Technology Enhanced Learning

Interactie in de online leeromgeving

Online onderwijs wordt steeds populairder, vooral na de recente COVID-19-pandemie. Er zijn echter ook nadelen verbonden aan online-onderwijs, zoals minder interactie, samenwerking of communicatie. Doel van dit project is interventies ontwerpen en implementeren die de kwaliteit van online interactie tussen studenten en docenten verbetert.

Kwaliteit van online interactie

Het belang van interactie en de kwaliteit ervan is beschreven in de literatuur, maar er is nog geen overeenstemming over wat kwaliteit van online-interactie precies inhoudt. Door het uitvoeren van een scoping review naar het begrip kwaliteit van online-interactie, hopen we een beter begrip van dit construct te krijgen. Dit zou vervolgens het ontwerpen en implementeren van interventies voor online-interactie kunnen verbeteren.

Projectleider: Alice Lupascu

Huidig werk

Maakt sinds maart 2022 deel uit van de onderzoeksgroep van het Onderwijs Expertise Centrum. Doet onderzoek naar de kwaliteit van online-interactie tussen studenten en docenten, en tussen studenten onderling, met als doel de kwaliteit van online-onderwijs binnen het LUMC te verbeteren.

Expertise

Online-onderwijs, online-interactie

Picture AliceLupascu.jpg

Projectteam

Alice Lupascu, Peter de Jong, Jos van der Hage

Vragen

E-mail: a.lupascu@lumc.nl