Patiëntenfolder

Gynaecologische erfelijke tumoren

De laatste jaren wordt in toenemende mate duidelijk, dat er sprake kan zijn van een erfelijke aanleg voor een verhoogde kans op een bepaalde kanker. We spreken dan over erfelijke tumoren.
Waarmee kunnen we u helpen?

Deze informatie is opgesteld door de afdeling Gynaecologie.

Onze zorg

Wat is Gynaecologische erfelijke tumoren?

Binnen de gynaecologie betreffen het vooral vrouwen die een erfelijke belasting hebben voor eierstokkanker, omdat zij draagster zijn van een mutatie in het BRCA-1 of BRCA-2 gen of omdat in haar familie meerdere gevallen van borst- en/of eierstokkanker voorkomen. Ook sommige vormen van darmkanker gaan samen met een verhoogde kans op een kwaadaardige ziekte van de eierstokken of baarmoeder.

Behandeling

Welke behandelingen zijn er mogelijk?

In samenspraak met de afdeling Klinische Genetica van het LUMC wordt een inschatting gemaakt van het risico op een bepaalde kanker. U zult dan met enige regelmaat op controle komen op onze polikliniek. Ook kunt u na overleg besluiten uit voorzorg uw eierstokken en/of baarmoeder te laten verwijderen.  

Om de zorg voor deze groep vrouwen zo optimaal mogelijk te laten verlopen is er een speciaal spreekuur ingesteld, genaamdpolikliniek erfelijke tumoren spreekuur (PET). Hierin werken de klinisch geneticus, gynaecoloog  en chirurg intensief samen.