Patiëntenfolder

Spreekuur POI

Er is bij u de diagnose premature ovariële insufficiëntie (POI) vastgesteld. U heeft in kader van deze diagnose een verwijzing gekregen voor het spreekuur POI. Deze folder informeert u over dit spreekuur en de zorg die u van ons kunt verwachten in het LUMC. Meer informatie kunt u ook terugvinden op www.lumc.nl.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling Gynaecologie.

Onze zorg

Wat is Spreekuur POI?

Achtergrond 

Premature ovariële insufficiëntie (POI) werd voor het eerst in 1942 beschreven, en inmiddels zijn er verschillende benamingen geweest zoals vervroegde overgang, prematuur ovarieel falen en premature menopauze. Internationaal is de voorkeur gegeven aan de term POI. 

POI treedt op wanneer de eierstokken van een vrouw voor de leeftijd van 40 jaar onvoldoende werken. Door een tekort aan goede eicellen kan er geen maandelijkse eisprong plaatsvinden en worden er geen hormonen geproduceerd zoals oestrogeen, progesteron en testosteron. 

De oorzaak van POI is heel divers en kan zowel een genetische, auto-immune of infectieuze oorzaak hebben. POI kan ook het gevolg zijn van een medische of chirurgische behandelingen in het verleden (bv chemotherapie of radiotherapie). 

We weten dat POI, naast gevolgen voor de vruchtbaarheid, gevolgen kan hebben op de lange termijn, zoals op de gezondheid van uw botten, hart en hersenen. POI kan ook van invloed zijn op uw emotionele welzijn en een verminderde kwaliteit van leven geven. Het is daarom belangrijk dat er goede ondersteuning en behandeling plaatsvindt, waarvoor het spreekuur POI bedoeld is.

Voorbereiding

Wat gaat er vooraf aan het onderzoek of de behandeling?

Spreekuur 

Op het spreekuur POI worden patiënten met de diagnose POI tot de leeftijd van 45 jaar gezien en wordt zorg op maat gegeven. Voorafgaand aan uw afspraak ontvangt u van onze enkele vragenlijsten. Hierin worden uw klachten uitgevraagd en uw psychologisch welbevinden.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Tijdens de eerste afspraak bespreekt de arts uw ziektegeschiedenis en de huidige situatie met u. De vragenlijsten en eerder verricht onderzoek zullen worden besproken. Ook is er tijd voor het bespreken van bestaande vragen. Eventueel zullen wij aanvullend (bloed) onderzoek inzetten. Aan de hand van deze informatie maken we samen met u een behandelplan. 

Afhankelijk van uw klachten zullen we vervolgafspraken inplannen. In principe wordt u jaarlijks tot aan uw 45e jaar gezien. Een eerste gesprek zal ongeveer 30 minuten duren, een vervolgafspraak 15 minuten.

Behandelteam

Begeleiding 

Tijdens dit spreekuur krijgt u te maken met een vast team van gynaecologen. Verdere betrokken zorgverleners zijn IVF artsen, endocrinologen, vasculaire specialisten en artsen van de klinische genetica. 

U krijgt ook de mogelijkheid om kennis te maken met een medisch psycholoog en/of seksuoloog. 

Met dit team aan zorgverleners zullen we bespreken wat het beste behandelplan is in uw situatie.

Ons onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek 

In het LUMC doen we wetenschappelijk onderzoek om de zorg voor u en toekomstige patiënten te blijven verbeteren. Wanneer u in het LUMC onder controle bent, kunt u gevraagd worden om vrijwillig deel te nemen aan wetenschappelijke onderzoek. Ook zullen wij om toestemming vragen voor het gebruik van medische gegevens, voor dossieronderzoek. U kunt tijdens uw afspraak hiervoor toestemming of bezwaar doorgeven.

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Contact 

De polikliniek voortplantingsgeneeskunde is onderdeel van de afdeling gynaecologie en is gevestigd op de 3e etage van het LUMC, route 485. 

Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de polikliniek gynaecologie via 071 – 526 2870. De polikliniek is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 - 12.00 uur en van 14.00 - 16.00 uur. Bij korte vragen kunt u ook een telefonisch consult in plannen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een e-consult te sturen via mijnLUMC.

Handige links

Meer informatie 

Voor meer ondersteuning kan contact worden opgenomen met patiëntenverenigingen; 

Of bezoek de websites www.vrouwenindeovergang.nl en www.imsociety.org voor meer informatie.