Laboratorium voor Speciële Hematologie (LSH)

Het Laboratorium voor Speciële Hematologie (LSH) is een laboratorium dat bepalingen uitvoert ten behoeve van de patiëntenzorg in het LUMC en ziekenhuizen in de regio. In het LSH worden specialistische bepalingen verricht die essentieel zijn voor het stellen van diagnoses op hematologisch gebied en het evalueren van ingezette behandelingen.

Het LSH is onderdeel van de afdeling Hematologie en heeft een topreferente functie voor beenmerg- en bloeddiagnostiek en immunofenotyperingen. Daarnaast is het LSH intensief betrokken bij de onderwijs- en onderzoekstaken van de afdeling hematologie. 

Het LSH bestaat uit drie secties

  • Hematomorfologie
  • Immunofenotypering
  • Moleculaire diagnostiek

Het LSH is onderdeel van de afdeling Hematologie en heeft een topreferente functie voor beenmerg- en bloeddiagnostiek en immunofenotyperingen. Daarnaast is het LSH intensief betrokken bij de onderwijs- en onderzoekstaken van de afdeling hematologie. 

Het LSH bestaat uit drie secties

  • Hematomorfologie
  • Immunofenotypering
  • Moleculaire diagnostiek

In 2013 is het LSH ontstaan uit het Centraal Klinisch Hematologisch Laboratorium. Dit laboratorium werd in 1998 als eerste hematologisch laboratorium in Nederland geaccrediteerd door zowel Raad van Accreditatie als CCKL-test. Nu is het LSH geaccrediteerd voor de ISO 15189:2012 norm onder RvA nummer M008.