Technology Enhanced Learning

Onderwijzen van evidence-based practice

Evidence-based practice (EBP) is een veelgebruikte aanpak met algemene erkenning. Door het gebruik van onderzoek in klinische besluitvorming kan de beste patiëntenzorg worden geleverd. Om de vaardigheden van studenten op het gebied van EBP te verbeteren, is het nodig leraren voor te bereiden en te begeleiden in het opnemen en toepassen van EBP in hun onderwijs.

Het doel van dit project is bewijs te verzamelen en een robuust facultair ontwikkelingsprogramma te creëren in de context van Indonesische tandheelkundige onderwijs. Dit om het onderwijzen en leren van EBP te bevorderen onder tandheelkundige leraren via onlineleren.

Programmaontwikkeling

De eerste stap van dit onderzoek is om beschrijvende studies uit te voeren om de implementatie en uitdagingen van evidence-based tandheelkunde in Indonesië beter te begrijpen. De tweede stap is een literatuurstudie om robuust bewijs te verzamelen over de huidige kennis met betrekking tot het opnemen en onderwijzen van EBP in het tandheelkundige onderwijs. De derde stap is het ontwikkelen van een werkend prototype aan de hand van de resultaten uit de eerste twee studies en door belanghebbenden hierbij te betrekken.

Programma interventie

Het werkende prototype van het online-onderwijs voor leraren om te leren hoe evidence-based tandheelkunde te onderwijzen, wordt getest op een kleine groep participanten. De evaluatie van de pilotstudie wordt gebruikt om het prototype te verbeteren, waarna het prototype vervolgens gebruikt wordt in meerdere onderwijsinstellingen of zelfs op landelijk niveau.

Evaluatie van het programma

De educatieve interventie (het hiervoor beschreven prototype) zal tevens systematisch worden geëvalueerd. Om praktische redenen concentreert de evaluatiefase van dit project zich echter alleen op de leraren die betrokken zijn bij de onlinetraining als onderdeel van de interventie. De implicatie voor de studenten als toekomstig zorgprofessional valt buiten de scope van dit project, maar is erg waardevol om later nog te evalueren.   

Projectleider: Dani Rizali Firman

Huidige werk

In september 2021 gestart met zijn promotieonderzoek als externe promovendus en sinds maart 2022 zijn PhD project voortgezet binnen de onderzoeksgroep van het Onderwijs Expertise Centrum. Onderzoekt de educatieve evidence-based tandheelkunde en werkt ondertussen ook nog steeds als online-parttimedocent aan de tandheelkundige faculteit van Universitas Padjadjaran in Indonesië.

Expertise

Evidence-based practice onderwijs, online-onderwijs

Picture DaniFirman.jpg

Projectteam

Dani R Firman, Friedo Dekker, Peter de Jong

Vragen

E-mail: d.r.firman@lumc.nl