Patiëntenfolder

Lymfeklierkanker (Maligne lymfoom), sneldiagnostiek

Het LUMC biedt sneldiagnose aan als er bij u sprake is van een verdenking op een lymfeklierkanker, ook wel maligne lymfoom genoemd. Een maligne lymfoom is een vorm van kanker waarbij kwaadaardige lymfocyten in het lymfestelsel worden gevormd. Er bestaan verschillende vormen van het maligne lymfoom. Uw huisarts of specialist kan u doorverwijzen naar de polikliniek Hematologie. U kunt dan over het algemeen binnen 1 tot 2 werkdagen terecht voor een consult met een hematoloog.
Voorbereiding

Wat gaat er vooraf aan het onderzoek of de behandeling?

Afspraak maken sneldiagnose maligne lymfoom  

Uw behandelend specialist of huisarts kan een afspraak voor u maken met de polikliniek Hematologie. U kunt ook zelf een afspraak maken via telefoonnummer 071-526 3568 (dagelijks van 9.00 - 12.00 uur).  U heeft dan wel een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig. Op basis van de gegevens in de verwijzing wordt bepaald op welk spreekuur u het beste gezien kunt worden.   

Sneldiagnose maligne lymfoom  

Als uw huisarts of specialist denkt dat er bij u sprake kan zijn van een maligne lymfoom, dan is verder onderzoek nodig om dit aan te tonen of uit te sluiten. 

Hoe kunt u zich voorbereiden?

 • Het is goed mogelijk dat u vragen hebt aan de arts(en). Schrijft u deze op, zodat u ze niet vergeet.

 • Neem een actuele medicatielijst mee, zodat de arts precies weet welke medicijnen u gebruikt. U kunt een uitdraai bij uw apotheek opvragen.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Op de dag van het consult meldt u zich bij de balie van de polikliniek op B3-P. Tijdens het consult kunt u het volgende verwachten:  

 • U wordt gezien door een hematoloog, die u vraagt u naar uw klachten, uw medische voorgeschiedenis, en uw medicijngebruik.
 • Er wordt lichamelijk onderzoek gedaan.

Aanvullend onderzoek  

Vaak is aanvullend onderzoek noodzakelijk om een maligne lymfoom te bevestigen of uit te sluiten. De hematoloog beoordeelt welke aanvullend onderzoeken plaats moeten vinden. Mogelijke onderzoeken zijn:

 • Bloedonderzoek
  Bij het eerste consult wordt bij u bloed afgenomen op de Centrale Bloedafname op de 2e etage van het LUMC-hoofdgebouw, locatie C2. 
 • Biopt van een lymfeklier of verwijdering van een lymfeklier (of van ander weefsel)
  Om een juiste diagnose te kunnen stellen, is het vaak nodig om een stukje weefsel (een biopt) van een lymfeklier te nemen of een een lymfeklier te verwijderen. U kunt hiervoor langskomen op de polikliniek Heelkunde; meestal al een dag na het consult bij de hematoloog.
  Bij een vergrote lymfeklier die relatief makkelijk bereikbaar is -zoals in de oksel of lies - gebeurt dit meestal dezelfde dag. Is dit niet mogelijk, dan zal een operatie plaats moeten vinden. Er wordt soms vooraf onderzoek gedaan om te bepalen van welke lymfeklier er weefsel kan worden afgenomen. Dat gebeurt via een echografie of een CT-scan. De chirurg beoordeelt op welke manier het beste een biopt of verwijdering van een lymfeklier plaats kan vinden. Soms neemt de radioloog een biopt van een vergrote lymfeklier met behulp van een echografie of een CT-scan. Of dat gebeurt is afhankelijk van waar de vergrote lymfeklier zich bevindt.
  De patholoog onderzoekt vervolgens het lymfeklierweefsel dat is afgenomen.  
 • Beeldvorming (CT-scan of PET-CT-scan)
  Bij een maligne lymfoom wordt beeldvorming verricht om het stadium te bepalen waarin de ziekte zich bevindt. Afhankelijk van het type maligne lymfoom wordt een
  longfoto en echografie, een CT-scan of PET-CT–scan gemaakt.

 • Beenmergpunctie
  Soms is het nodig om een beenmergpunctie te verrichten. Dit is afhankelijk van het type maligne lymfoom. Een beenmergpunctie is een onderzoek waarbij beenmergcellen worden weggenomen voor microscopisch onderzoek. Dit gebeurt door met een holle naald de beenmergholte aan te prikken in het bekken boven de linker of rechter bil. Een beenmergpunctie gebeurt onder lokale verdoving.

Wanneer krijgt u de uitslag?

De eerste uitslag van het onderzoek van het lymfeklierweefsel is na een week bekend. Uw hematoloog zal deze uitslag op de polikliniek met u bespreken. U hoort dan of er sprake is van een maligne lymfoom of niet.   

Als er een beenmergpunctie verricht moet worden, zal dit aansluitend aan het 2e consult gebeuren. De CT-scan of PET-scan zal in de week volgend op het 2e consult plaatsvinden. Een week na het 2e consult zijn alle uitslagen binnen en wordt een voorstel voor een behandelplan met u besproken. 

Behandelteam

Wie komt u tegen?  

Er is een multidisciplinair team betrokken bij de sneldiagnose van het maligne lymfoom. Dit team bestaat uit een medisch secretariaat, hematoloog, chirurg, een (interventie-)radioloog, een patholoog, een chirurg en een nucleair geneeskundige. 

Meer informatie

Handige links

Waar vindt u meer informatie?  

Er zijn verschillende websites waar u meert informatie kunt vinden over de behandeling van maligne lymfoom, zoals: