Geneeskunde dat zich bezig houdt met onderzoek en behandeling van volwassenen met aandoeningen van bloed, beenmerg en lymfklieren. Hematologen zijn internisten die een extra opleiding in de Hematologie hebben genoten.

De afdeling Hematologie bestaat uit een polikliniek en een kliniek voor Hematologie en Beenmergtransplantatie. Verder behoren tot de afdeling Hematologie het Laboratorium voor Speciële Hematologie en een onderzoekslaboratorium.

Gebieden waar de afdeling Hematologie speciale aandacht voor heeft zijn beenmergtransplantatie, immunotherapie en nieuwe medicamenten op het gebied van (kwaadaardige) ziekten van bloed en lymfklieren.

Voor vacatures verwijzen we u naar de algemene vacaturepagina van het LUMC.

Hematologieklapper