Polikliniek

Hematologie - polikliniek

U komt op de afdeling Hematologie als u aandoeningen heeft van het bloedvormend systeem, waarbij afwijkingen van bloedlichaampjes, beenmerg en het lymfestelsel horen. U kunt bij ons onder meer terecht voor geavanceerde diagnostiek en zo nodig behandeling met chemotherapie, immunotherapie, stamceltransplantatie en celtherapie.

Op de polikliniek Hematologie werken hematologen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en secretaresses samen voor de beste zorg aan u.
Contact en locatie

Locatie

Contact

Bel 112 bij acute, levensbedreigende aandoeningen.

Onderzoeker voert experiment uit.

Ons centrum behandelt patiënten over de volle breedte van de hematologie en heeft de volgende speerpunten:

 • Acute leukemie en hoog-risico agressieve lymfomen waarvoor intensieve behandeling nodig is.
 • Allogene stamceltransplantatie.
 • CAR-T-cel therapie.
 • Immuun-gemedieerde bloedziekten en primair beenmergfalen (aplastische anemie).
 • Huidlymfomen (in samenwerking met de afdeling Huidziekten).

Ons centrum behandelt patiënten over de volle breedte van de hematologie en heeft de volgende speerpunten:

 • Acute leukemie en hoog-risico agressieve lymfomen waarvoor intensieve behandeling nodig is.
 • Allogene stamceltransplantatie.
 • CAR-T-cel therapie.
 • Immuun-gemedieerde bloedziekten en primair beenmergfalen (aplastische anemie).
 • Huidlymfomen (in samenwerking met de afdeling Huidziekten).

Belangrijke informatie

 • Indien u klachten heeft die gerelateerd zijn aan de aandoening waarvoor u wordt geanalyseerd of onder behandeling bent kunt u contact opnemen met de polikliniek.
 • Voor vragen waar dezelfde dag iets mee moet belt u met de spoedlijn van de polikliniek Hematologie.
 • Vragen waarbij het antwoord een paar dagen kan wachten kunt u ook stellen via een e-consult via MijnLUMC. De arts zal uw vraag dan beantwoorden op zijn/haar eerstvolgende spreekuur.

Afspraak maken

Bel voor het maken of verzetten van een afspraak tussen 9.00 en 12.00 uur met de polikliniek Hematologie op telefoonnummer 071 526 35 68 of neem contact op via polihematologie@lumc.nl

Of maak gebruik van MijnLUMC. Daar kunt u al uw afspraken inzien.Komt u voor het eerst bij ons op de polikliniek? Dan heeft u hiervoor een verwijsbrief nodig.

Voor actuele informatie rondom uw afspraken verwijzen wij u naar het patiëntportaal MijnLUMC.

Voorbereiden op uw bezoek

Op de polikliniek Hematologie heeft u een vaste polikliniekarts. Dit is een hematoloog of een hematoloog - in opleiding. Uw eerste afspraak duurt gemiddeld 45 minuten. Afhankelijk van de aard van uw aandoening kan het zijn dat u daarna afwisselend gezien wordt door uw polikliniekarts en een verpleegkundig specialist. Er is een apart spreekuur voor patiënten die een stamceltransplantatie hebben gehad.

U vindt uitgebreide informatie over de gang van zaken op de polikliniek Hematologie van het LUMC vinden in de patiëntenfolder.

Aanvullende informatie voor uw bezoek