Afdeling

Gynaecologie

De afdeling Gynaecologie houdt zich bezig met de diagnostiek, de behandeling en het wetenschappelijk onderzoek van aandoeningen aan de vrouwelijke geslachtsorganen, inclusief vruchtbaarheidsstoornissen. De zorg voor de zwangere vrouw en haar bevalling valt onder de afdeling Verloskunde. De afdeling Gynaecologie verzorgt tevens onderwijs voor studenten en verpleegkundigen, nascholing voor artsen ...
De afdeling Gynaecologie houdt zich bezig met de diagnostiek, de behandeling en het wetenschappelijk onderzoek van aandoeningen aan de vrouwelijke geslachtsorganen, inclusief vruchtbaarheidsstoornissen. De zorg voor de zwangere vrouw en haar bevalling valt onder de afdeling Verloskunde. De afdeling Gynaecologie verzorgt tevens onderwijs voor studenten en verpleegkundigen, nascholing voor artsen en de opleiding tot gynaecoloog.
Patiënt krijgt informatie over een behandeling.
Patiëntenzorg

De afdeling Gynaecologie van het LUMC staat (inter)nationaal bekend om zijn bijzondere kennis van en ervaring in de chirurgische behandeling van gynaecologische problemen. U krijgt bij ons de best mogelijke zorg, die gebaseerd is op innovatie en gekoppeld aan wetenschappelijk onderzoek.

Gynaecologische oncologie

Onze afdeling is gespecialiseerd in gynaecologische kanker en kijkoperaties (laparoscopie). Voor de behandeling van gynaecologische kanker werken wij samen met specialisten van andere afdelingen in het LUMC Oncologie Centrum.

De afdeling Gynaecologie van het LUMC staat (inter)nationaal bekend om zijn bijzondere kennis van en ervaring in de chirurgische behandeling van gynaecologische problemen. U krijgt bij ons de best mogelijke zorg, die gebaseerd is op innovatie en gekoppeld aan wetenschappelijk onderzoek.

Gynaecologische oncologie

Onze afdeling is gespecialiseerd in gynaecologische kanker en kijkoperaties (laparoscopie). Voor de behandeling van gynaecologische kanker werken wij samen met specialisten van andere afdelingen in het LUMC Oncologie Centrum.

Seksualiteit, vruchtbaarheid en kinderwens

Onze polikliniek voor psychosomatische gynaecologie en seksuologie is de grootste in de regio. Daarnaast behoort ons fertiltiteitscentrum tot de top 3 in Nederland.

Endometriose en klachten bij vleesbomen

Wij bieden voor vrouwen met bloedverlies- en pijnklachten bij bijvoorbeeld endometriose en vleesbomen minimaal invasieve oplossingen (hysteroscopie, laparoscopie) en op maat gemaakte behandelingen.

Multidisciplinair overleg

Wij hebben verscheidene multidisciplinaire overlegstructuren met chirurgen, urologen, pathologen, psychologen en radiologen voor tal van ziektebeelden, zoals gynaecologische oncologie, endometriose, seksuele problemen en vruchtbaarheidsproblematiek. Door bundeling van expertises kunnen we u zo goed mogelijk helpen.

Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs

Klinisch vooraanstaande zorg gaat hand in hand met onderzoek naar nieuwe technieken en behandelmethoden van gynaecologische aandoeningen. De afdeling gynaecologie van het LUMC vervult daarnaast een belangrijke academische taak in het opleiden van coassistenten tot arts en gynaecologen in opleiding tot medisch specialist.

Polikliniek en verpleegafdeling

Patiënt doorverwijzen

Deze informatie is bestemd voor artsen en instellingen die patiënten naar het LUMC willen verwijzen.

Verwijzen via ZorgDomein

Huisartsen die zijn aangesloten bij ZorgDomein kunnen patiënten via ZorgDomein digitaal verwijzen. Verwijzers die niet zijn aangesloten bij ZorgDomein vinden de verwijsinformatie van de LUMC-afdelingen via het overzicht onderaan deze pagina.

ZorgDomein is een internetapplicatie waarmee huisartsen digitaal kunnen verwijzen naar aangesloten zorginstellingen. Voor meer informatie en aanmelding voor ZorgDomein kijkt u op www.zorgdomein.nl.

Deze informatie is bestemd voor artsen en instellingen die patiënten naar het LUMC willen verwijzen.

Verwijzen via ZorgDomein

Huisartsen die zijn aangesloten bij ZorgDomein kunnen patiënten via ZorgDomein digitaal verwijzen. Verwijzers die niet zijn aangesloten bij ZorgDomein vinden de verwijsinformatie van de LUMC-afdelingen via het overzicht onderaan deze pagina.

ZorgDomein is een internetapplicatie waarmee huisartsen digitaal kunnen verwijzen naar aangesloten zorginstellingen. Voor meer informatie en aanmelding voor ZorgDomein kijkt u op www.zorgdomein.nl.

Verwijsprocedure / contact met specialist

Alle verwijsinformatie is te vinden in de ZorgApp.

Klachten

Indien u als verwijzer klachten heeft over de behandeling of verzorging van de door u verwezen patiënt kunt u dit kenbaar maken bij de behandelend specialist. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van de klacht kunt u contact opnemen met het hoofd medische zaken (tel. 071 - 526 25 53).

Onderwijs

De afdeling gynaecologie van het LUMC geeft vorm aan de opleiding van de gynaecologen van morgen. Zij heeft een centrale en academische rol in het begeleiden van alle gynaecologen-in-opleiding van het cluster Leiden.

Er is een grote kans dat u tijdens één van uw bezoeken aan de polikliniek of afdeling gynaecologie zult spreken met een gynaecoloog-in-opleiding. Alle zorg die wij leveren wordt onder supervisie van een staflid geleverd.

De afdeling gynaecologie van het LUMC geeft vorm aan de opleiding van de gynaecologen van morgen. Zij heeft een centrale en academische rol in het begeleiden van alle gynaecologen-in-opleiding van het cluster Leiden.

Er is een grote kans dat u tijdens één van uw bezoeken aan de polikliniek of afdeling gynaecologie zult spreken met een gynaecoloog-in-opleiding. Alle zorg die wij leveren wordt onder supervisie van een staflid geleverd.

Daarnaast levert de afdeling gynaecologie ook coassistenten (medisch studenten in het laatste jaar van hun opleiding) de praktijkervaring om hun kennis van de gynaecologie te vergroten.

Research

The department of Gynecology conducts scientific research to continue to improve our care for current and future patients. It concerns basic, clinical and applied research that is carried out locally as well as nationally within a consortium. We also use biobanks for our research. Materials and data are processed and stored according to the applicable code. When you are in our care, you may be asked to participate in scientific research. Participation is always voluntary and has no effect on the care you receive.

Research programs

Over de afdeling

Contactgegevens

Postadres

Postzone K6-P-19
Postbus 9600
2300 RC Leiden

Bezoekadres

Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

Polikliniek

Kamer H3-P, routenummer 485
tel: +31 (0)71 5262870
e-mail: poligyn@lumc.nl

Team

 • Prof.dr. F.W. Jansen, Gynaecoloog
 • Dr. J.J. Beltman, Gynaecoloog-oncoloog
 • Dr. K.N. Gaarenstroom, Gynaecoloog-oncoloog
 • Dr. C.D. de Kroon, Gynaecoloog-oncoloog
 • Dr. L.S.Nooij, Gynaecoloog-oncoloog
 • Dr. M.I.E. van Poelgeest, Gynaecoloog-oncoloog
 • Drs. L.A. Louwé, Gynaecoloog
 • Dr. M. Voorhuis, Gynaecoloog
 • Dr. A.R.H. Twijnstra, Gynaecoloog
 • Dr. J.A. Janse, Gynaecoloog
 • Dr. E.E.L.O. Lashley, Gynaecoloog voorplantingsgeneeskunde