Studies

Hier vind u informatie over het aanmelden van een nieuwe studie en over het verloop van uw studie.

Nieuwe studie aanmelden

U kunt uw nieuwe studie aanmelden via het Intake form Laboratory Research Support.

Heeft u vragen, dan kunt terecht bij de LRS coördinator (trials.kcl@lumc.nl).

Verloop van uw studie

Nieuwe studie aanmelden

U kunt uw nieuwe studie aanmelden via het Intake form Laboratory Research Support.

Heeft u vragen, dan kunt terecht bij de LRS coördinator (trials.kcl@lumc.nl).

Verloop van uw studie

Hier wordt uitgelegd wat de vervolgstappen zijn nadat u uw aanvraag heeft ingediend. 

U zult doorgaans binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging krijgen van de aanmelding van uw studie. Wij zullen in de ontvangstbevestiging een door ons toegekend volgnummer vermelden. Het is aan te raden om dit volgnummer te gebruiken in uw communicatie met ons, zodat wij u gemakkelijk van dienst kunnen zijn.

Wanneer wij voldoende informatie van u hebben ontvangen, zullen wij u uitnodigen voor een intakegesprek met een laboratoriumspecialist (behalve bij in HiX ingerichte clinical trials, tenzij u aangeeft dat wel te wensen).

De laboratoriumspecialist adviseert over de haalbaarheid van uw aanvraag. Vervolgens zal er een dienstverleningsovereenkomst met offerte worden opgesteld. Deze wordt doorgaans binnen 15 werkdagen na het intakegesprek aan u toegestuurd. U wordt verzocht om deze documenten getekend te retourneren, samen met een kopie van de goedkeuring van het MET/CME/DEC (Ethische commissie).

In het geval van invriesprotocollen cq. biobank studies zal het door u aangeleverde protocol worden ingeregeld in ons systeem. In het geval van een 'batch'analyseaanvraag wordt u verzocht om een zogeheten 'loadfile' (lijst met alle samplenamen of -coderingen) digitaal toe te sturen. Er zullen etiketten door ons afgedrukt worden die u vervolgens zelf op uw samples kunt plakken of in overleg door onze afdeling kunt laten plakken. Voor clinical trials hoeft dit niet, analyse en facturering gaat dan automatisch. 

Wij plannen een analysedatum in, waaarna u uw samples naar onze centrale monsterontvangst kunt sturen (indien u gebruik maakt van onze bloedafname hoeft u dit uiteraard niet te regelen). Indien van toepassing wordt er een rapport opgesteld welke, na interne autorisatie, wordt toegestuurd. Hierna zal een factuur worden verzonden op basis van de daadwerkelijk afgenomen diensten.