Afdeling

Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde

De afdeling Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (KCL) verzorgt 24 uur per dag geborgde dienstverlening in het LUMC. Door onze kennis en expertise zijn we een gewaardeerde adviseur voor aanvragers binnen en buiten het LUMC. De afdeling levert ook een belangrijke bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek, contractresearch en biobanking.
Patiëntenzorg

Dienstverlening

Alle praktische informatie over bepalingen die de afdeling Klinisch Chemie en Laboratoriumgeneeskunde verricht (o.a. referentiewaarden, de wijze van aanvragen, inzenden en doorlooptijden) is beschikbaar in de Laboratoriumgids A – Z.

Het document Historische referentiewaarden bevat een overzicht van huidige en historische referentiewaarden. Indien de kolom ‘geslacht’ is ingevuld, betreffen het geslachtsafhankelijke referentiewaarden. Indien de kolom ‘leeftijd’ is ingevuld, betreffen het leeftijdsafhankelijke referentiewaarden. Bij vragen hierover kan contact opgenomen worden met de dienstdoende klinisch chemicus (071 529 95 85).

Aanvullende informatie is te vinden in de ‘Wie doet wat database’ van de NVKC. De voorwaarden m.b.t. het insturen van materialen vindt u in de Dienstverleningsovereenkomst Afdeling KCL.

Video

In een animatie leggen we meer uit over het diagnostische testproces afdeling KCL.

Aanvragen en rapportage

Aanvragen
Externe ziekenhuizen kunnen gebruik maken van de extramurale aanvraagformulieren voor bloed, urine of overige materialen. Op deze aanvraagformulieren zijn de meest frequent aangevraagde bepalingen door externe instellingen opgenomen. De verzendcondities voor materialen van buiten het LUMC staan op de extramurale aanvraagformulieren vermeld.

Het LUMC werkt voor het aanvragen van laboratoriumdiagnostiek niet met ZorgDomein en heeft geen aanvraagformulieren voor eerstelijns aanvragers, met uitzondering van het aanvraagformulier voor neonatale bilirubine door verloskundigen.
De eerstvolgende Hypocretine analyse in liquor staat gepland voor de week van 12 augustus 2024, waarna rapportage van de uitslagen binnen 14 dagen zal volgen. De volgende Hypocretine analyse staat gepland voor november 2024.

Rapportage
Binnen het LUMC worden resultaten gerapporteerd in het Ziekenhuis Informatie Systeem HiX. Resultaten voor instellingen buiten het LUMC worden, zodra alle uitslagen binnen een aanvraag bekend zijn, d.m.v. een papieren rapportage verzonden naar het adres waarop de instelling staat ingeschreven in Vektis. Mocht u de uitslagen liever per (Secure) mail ontvangen i.p.v. de regulieren papieren rapportages, dan kunt u contact opnemen met laboratorium.kcl@lumc.nl.

De afdeling KCL hanteerd een lijst met sterk afwijkende waarden die direct worden doorgebeld aan de aanvrager, zie overzicht Ultrapathologische uitslagen. Voor aanvragers van buiten het LUMC hanteren wij dezelfde doorbellijst. Zorg daarom altijd dat een actueel telefoonnummer vermeld staat op uw aanvraag voor laboratoriumdiagnostiek.

Consultatie

Als aanvrager kunt u contact opnemen met de laboratoriumstaf over aanvragen en interpretatie van de uitslagen in relatie tot de klinische vraagstelling. Daarbij adviseert zij u als aanvrager over onderzoeksaanvragen, de relevantie ervan, de correlatie met andere aanvragen en de kosten ervan (preanalytisch consult). U krijgt ondersteuning bij de interpretatie van uitslagen in het licht van de afnameomstandigheden, biologische en analytische variatie en klinisch beeld van de patiënt (post-analytisch consult). De dienstdoende laboratoriumspecialist is 24/7 bereikbaar (zie contactgegevens). De laboratoriumstaf heeft de bevoegdheid aanvragen voor laboratoriumonderzoek al dan niet te honoreren.

Kwaliteitsborging

De afdeling Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde is door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerd volgens norm: NEN-EN-ISO-15189:2012 “Medische laboratoria – Bijzondere eisen voor kwaliteit en competentie”. Zie het accreditatiecertificaat Nederlands en Engels.

De scope (lijst met verrichtingen) waarvoor de accreditatie geldt, treft aan u op de website van de Raad voor Accreditatie. 

De afdeling heeft een competentieverklaring betreffende haar competentie voor de uitvoering, analyse, interpretatie en rapportage van resultaten van diagnostisch onderzoek opgesteld. Voor vragen m.b.t. het kwaliteitssysteem kunt u terecht bij de kwaliteitsadviseur (zie contactgegevens).

Onderwijs

De afdeling Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (KCL) heeft integrale opleidingsbevoegdheid voor het opleiden van laboratoriumspecialisten klinische chemie. De afdeling faciliteert stages voor HLO- en MLO-analisten i.o. en participeert in onderwijs voor verschillende groepen beroepsbeoefenaren zoals:

  • Artsen in opleiding;
  • Coassistenten;
  • Verpleegkundigen;
  • Analisten;
  • Doktersassistenten;
  • Klinisch perfusionisten in opleiding;
  • Anesthesiemedewerkers in opleiding.
Research

Laboratory Research Support

De unit LRS (Laboratory Research Support) binnen de afdeling Klinische chemie & Laboratoriumgeneeskunde (KCL) is uw aanspreekpunt voor vriesprotocollen, klinische trials en (biobank)studies. Wij kunnen het gehele proces (afname, analyse en opslag van lichaamsmaterialen) faciliteren. Bij iedere aanvraag hanteren wij een persoonlijke benadering waarbij u inhoudelijk advies krijgt van een van de laboratoriumspecialisten, om te verzekeren dat uw trial of studie altijd op correcte wijze wordt afgehandeld. Geen studie is hetzelfde, vanuit die gedachte profileert onze dienstverlening zich.

Over de afdeling

Contactgegevens

Bezoekadres

Vriendelijk verzoek u hier te melden wanneer u een afspraak heeft bij de afdeling KCL:

Locatie L-2-25
Route: 855

Medische post

Voor het toesturen van medische post kunt u gebruikmaken van ons antwoordnummer:

Antwoordnummer 10392
2300 WB Leiden

Postadres

Postzone E-2-P
Postbus 9600
2300 RC Leiden

Bezoekadres

Vriendelijk verzoek u hier te melden wanneer u een afspraak heeft bij de afdeling KCL:

Locatie L-2-25
Route: 855

Medische post

Voor het toesturen van medische post kunt u gebruikmaken van ons antwoordnummer:

Antwoordnummer 10392
2300 WB Leiden

Postadres

Postzone E-2-P
Postbus 9600
2300 RC Leiden

Dienstdoende laboratoriumspecialist

Tijdens kantooruren: 071 529 95 85 
Buiten kantooruren via telefonist: 071 526 91 11 

Uitslagen opvragen

071 526 41 37 (tijdens kantoortijden tussen 8.30 uur tot 17.00 uur)

Laboratorium

E-mail: Laboratorium.kcl@lumc.nl
071 526 22 51

Bloedafname

E-mail: Bloedafname.kcl@lumc.nl
071 526 57 55

Bloedtransfusie laboratorium

E-mail: Bloedtransfusie.kcl@lumc.nl
071 526 38 11

Coördinator Researchondersteuning (LRS)

E-mail: Trials.kcl@lumc.nl
071 529 82 99

Kwaliteit

E-mail: kwaliteit.kcl@lumc.nl
071 526 52 46

Secretariaat

E-mail: SecretariaatKCL@lumc.nl
071 526 22 78
Locatie E-2-21

Patiëntinformatie

Inzicht in uw medische gegevens

Het patiëntenportaal MijnLUMC helpt u met een duidelijk overzicht van uw behandeling en inzicht in uw medische gegevens.

Heeft u een klacht?

Uiteraard doen wij onze uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Heeft u toch een suggestie of klacht, dan horen wij dit graag.

U kunt uw klacht indienen via het digitale klachten formulier.

POCT en zelfmanagement

Enkele initiatieven voor Point of care testing en Zelfmanagement van Patiënten worden ondersteund. Meer informatie kunt u vinden onder Point of Care testing.