Patiëntenfolder

Myomen/ vleesboom in de baarmoeder

Eén op de twee vrouwen ontwikkelt in haar leven één of meerdere myomen (vleesbomen). De helft van deze vrouwen ervaart klachten van hevig menstrueel bloedverlies, pijnlijke menstruaties en mechanische klachten. Dit leidt vaak tot een sterk verminderde kwaliteit van leven en ziekteverzuim. Het LUMC onderzoekt en behandelt vrouwen met myomen, zowel medicamenteus als met innovatieve minimaal-invasieve oplossingen. Omdat iedereen uniek is, wordt er samen met de patiënte gezocht naar de voor haar beste behandelmethode.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling Gynaecologie.

Onze zorg

Wat is Myomen/ vleesboom in de baarmoeder?

Myomen (vleesbomen) zijn goedaardige zwellingen, uitgaande van de baarmoederspier (myometrium). Deze zwellingen kunnen zich in de vruchtbare levensfase van de vrouw onder invloed van hormonen ontwikkelen.

Verschijnselen

Afhankelijk van de baarmoederspier kunnen myomen leiden tot klachten van hevig menstrueel bloedverlies, verminderde vruchtbaarheid, mechanische klachten (zoals plasproblemen, pijn bij het vrijen of sporten) of buikpijn. De meeste vrouwen die klachten van myomen krijgen zijn tussen de 35 en 45 jaar. Er kan sprake zijn van één enkel myoom of meerdere in de baarmoederspier.

Oorzaak

De precieze oorzaak van het ontstaan van een myoom is onbekend en wordt nog onderzocht. Wel is bekend, dat myomen onder invloed van vrouwelijke hormonen (oestrogenen) zich kunnen ontwikkelen.

Waarom u bij ons in goede handen bent

Ruime ervaring met onderzoek naar en behandeling van myomen 

Het LUMC heeft ruim 50 jaar ervaring in behandeling van en onderzoek naar myomen en biedt een compleet pakket aan behandelmethoden aan. Van medicamenteuze behandeling tot innovatieve operatieve oplossingen; u bent hier op de juiste plek.  

Bovendien wordt altijd in samenspraak met u gekeken welke behandelmethode nu juist voor u geschikt is. Hierbij wordt gebruik gemaakt van accurate beeldvorming (doppler echografie, MRI) en heeft u snel antwoord op uw vragen. In nauwe samenwerking met de afdeling Radiologie wordt ook embolisatie van de myomen aangeboden.  

Gespecialiseerd in fertiliteit 

Juist ook voor vrouwen met een verminderde vruchtbaarheid biedt het LUMC in samenwerking met de afdeling fertiliteit op maat gemaakte fertiliteitsparende behandelingen aan. 

Wetenschappelijk onderzoek naar myomen 

Als toonaangevend academisch centrum initiëert en participeert het LUMC in tal van landelijke en internationale onderzoeken naar nieuwe behandelmethoden van myomen. U kunt gevraagd worden om uw medewerking, om de zorg voor vrouwen met myomen nog beter te maken.

Diagnose

De diagnose van het vaststellen van een of meerdere myomen kan door de verscheidenheid aan klachten pas laat aan het licht komen. Door lichamelijk en echografisch onderzoek zijn myomen goed op te sporen. 

Afspraak maken  

Wanneer u of uw huisarts de aanwezigheid van myomen vermoedt, kunt u een afspraak maken via onze polikliniek gynaecologie.

Wie komt u tegen en wat staat u te wachten? 

Bij uw eerste afspraak zult u een gynaecoloog, gespecialiseerd in de behandeling van vrouwen met myomen zien (eventueel samen met een gynaecoloog-in-opleiding), die uw klachten en eventuele voorgeschiedenis met u zal doornemen. 

Afhankelijk van uw klachten zal een lichamelijk (gynaecologisch) onderzoek volgen met aandacht voor baarmoeder en myomen en een (in principe) inwendige echografie van baarmoeder en eierstokken. Hierbij zullen locatie, afmeting en aantal myomen vastgesteld en opgemeten worden.  

Afhankelijk van uw klachten doet de gynaecoloog een voorstel voor een eerste behandeling en/of vervolgonderzoek. Hierbij kunt u denken aan bloedonderzoek of uitgebreide beeldvorming (3D echografisch onderzoek of MRI).

Uitslag van het onderzoek

De uitslag van het onderzoek wordt aan het eind van het consult of na aanvullend onderzoek telefonisch met u besproken. Er wordt desgewenst direct een vervolgafspraak met u gepland.

Behandeling

Welke behandelingen zijn er mogelijk?

De behandeling van myomen hangt af van de aard van de klachten en de wens van u als patiënte. Samen met uw behandelend gynaecoloog zullen de opties afgewogen worden en gekozen worden voor een medicamenteuze of eventueel chirurgische behandeling. 

Welke behandelingen zijn er mogelijk? 

Behandeling met medicatie 

Als de myomen leiden tot klachten van hevig menstrueel bloedverlies, dan zal worden getracht met hormonale en niet-hormonale medicatie deze klachten te verminderen. U kunt hierbij denken aan hormoonpreparaten of een hormoonhoudend spiraal. Doel van de behandeling kan tweeledig zijn; naast vermindering van de klachten van hevig menstrueel bloedverlies kan remming van de groei of zelfs krimp van de myomen beoogd worden. 

Myoomverwijdering via schede (hysteroscopie) 

Als het myoom (grotendeels) in de baarmoederholte uitpuilt, kan deze via de schede operatief worden verkleind en verwijderd. Deze ingreep gebeurt in dagbehandeling op de operatiekamer, met een ruggenprik of onder narcose. 

Myoomverwijdering via de navel (laparoscopie)
Als het myoom (grotendeels) in de baarmoederspier zit en er een kinderwens (en dus behoud van de baarmoeder gewenst) is, kan het myoom met een kijkoperatie (laparoscopie) via de navel worden verwijderd. Dit is een operatie die onder narcose op de operatiekamer plaatsvindt. U blijft hierna 1 of 2 nachten in het LUMC. Voor deze operatie wordt soms geadviseerd 3 maanden lang de vleesbomen ‘voor te behandelen’ met een sterk anti-hormoon, zodat de vleesbomen krimpen en de ingreep makkelijker zal verlopen. 

Embolisatie 

Wanneer er geen kinderwens (meer) is, kunnen via de lies met een catheter de bloedvaten die het myoom (of myomen) van bloed voorzien selectief worden afgesloten. Hierdoor zullen de vleesbomen krimpen en de klachten afnemen of zelfs verdwijnen. Het LUMC biedt deze optie in samenwerking met een interventieradioloog aan. 

Baarmoederverwijdering 

Wanneer er geen kinderwens (meer) is en andere behandelingen onvoldoende effect hebben, kan in samenspraak met uw behandelend gynaecoloog worden besloten tot het verwijderen van de baarmoeder met vleesbomen. Dit is een definitieve behandeling. Afhankelijk van de afmeting van de baarmoeder kan deze operatie via de schede of met een kijkoperatie uitgevoerd worden. Wanneer de baarmoeder heel groot is, kan besloten worden de operatie met een buiksnede uit te voeren. Voor deze operatie wordt soms geadviseerd 3 maanden lang de vleesbomen ‘voor te behandelen’ met een sterk anti-hormoon, zodat de vleesbomen krimpen en de ingreep makkelijker zal verlopen.

Hoe kunt u zich op de behandeling voorbereiden?

De prognose na het verwijderen van een baarmoeder is goed. Een myoom betreft namelijk een goedaardige aandoening. Klachten van hevig menstrueel bloedverlies zullen, afhankelijk van de locatie van de myomen, waarschijnlijk sterk verbeteren. Dit geldt ook voor mechanische klachten (plasklachten, pijn bij het vrijen of sporten). Zolang u nog niet in de overgang bent, kunnen er opnieuw een of meerdere myomen groeien.

Nazorg

Na uw (chirurgische) behandeling zal er altijd een nacontrole plaatsvinden en zo nodig meerdere om u in uw herstel en eventuele klachten te kunnen ondersteunen.

Waar moet u op letten na uw behandeling?

Wanneer het hevig menstrueel bloedverlies op de voorgrond staat, zal monitoring van de komende menstruaties na de behandeling voorop staan. Verder wordt gekeken naar pijnklachten en eventueel ontstaan van koorts. Bij twijfel of zorgen over uw herstel kunt altijd in contact komen met het behandelteam.

Contact bij problemen na uw behandeling

Tijdens kantooruren kunt u de polikliniek gynaecologie. bellen in geval van problemen of zorgen ten aanzien van uw herstel. Buiten kantooruren neemt u via het centrale nummer van het LUMC contact op met de afdeling gynaecologie: (071) 526 91 11. Na vermelding van uw naam, klacht en telefoonnummer zal de dienstdoende arts van de afdeling Gynaecologie contact met u opnemen.

Behandelteam

Behandelteam

Prof.dr. F.W. Jansen 

Gynaecoloog 

Afdelingshoofd Gynaecologie

Dr. A.R.H. Twijnstra 

Gynaecoloog

Dr. J.A. Janse

Gynaecoloog

Dr. C.S.P. van Rijswijk 

Interventieradioloog

Ons onderzoek

Aan welke studies kan je meedoen?

Er worden verschillende onderzoeken naar behandeling van myomen in het LUMC uitgevoerd. U kunt worden gevraagd om aan zo’n onderzoek mee te doen.