Hematologie

Tijdens de laatste twee jaar van de opleiding tot internist kan de differentiatie Hematologie gedaan worden (opleider: Dr. C.J.M. Halkes). In deze periode word je bekwaam in de verschillende aspecten van diagnostiek en behandeling van zowel de maligne als de benigne hematologie.

Gedurende deze twee jaar werk je 8 maanden op de klinische afdeling waar intensieve behandelingen worden gegeven aan patiënten met een hematologische ziekte. Deze behandelingen betreffen zowel intensieve chemotherapie, autologe en allogene stamceltransplantatie, alsmede behandeling van complicaties van deze therapieën zoals granulopene koorts of Graft-versus-Host-Disease. De afdeling heeft jarenlange ervaring met immunotherapie als behandeling van patiënten met hematologische maligniteiten na allogene stamceltransplantatie.

Gedurende deze twee jaar werk je 8 maanden op de klinische afdeling waar intensieve behandelingen worden gegeven aan patiënten met een hematologische ziekte. Deze behandelingen betreffen zowel intensieve chemotherapie, autologe en allogene stamceltransplantatie, alsmede behandeling van complicaties van deze therapieën zoals granulopene koorts of Graft-versus-Host-Disease. De afdeling heeft jarenlange ervaring met immunotherapie als behandeling van patiënten met hematologische maligniteiten na allogene stamceltransplantatie.

Als hematoloog in opleiding krijg je ervaring met diverse protocollen voor stamceltransplantatie, conditioneringschema’s, procedures voor stamcel mobilisatie, diagnose en behandeling van Graft-versus-Host Disease, klinische follow-up van patiënten na allogene stamceltransplantatie, immunotherapie na stamceltransplantatie en doseringsschema’s van donor lymfocyten infusies. Hematologen in opleiding zijn tevens betrokken bij klinische studies met nieuwe vormen van immunotherapie na allogene stamceltransplantatie zoals CAR-T of TCR-T cellen waarbij patiënten behandeld worden met T lymfocyten waar een receptor is ingebracht.

Naast de klinische stage volg je een 4 maanden durende stage Trombose en Hemostase (opleider: prof. dr. E. Klok) en een 4 maanden durende stage Consultatief werken en Bloedtransfusie Geneeskunde (opleider bloedtransfusie: prof. dr. J.J. Zwaginga). Je bent gedurende minimaal 1 jaar op de polikliniek Hematologie werkzaam. De supervisie stage van minimaal 4 maanden wordt bij voorkeur aan het einde van je opleiding in het HagaZiekenhuis gedaan. Tevens volg je gedurende de hele opleiding onderwijs in het uitvoeren en interpreteren van de hematologische diagnostiek (morfologie, FACCS analyse, moleculaire diagnostiek). De resterende 4 maanden kunnen in overleg met de opleider besteed worden aan een keuzestage.

Contact: opleidinginterne@lumc.nl