Patiëntenfolder

Adviezen voor thuis na een behandeling met chemotherapie (Hematologie)

U bent opgenomen geweest vanwege een intensieve behandeling met cytostatica (ook wel chemotherapie). Binnenkort mag u weer naar huis. In deze folder geven wij adviezen over wat u wel en niet kunt in de periode dat u weer thuis bent na opname op onze afdeling. Tevens wordt er ingegaan op de inhoud van de bezoeken aan de polikliniek. 

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Hematologie.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Algemene conditie en vermoeidheid    

U zult merken dat uw algemene conditie tijdens de opname in het ziekenhuis achteruit is gegaan. Dit betekent dat zaken die u normaal gewend was te doen in het begin zwaar en vermoeiend zullen zijn. Het is belangrijk dat u regelmatig rust neemt gedurende de dag en dat u, indien nodig, extra hulp inschakelt voor het doen van dagelijkse bezigheden zoals boodschappen doen en schoonmaken.

Voor adviezen rondom bewegen na chemotherapie,  zie ook  Bewegen rondom een stamceltransplantatie

Voeding en gewichtsverlies  

Wanneer u weer thuis bent mag u in principe alles weer eten en drinken, zolang u zich aan de hygiënische basisprincipes houdt.  Het is mogelijk dat u minder eetlust heeft na een cytostaticakuur. Probeer dan wat vaker kleinere porties te eten. Cytostatica kunnen reuk- en smaakveranderingen veroorzaken. Deze veranderingen zijn meestal tijdelijk van aard. U kunt contact opnemen met de diëtiste indien u het gevoel heeft dat u te weinig voedsel tot u kan nemen. Wel is het van belang dat u voldoende, minimaal anderhalve liter per dag, blijft drinken. Het is geen bezwaar als u af en toe een alcoholische drank drinkt, maar let op dat u dit met mate doet.

Mondverzorging  

De behandeling met cytostatica kan tot gevolg hebben dat het glazuur van het gebit wordt aangetast. Tevens kan de speekselproductie verminderen. Een goede mondhygiëne is dan ook van belang om infecties te voorkomen. Wij adviseren u om minimaal 2x per dag uw tanden te poetsen. Een bezoek aan uw tandarts dient u vooraf te overleggen met uw behandelend arts. Dit in verband met infectiegevaar en een verhoogde kans op een bloeding.

Hygiënische maatregelen 

Tot een week na toediening van het laatste cytostaticum bevinden zich resten van cytostatica in urine, ontlasting en braaksel. Kleding en/of beddengoed dat in aanraking is geweest met braaksel, urine of ontlasting dient u, direct vanuit de plastic zak, in de wasmachine te plaatsen. Kies eerst een voorwasprogramma en vervolgens een normaal wasprogramma met het gebruikelijke wasmiddel. De verpleegkundige kan u vertellen of het nog nodig is om u aan deze voorschriften te houden. Het huis kunt u schoonhouden zoals u gewend bent te doen. 

Infecties 

Na een behandeling met cytostatica bent u vatbaar voor infecties. Wij adviseren contact met zieke of verkouden mensen, zo mogelijk, te voorkomen. Probeer grote mensenmassa’s (zoals openbaar vervoer) en zwembad of saunabezoek te vermijden. Wanneer u van plan bent in huis te verbouwen overleg dan eerst met uw arts i.v.m. het eventueel vrijkomen van schimmels.

Zon en vakantie 

Na een behandeling met cytostatica kan de huid gevoeliger zijn voor zonlicht. Dit kan onder andere leiden tot ongewenste verkleuringen van de huid. Daarom adviseren wij u direct zonlicht zoveel mogelijk te vermijden en een goede beschermingsfactor te gebruiken. Bedek uw hoofd in de zon wanneer u tijdelijk kaal bent.  Indien u met vakantie wilt, kunt u dat het beste eerst met uw behandelend arts overleggen.
                                                                     

Huisdieren  

U kunt gewoon met uw huisdieren omgaan. Het is echter af te raden om de kattenbak/vogelkooi e.d. zelf schoon te maken. Dit is om infecties te voorkomen.

Tuinieren 

Tuinieren is toegestaan. In zand en aarde zijn bacteriën aanwezig, daarom wordt geadviseerd om met handschoenen en gereedschap te werken.

Zwangerschap en seksualiteit  

Het gewoon mogelijk om seksuele gemeenschap te hebben. Echter, door uw ziekte en als gevolg van de behandeling kunnen seksuele gevoelens veranderd zijn.Een eventuele zwangerschap is na een behandeling met cytostatica niet geheel onmogelijk. Daarom wordt u geadviseerd voorbehoedsmiddelen te gebruiken. U kunt hier mee stoppen na overleg met uw behandelend arts.
Aarzel niet problemen met uw behandelend arts of verpleegkundige te bespreken. Zij kunnen u eventueel doorverwijzen naar een seksuoloog.

Nazorg

Welke specifieke nazorg kunnen wij bieden?

Polikliniek bezoek    

Na ontslag komt u gemiddeld één maal per week voor controle op de polikliniek. Er wordt bloed geprikt voor het controleren van uw bloedgetallen en de lever- en nierfuncties. Het is mogelijk dat u een bloed - of trombocytentransfusie nodig heeft. Deze wordt zo mogelijk dezelfde dag nog gegeven op de afdeling LOKE.

Het is belangrijk dat u al uw klachten aan uw arts vertelt zodat er eventueel nog nader onderzoek of behandeling kan plaatsvinden. U kunt ook met uw arts bepreken hoe u zich in ander dan lichamelijk opzicht voelt. Uw arts kan u, indien u dat wilt, doorverwijzen naar een maatschappelijk werker of geestelijk verzorger.

Contact bij problemen na uw onderzoek/behandeling

Bij deze klachten moet u direct contact opnemen met het ziekenhuis: 

 • Koorts van 38.5°C of hoger en/of koude rillingen
 • Plotselinge huiduitslag
 • Als u een wondje heeft dat dikker, roder, pijnlijker wordt of als er pus of vocht uitkomt
 • Een bloedneus die langer dan 5 minuten duurt of terugkerende bloedneuzen (meer dan 2 keer per dag) of bij aanhoudend bloeden van een wondje (langer dan 30 minuten)
 • Blauwe plekken zonder dat u bent gevallen of zich hebt gestoten 
 • Bloed in de ontlasting of in de urine 
 • Hevige menstruatie
 • Bloed braken of bloed ophoesten
 • Ernstig en aanhoudend braken (meer dan 2x per dag)
 • Diarree (meer dan 4 keer per dag)
 • Pijn bij het plassen en/of donkere urine
 • Plotseling ontstaande kortademigheid, pijn bij de ademhaling of pijn op de borst
 • Ondraaglijke pijn
 • Toename van sufheid


Bij de volgende klachten moet u na een dag/aantal dagen tijdens kantoortijden contact opnemen met de polikliniek hematologie of kunt u de klachten bespreken tijdens uw volgende polibezoek: 

 • Termperatuurverhoging van 38,0 - 38,4 C en wanneer u zich niet lekker voelt
 • Duizeligheid of ernstige vermoeidheid (waarbij u meer dan de helft van de dag op bank of bed ligt)
 • Pijnlijke of branderige ogen
 • Wanneer u langer dan 3 dagen geen ontlasting heeft gehad
 • Pijn in de mond of pijn bij het slikken
 • Als u niet meer dan 1 liter per dag kunt drinken
 • Tintelingen of een dood gevoel in de vingertoppen of tenen
 • Vragen of onduidelijkheden met betrekking tot recepten of afspraken
 • Elk ander nieuw verschijnsel waarvan u vermoedt dat het in verband staat met de behandeling  

Als u twijfelt of zich onzeker voelt over bepaalde klachten kunt u altijd contact opnemen met het ziekenhuis.

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Overdag kunt u uw behandelend arts bereiken via de polikliniek Hematologie. ’s Avonds/’s nachts of in het weekend kunt u de dienstdoende hematoloog bereiken via de Kliniek Hematologie.

Leids Universitair Medisch Centrum
071-526 9111 

Polikliniek Hematologie (afspraken, recepten)
071-526 3568

Verpleegkundige polikliniek Hematologie (vragen over chemotherapie of immunotherapie

071-526 3617

Kliniek Hematologie
071-526 3060

Maatschappelijk werk
071-526 3040
  
Diëtiste
071-526 3040

Handige links

Zowel op de verpleegafdeling als op de polikliniek kunt u verschillende folders vinden die van toepassing kunnen zijn op uw situatie. Vraag er zo nodig naar bij de verpleegkundigen.

Hieronder vindt u een overzicht van relevante websites: 

www.kanker.nl
www.verwijsgidskanker.nl

www.diagnose-kanker.nl

www.kankerspoken.nl(speciaal voor kinderen)
www.jongerenenkanker.nl (speciaal voor jongeren)
www.kankerenwerk.nl(ondersteuning bij werkbehoud en re-integratie)
www.voedingenkankerinfo.nl

Als u na het lezen van deze folder vragen heeft, kunt u deze stellen aan de artsen of verpleegkundigen van de verpleegafdeling of op de polikliniek.