Technology Enhanced Learning

Optimalisatie Klinisch Onderwijs

In dit onderzoeksproject worden de ontwikkeling en evaluatie van een Clinical Teaching Unit onderzocht. Ook wordt er gekeken of (online-)onderwijsinterventies het leergedrag en de intrinsieke motivatie van coassistenten kunnen verbeteren tijdens hun eerste jaar in een klinische werkomgeving.

Optimalisatie van klinisch onderwijs 

Het onderzoek ‘Optimalisatie van klinisch onderwijs in het coschap Beschouwend’ richt zich op interventies op de werkplek in de klinische praktijk. Eén van de verpleegafdelingen in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) is ingericht als Clinical Teaching Unit. Dit is een afdeling waar opleiding en onderwijs geïntegreerd zijn in de patiëntenzorg. Er zijn formele en informele leermomenten gestart die zich richten op het bevorderen van interprofessioneel en multidisciplinair leren en op het stimuleren van intrinsieke motivatie voor leren.  

De leermomenten op de werkplek bestaan onder andere uit teaching visits, de coassistentenvisite en het aanleren van verrichtingen door verpleegkundigen. Voor de verpleegkundigen worden klinische lessen georganiseerd en er is een wekelijkse multidisciplinaire grote visite waarbij de verschillende deelspecialismen samenkomen. In dit onderzoek wordt gemonitord welke effecten deze praktijkinterventies hebben op onder andere de motivatie, samenwerking en afdelingscultuur.   

Het programma van het coschap Beschouwend is blended. Dit betekent dat er naast werkplaatsleren ook online-leeractiviteiten worden aangeboden. Er is een online-cursus ontwikkeld waarin gebruik wordt gemaakt van virtual reality en de HoloLens. In de cursus wordt ook authentieke patiëntencasuïstiek aangeboden. Studenten kunnen hierdoor onder andere hun kerncompetentie klinisch redeneren verbeteren. Het onderzoek zelf richt zich op het design en evaluatie van de online-cursus en het effect op de motivatie van studenten en het leergedrag.  

Leren in de klinische praktijk 

Het onderzoek bestaat uit de volgende stappen:  

  1. Integratie van leeractiviteiten in de klinische praktijk en evaluatie door middel van een enquête;
  2. De ontwikkeling van een online-cursus voor coassistenten aan de hand van onderwijskundige principes;
  3. Het onderzoeken van het effect van de leeractiviteiten op de Clinical Teaching Unit (op de werkplek en online) op de motivatie van coassistenten door middel van vragenlijsten; 
  4. Het onderzoeken van het effect van de leeractiviteiten binnen de online-cursus op de motivatie van coassistenten door middel van focusgroepinterviews. 

Projectleider: Esther Hamoen 

Huidig werk

Op 1 januari 2017 aangesteld als promovenda in de TEL-lijn van de onderzoeksgroep van het Onderwijs Expertise Centrum in het LUMC. Ontwikkelt en onderzoekt de Clinical Teaching Unit voor het geneeskundeonderwijs en kijkt daarbij naar de invloed van deze onderwijsinterventie op het leergedrag en de intrinsieke motivatie van coassistenten. Daarnaast is een Small Private Online Course in ontwikkeling. 

Expertise

Design-based research, motivatie, klinisch onderwijs

Projectteam

Esther Hamoen, Floris van Blankenstein, Marlies Reinders

Vragen

E-mail: e.c.hamoen@lumc.nl