POCT en zelfmanagement

Om aan de vraag naar (extra) snelle resultaten te kunnen voldoen, kan ervoor gekozen worden om een test uit te voeren op de plaats van zorg.

Beleid

Om aan de vraag naar (extra) snelle resultaten te kunnen voldoen, kan er, in overleg met de laboratoriumspecialisten Klinische Chemie van het KCL, voor gekozen worden om de test uit te voeren op de plaats van zorg (decentraal testen; bedside testen; point-of-care of POC-testen). Dit kan een vooruitgang betekenen ten opzichte van de uitvoering op het centrale laboratorium indien aan de eisen ten aanzien van analytische kwaliteit, beheersbaarheid en kosten, van POC-testen wordt voldaan.

Verantwoordelijkheid

De laboratoriumspecialisten klinische chemie en medische laboratoriumstaf zijn verantwoordelijk voor de keuze van apparatuur, het geven van richtlijnen voor gebruik en onderhoud van de apparatuur, voor de analysevoorschriften en voor het opzetten van de kwaliteitscontrole en noodprocedures.

Als regel draagt de (poli) klinische afdeling zorg voor de apparatuur (investering) en de exploitatie.

Training en hertraining

De instructie over het gebruik van een meetsysteem wordt gegeven door de POCT-medewerker van het KCL of door iemand anders die door het KCL bekwaam wordt geacht. Met de afdelingen zullen door het KCL afspraken worden gemaakt over hoe de aanschaf van reagentia, hulpmiddelen en controlemateriaal wordt geregeld. Daarnaast zorgt de afdeling ervoor dat iedere uitvoerder van de POC-test, instructie heeft ontvangen, op de hoogte is van het voorschrift en voor periodieke hertraining in aanmerking komt.

Rapportage

De uitslagen van decentraal testen op afdelingen en/of poliklinieken dienen gerapporteerd te worden in HIX en mogen geen systematische afwijkingen vertonen t.o.v. uitslagen verkregen via de laboratoriummethode. Dit wordt regelmatig gecontroleerd door het KCL.

Apparatuur

Aan de apparatuur voor decentraal testen worden hoge eisen gesteld, met betrekking tot o.a. het bedieningsgemak, storingsongevoeligheid, stabiliteit, juistheid, lineaire correlatie met de laboratoriumuitslagen. Het vooronderzoek van de keuze van apparatuur wordt door het KCL verzorgd. De apparaten die voor POC-testing worden gebruikt zijn:

  • Gaswaarden
  • Glucosemeter
  • INR meter

Aan de apparatuur voor decentraal testen worden hoge eisen gesteld, met betrekking tot o.a. het bedieningsgemak, storingsongevoeligheid, stabiliteit, juistheid, lineaire correlatie met de laboratoriumuitslagen. Het vooronderzoek van de keuze van apparatuur wordt door het KCL verzorgd. De apparaten die voor POC-testing worden gebruikt zijn:

  • Gaswaarden
  • Glucosemeter
  • INR meter

Vragen over POCT-apparatuur?

Werkt de bloedgasanalyzer of de glucosemeter niet naar behoren? Of wilt u een collega laten trainen of bevoegd laten maken voor de POCT-apparaten? KCL medewerkers krijgen regelmatig dit soort vragen of verzoeken. Om de service te verbeteren, heeft de afdeling KCL een TOPdesk-loket geopend zodat alle POCT-zaken via dezelfde route worden behandeld. Ook vindt u hier een overzicht met antwoorden op de meest gestelde vragen. 

Wat moet u weten?

  • U vindt het POCT TOPdesk-loket in de selfservicedesk ICT. Klik op het icoon 'Selfservicedesk ICT' op uw bureaublad en kijk vervolgens bij 'Overige Formulieren' en kies de optie 'KCL-POCT melding'.
  • Vragen die niet in het lijstje van FAQ's in TOPdesk staan, worden binnen een week beantwoord.