Afdeling

Hematologie

Patiëntenzorg

U komt op de afdeling Hematologie als u een ziekte hebt van bloed, beenmerg of lymfeklieren. Die ziekte kan kwaadaardig (kanker) of niet-kwaadaardig zijn.

We vinden het belangrijk om aan elke patiënt de beste zorg te bieden. Daarom kunnen we allerlei soorten behandelingen geven, zoals chemotherapie, immuuntherapie, doelgerichte therapie, stamceltransplantatie en celtherapie, zoals CAR-T therapie. Samen met u bedenken we wat voor u de beste behandeling is.

U komt op de afdeling Hematologie als u een ziekte hebt van bloed, beenmerg of lymfeklieren. Die ziekte kan kwaadaardig (kanker) of niet-kwaadaardig zijn.

We vinden het belangrijk om aan elke patiënt de beste zorg te bieden. Daarom kunnen we allerlei soorten behandelingen geven, zoals chemotherapie, immuuntherapie, doelgerichte therapie, stamceltransplantatie en celtherapie, zoals CAR-T therapie. Samen met u bedenken we wat voor u de beste behandeling is.

We ontwikkelen zelf nieuwe behandelingen van bloedziekten en virusinfecties, en we doen onderzoek naar nieuwe manieren om een behandeling heel precies op de patiënt af te stemmen (precision medicine). Ook nemen wij deel aan veel klinische studies waarbij nieuwe behandelingen worden getest.

Hematologische ziekten

De meest voorkomende kwaadaardige Hematologische ziekten zijn:

 • acute myeloïde leukemie (AML)
 • acute lymfatische leukemie (ALL)
 • lymfomen
 • chronische myeloïde leukemie (CML)
 • chronische lymfatische leukemie (CLL)
 • myelodysplastische syndroom (MDS)
 • myeloproliferatieve ziekten
 • multipel myeloom (ziekte van Kahler)

Bij goedaardige Hematologische ziekten kan de bloedvorming verstoord zijn, bijvoorbeeld:

De meest voorkomende kwaadaardige Hematologische ziekten zijn:

 • acute myeloïde leukemie (AML)
 • acute lymfatische leukemie (ALL)
 • lymfomen
 • chronische myeloïde leukemie (CML)
 • chronische lymfatische leukemie (CLL)
 • myelodysplastische syndroom (MDS)
 • myeloproliferatieve ziekten
 • multipel myeloom (ziekte van Kahler)

Bij goedaardige Hematologische ziekten kan de bloedvorming verstoord zijn, bijvoorbeeld:

 • aplastische anemie
 • sikkelcelziekte
 • thalassemie

Ook kunnen er problemen zijn met het afweersysteem, bijvoorbeeld:

 • auto-immuun hemolytische anemie (AIHA)
 • immuun trombocytopenie (ITP)

Uitgebreide informatie over hematologische ziekten vindt u op de websites van patiëntenorganisaties.

Niet voor alle aandoeningen waarbij bloed of lymfklieren zijn betrokken, komt u onder behandeling van een hematoloog. Veel vormen van bloedarmoede bijvoorbeeld worden door de huisarts of een algemeen internist behandeld. Daarom is voor behandeling bij de afdeling Hematologie altijd verwijzing door een huisarts of een andere medisch specialist noodzakelijk.

Speerpunten

De afdeling Hematologie biedt naast algemene zorg ook zeer specialistische zorg aan patiënten met bijzondere en zeldzame aandoeningen. Patiënten uit de regio, maar ook van elders in het land, worden hiervoor naar het LUMC verwezen.

Onze speciale aandachtsgebieden zijn:

 • Allogene stamceltransplantie en cellulaire immuuntherapie
 • Acute myeloïde leukemie bij ouderen
 • Agressieve lymfomen
 • Aplastische anemie
 • (W)AIHA
 • ITP
 • Transfusiegeneeskunde

De afdeling Hematologie biedt naast algemene zorg ook zeer specialistische zorg aan patiënten met bijzondere en zeldzame aandoeningen. Patiënten uit de regio, maar ook van elders in het land, worden hiervoor naar het LUMC verwezen.

Onze speciale aandachtsgebieden zijn:

 • Allogene stamceltransplantie en cellulaire immuuntherapie
 • Acute myeloïde leukemie bij ouderen
 • Agressieve lymfomen
 • Aplastische anemie
 • (W)AIHA
 • ITP
 • Transfusiegeneeskunde

Vanwege onze kennis en bekwaamheid zijn wij door het ministerie van VWS erkend als expertisecentrum voor:

 • Aplastische anemie en beenmergfalen
 • Auto-immuun hemolytische anemie (AIHA) en immuun trombocytopenie (ITP)

Daarnaast werken wij intensief samen met de LUMC expertisecentra voor huidlymfomen, zeldzame hemoglobinopathie, zeldzame aangeboren afweerstoornissen, en zeldzame zwangerschaps-gerelateerde ziekten.

Ook werken wij nauw samen met de LUMC afdelingen Nierziekten en Reumatologie bij de behandeling van auto-immuunziekten met stamceltransplantaties of CAR T celtherapie.

Poliklinieken en verpleegafdelingen

Als u bij ons onder behandeling bent voor een hematologische ziekte, kunt u te maken krijgen met verschillende afdelingen:

Polikliniek Hematologie:

voor afspraken met uw arts, verpleegkundig specialist of poliverpleegkundige

De verpleegafdeling LOKH

De verpleegafdeling  LOKL

De verpleegafdeling LOKE

De dagbehandeling

De afdeling Hemaferese en donorzorg

Hemaferese en Donorzorg

Patiënten en donoren komen op de Hemaferese om plasma of cellen uit het bloed te laten verzamelen.

Voor allogene stamceltransplantatie en sommige vormen van celtherapie, zijn cellen van gezonde donoren nodig. Gezonde donoren worden gezien op de afdeling Hemaferese en donorzorg. Dit is een onderdeel van de sectie Donorzorg, Aferese, Celtherapie en Transfusiegeneeskunde binnen de afdeling Hematologie.
Donoren krijgen op de Hemaferese een eigen arts die geen transplantatie-patiënten behandelt. Op deze manier garanderen wij onafhankelijke zorg voor onze donoren.

Meer informatie over de verrichtingen die op de Hemaferese worden gedaan, vindt u hier.

Laboratorium voor Speciële Hematologie (LSH)

Het Laboratorium voor Speciële Hematologie (LSH) in het LUMC is een laboratorium dat bepalingen uitvoert ten behoeve van de patiëntenzorg in het LUMC en ziekenhuizen in de regio. In het LSH worden specialistische bepalingen verricht die essentieel zijn voor het stellen van diagnoses op hematologisch gebied en het evalueren van ingezette behandelingen.

Het LSH is onderdeel van de afdeling Hematologie en heeft een topreferente functie voor beenmerg- en bloeddiagnostiek en immunofenotyperingen. Daarnaast is het LSH intensief betrokken bij de onderwijs- en onderzoekstaken van de afdeling hematologie.

Het Laboratorium voor Speciële Hematologie (LSH) in het LUMC is een laboratorium dat bepalingen uitvoert ten behoeve van de patiëntenzorg in het LUMC en ziekenhuizen in de regio. In het LSH worden specialistische bepalingen verricht die essentieel zijn voor het stellen van diagnoses op hematologisch gebied en het evalueren van ingezette behandelingen.

Het LSH is onderdeel van de afdeling Hematologie en heeft een topreferente functie voor beenmerg- en bloeddiagnostiek en immunofenotyperingen. Daarnaast is het LSH intensief betrokken bij de onderwijs- en onderzoekstaken van de afdeling hematologie.

Meer informatie over de verrichtingen die op dit laboratorium gedaan kunnen worden vindt u hier .

Meedoen aan klinisch onderzoek

Tijdens uw behandeltraject kan uw arts u vragen mee te doen met een klinische studie. Een klinische studie is een onderzoek naar bijvoorbeeld een nieuwe behandeling. Uw arts zal u over het onderzoek informeren. Ook kunt u zelf vragen of u met een studie mee kunt doen.
Meedoen aan een klinische studie is altijd op basis van vrijwilligheid. Als u nee zegt, heeft dat geen enkel gevolg voor uw verdere behandeling of de zorg in het LUMC. U krijgt altijd de best mogelijke zorg.

Tijdens uw behandeltraject kan uw arts u vragen mee te doen met een klinische studie. Een klinische studie is een onderzoek naar bijvoorbeeld een nieuwe behandeling. Uw arts zal u over het onderzoek informeren. Ook kunt u zelf vragen of u met een studie mee kunt doen.
Meedoen aan een klinische studie is altijd op basis van vrijwilligheid. Als u nee zegt, heeft dat geen enkel gevolg voor uw verdere behandeling of de zorg in het LUMC. U krijgt altijd de best mogelijke zorg.

Het Team Klinisch Onderzoek en Kwaliteit ondersteunt de artsen bij het opzetten en uitvoeren van klinisch onderzoek en zorgt ervoor dat deze volgens de regels verlopen. De onderzoeksverpleegkundigen zullen u begeleiden en zijn laagdrempelig te bereiken om vragen te beantwoorden.

Voor uw veiligheid moet klinisch onderzoek aan strenge eisen voldoen. Dit wordt nauwkeurig gecontroleerd door een onafhankelijk bureau, de medisch ethische toetsingscommissie. Artsen en onderzoekers mogen alleen met toestemming van deze commissie een studie opzetten of uitvoeren.

Algemene informatie over klinische studies vindt u hier:
link naar rijksoverheid.nl of link naar kanker.nl

Biobank

In het LUMC wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan om de oorzaken van ziekten beter te begrijpen en om diagnostiek en behandeling van ziekten te verbeteren. Hiervoor zijn gegevens en soms ook lichaamsmateriaal van patiënten of van gezonde donoren nodig.
Bij uw eerste bezoek aan de polikliniek of de Hemaferese kunt u de vraag krijgen, of u bij bloed en/of beenmergafnames extra materiaal wilt afstaan voor de Biobank Hematologische Ziekten of de Biobank Stamceldonoren.
Ook vragen wij u of wij gegevens (bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, diagnose) voor onderzoek mogen gebruiken.
Afname voor de Biobank of gebruik van uw gegevens mag alleen met uw toestemming. Deelname is volstrekt vrijwillig. Ook als u niet wilt deelnemen, ontvangt u dezelfde zorg.

Biobank

In het LUMC wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan om de oorzaken van ziekten beter te begrijpen en om diagnostiek en behandeling van ziekten te verbeteren. Hiervoor zijn gegevens en soms ook lichaamsmateriaal van patiënten of van gezonde donoren nodig.
Bij uw eerste bezoek aan de polikliniek of de Hemaferese kunt u de vraag krijgen, of u bij bloed en/of beenmergafnames extra materiaal wilt afstaan voor de Biobank Hematologische Ziekten of de Biobank Stamceldonoren.
Ook vragen wij u of wij gegevens (bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, diagnose) voor onderzoek mogen gebruiken.
Afname voor de Biobank of gebruik van uw gegevens mag alleen met uw toestemming. Deelname is volstrekt vrijwillig. Ook als u niet wilt deelnemen, ontvangt u dezelfde zorg.

Meer informatie over de Biobank vindt u hier.

Patiëntenorganisaties

Patiëntenverenigingen zijn van groot belang. Ze geven informatie, bieden ondersteuning, organiseren contact met lotgenoten, en komen op voor betere zorg. Wij geven u een overzicht van de verenigingen en organisaties voor patiënten met hematologische ziekten.

Patiënten-verenigingen en organisaties

Kwaadaardige ziekten van bloed, lymfeklieren en beenmerg (kanker):

Patiëntenverenigingen zijn van groot belang. Ze geven informatie, bieden ondersteuning, organiseren contact met lotgenoten, en komen op voor betere zorg. Wij geven u een overzicht van de verenigingen en organisaties voor patiënten met hematologische ziekten.

Patiënten-verenigingen en organisaties

Kwaadaardige ziekten van bloed, lymfeklieren en beenmerg (kanker):

CLL,CML, MPN: 

Amyloidose:

Jong volwassenen met kanker:

Niet kwaadaardige bloedziekten:

Aplastische anemie, paroxismale nachtelijke hemoglobinurie:

ITP:

Sikkelcelziekte en Thalassemie:

Mastocytose:

Onderzoek naar bloedziekten:

Algemeen over bloedziekten:

Onderwijs

De afdeling Hematologie is intensief betrokken bij onderwijs aan en opleiding van medische en biomedische BSc en MSc studenten, analisten, verpleegkundigen, co-assistenten, arts-assistenten en internisten. Tevens verzorgt de afdeling diverse vormen van bij- en nascholing voor verpleegkundigen, internisten, hematologen en transfusiespecialisten.

Research

De afdeling Hematologie van het LUMC verricht wetenschappelijk onderzoek naar de pathogenese van hematologische maligniteiten en aplastische anemie.

De afdeling verricht fundamenteel onderzoek op het gebied van de immunobiologie van allogene stamceltransplantatie met name op het gebied van afstoting, graft versus host ziekte, graft versus tumor reactiviteit en opportunistische infecties na allogene stamceltransplantatie.

Ons translationeel onderzoek richt zich op implementatie van immunologische interventies bij de behandeling van hematologische maligniteiten met allogene stamceltransplantatie en cellulaire immunotherapie.

De afdeling Hematologie van het LUMC verricht wetenschappelijk onderzoek naar de pathogenese van hematologische maligniteiten en aplastische anemie.

De afdeling verricht fundamenteel onderzoek op het gebied van de immunobiologie van allogene stamceltransplantatie met name op het gebied van afstoting, graft versus host ziekte, graft versus tumor reactiviteit en opportunistische infecties na allogene stamceltransplantatie.

Ons translationeel onderzoek richt zich op implementatie van immunologische interventies bij de behandeling van hematologische maligniteiten met allogene stamceltransplantatie en cellulaire immunotherapie.

Onze klinische research is gefocust op fase I/II studies op het gebied van de ontwikkeling van nieuwe therapeutische interventies na allogene stamceltransplantatie, en nieuwe vormen van behandeling van aggressieve lymfomen, acute myeloide leukemie en acute lymfatische leukemie.

Steun ons onderzoek

Onze onderzoekers werken aan nieuwe en betere behandelmethodes voor hematologische ziekten.

De afdeling Hematologie is het landelijk kenniscentrum op het gebied van aplastische anemie. Wij verrichten ook onderzoek met als doel het verbeteren van de behandeling van aplastische anemie patiënten.

Meer informatie over dit onderzoek en hoe u dit financieel kunt steunen, vindt u op de website Onderzoek naar de beste behandeling van aplastische anemie.

Onze onderzoekers werken aan nieuwe en betere behandelmethodes voor hematologische ziekten.

De afdeling Hematologie is het landelijk kenniscentrum op het gebied van aplastische anemie. Wij verrichten ook onderzoek met als doel het verbeteren van de behandeling van aplastische anemie patiënten.

Meer informatie over dit onderzoek en hoe u dit financieel kunt steunen, vindt u op de website Onderzoek naar de beste behandeling van aplastische anemie.

Een veelbelovende nieuwe behandelmethode voor hematologie patiënten is het Levend Geneesmiddel. Meer informatie hierover vindt u op de website Help het levend geneesmiddel vooruit.

Het gaat om tijdrovend en dus kostbaar onderzoek. Donaties zijn zeer welkom en komen uiteraard uitsluitend aan dit onderzoek ten goede.

We ontwikkelen nieuwe methoden (precision medicin) voor diagnostiek en behandeling van agressieve lymfomen. Precision medicin maakt het mogelijk om voor een individuele patiënt heel precies te bepalen van welk type kanker sprake is en wat daarvoor de beste behandeling is. U kunt dit onderzoek financieel steunen via de website van de Bontius Stichting (kies bij 1. Lymfklierkanker (Maligne Lymfoom) – BS040).

De Bontius Stichting organiseert en coördineert alle fondsenwervende activiteiten ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek in het LUMC. Meer informatie vindt u op de website van de Bontius Stichting

U kunt ook onderstaande gegevens gebruiken om ten behoeve van ons onderzoek een schenking te doen. Bij de omschrijving kunt u aangeven welk specifieke onderzoek u zou willen steunen.

 

Rekeningnummer: IBAN NL35INGB0000115111

t.n.v. Bontius Stichting - Doelfonds Leukemie

Leiden

 

Nadere informatie:

Wilt u meer weten over de manieren van doneren en de fiscale voordelen? Bent u benieuwd naar de voortgang van ons onderzoek en de resultaten die daarmee worden behaald? Alle betrokken onderzoekers en artsen willen graag persoonlijk met u van gedachten wisselen en overleggen over de verschillende mogelijkheden. Aarzelt u niet om contact op te nemen via ons stafsecretariaat: 071-526 2271 of StafsecretariaatHematologie@lumc.nl.

Over de afdeling

Contactgegevens

Polikliniek Hematologie

Telefoon:  +31 (0)71 526 35 68 

Kliniek Hematologie en Stamceltransplantatie

Telefoon:  +31 (0)71 526 30 60 

Secretariaat staf Hematologie

Postadres:
LUMC, Afdeling Hematologie
Postzone C2-R
Postbus 9600     
2300 RC Leiden

Polikliniek Hematologie

Telefoon:  +31 (0)71 526 35 68 

Kliniek Hematologie en Stamceltransplantatie

Telefoon:  +31 (0)71 526 30 60 

Secretariaat staf Hematologie

Postadres:
LUMC, Afdeling Hematologie
Postzone C2-R
Postbus 9600     
2300 RC Leiden

Bezoekadres:
LUMC, Route 123
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

Telefoon:
  +31 (0)71 526 22 67 
E-mail:  StafsecretariaatHematologie@lumc.nl

Secretariaat Klinisch Onderzoek

Bereikbaar ma, di, do. vr 8.30-16.30 uur

Telefoon en e-mail

Telefoon +31 (0)71 526 2271

E-mail: Hematologie_TKOK@lumc.nl

Ons team

Als patiënt op de afdeling Hematologie heeft u een vaste behandelaar. Uw behandelaar kan een hematoloog of een hematoloog-in-opleiding zijn. De verpleegkundig specialisten begeleiden u als u chemokuren ontvangt of als u een stamceltransplantatie hebt ondergaan.
Wanneer uw vaste behandelaar niet aanwezig is, wordt u gezien door een van de andere artsen of verpleegkundig specialisten.