Voor ouders/verzorgers en kind

Welkom op de website van LUMC Curium. Zijn jullie benieuwd of LUMC Curium jullie gezin de passende zorg kan bieden? Neem de tijd om de website door te lezen. Hebben jullie daarna vragen? Neem dan gerust contact met ons op.
Van aanmelden tot afsluiten

Wat kan LUMC Curium voor jullie gezin betekenen? Vaak zien we dat er problemen zijn met bijvoorbeeld naar school gaan, sociale contacten en in het gezin. Deze problemen zijn er al lang en hebben invloed elkaar. Er is vaak al hulp aan jullie gezin door het consultatiebureau, de huisarts of psychologen. Zij kunnen jullie ook helpen met het vinden van passende zorg en begeleiding. Als zij denken dat een behandeling bij LUMC Curium kan helpen, bespreken zij dit met jullie en melden zij jullie gezin bij ons aan.  

Bij LUMC Curium gaan we samen met ouders, kinderen en andere belangrijke mensen onderzoeken welke problemen er zijn en hoe we ze kunnen begrijpen. We onderzoeken welke sterke kanten jullie gezin heeft en zoeken met elkaar naar oplossingen om vastgelopen ontwikkeling weer in beweging te krijgen. 

Het is noodzakelijk dat de ouder(s)/verzorger(s) betrokken zijn bij de hele behandeling.   

Waar we in het vervolg spreken over ouders bedoelen we ook andere verzorgers en waar we spreken over kind of kinderen bedoelen we ook jongeren.

Benieuwd hoe het er bij ons uitziet? Bekijk het filmpje.

Aanmeldgesprek

De aanmelding wordt via een verwijsbrief gedaan door de verwijzer, dit kan de huisarts zijn, een wijkteam of een psycholoog waar jullie al in behandeling zijn. Het aanmeldsecretariaat neemt contact op met de ouders en vraagt om de gegevens die nodig zijn om het kind in te schrijven. Er wordt een toewijzing bij de woonplaats (gemeente) van het gezin aangevraagd.  

De aanmelding wordt via een verwijsbrief gedaan door de verwijzer, dit kan de huisarts zijn, een wijkteam of een psycholoog waar jullie al in behandeling zijn. Het aanmeldsecretariaat neemt contact op met de ouders en vraagt om de gegevens die nodig zijn om het kind in te schrijven. Er wordt een toewijzing bij de woonplaats (gemeente) van het gezin aangevraagd.  

De huisarts, een wijkteam of een psycholoog kan jullie gezin aanmelden bij LUMC Curium. Dit doet hij door een verwijsbrief te schrijven. Als deze brief binnen is, belt het aanmeldsecretariaat met de ouder(s) voor extra gegevens. We vragen op dat moment ook aan de gemeente of zij de zorg betalen. Als zij daarop ja zeggen heet dit een toewijzing. 

Vervolgens wordt er een gesprek gepland met de aanmeld-coördinator en een medewerker die goed op de hoogte is van de verschillende behandelmogelijkheden en afdelingen van LUMC Curium. Dit noemen we het aanmeldgesprek. In dit gesprek wordt de tijd genomen om met elkaar de hulpvraag te verduidelijken. Op grond van deze informatie beoordelen wij of de aanmelding in behandeling wordt genomen. Als de aanmelding wordt aangenomen, krijgen jullie een mail met inlogcodes voor DABWA (online vragenlijst), oudervragenlijst en toestemmingsformulieren. Jullie horen dan ook wat de vermoedelijke wachttijd is.  

Wordt de aanmelding niet aangenomen, dan neemt de aanmeldcoördinator contact op met de verwijzer en de ouder(s) en denkt mee over passende zorg. 

Zodra de vragenlijsten zijn ingevuld, wordt beoordeeld of LUMC Curium inderdaad de juiste plek is voor behandeling en bij welke afdeling. De aanmelding wordt dan gedaan bij het beoogde team. Dit team nodigt jullie uit voor een intake.  

Intake / oriënterend gesprek (kliniek)

De intake wordt gedaan met het kind dat is aangemeld, de ouder(s) en de verwijzer. Tijdens dit live gesprek maken we kennis met elkaar. We bespreken de problemen die jullie ervaren en de patronen die in jullie gezin zijn ontstaan. We maken gebruik van de informatie uit de vragenlijsten die jullie voorafgaand aan de intake hebben ingevuld. Daarnaast wordt er aan jullie nog meer informatie gegeven over de afdeling. Samen beslissen jullie dan of de afdeling inderdaad passend is bij de problemen die spelen. Het kan zijn dat toch een andere afdeling of zelfs een andere organisatie passender is. 

De intake wordt gedaan met het kind dat is aangemeld, de ouder(s) en de verwijzer. Tijdens dit live gesprek maken we kennis met elkaar. We bespreken de problemen die jullie ervaren en de patronen die in jullie gezin zijn ontstaan. We maken gebruik van de informatie uit de vragenlijsten die jullie voorafgaand aan de intake hebben ingevuld. Daarnaast wordt er aan jullie nog meer informatie gegeven over de afdeling. Samen beslissen jullie dan of de afdeling inderdaad passend is bij de problemen die spelen. Het kan zijn dat toch een andere afdeling of zelfs een andere organisatie passender is. 

Mogelijk is er eerst nog meer onderzoek nodig om de problemen te begrijpen voordat de behandeling start.  

Als we het hierover met elkaar eens zijn, leggen we dit vast in een hulpverleningsovereenkomst (HVO). Hier staat: 

  • Wat gaan we doen en hoe doen we dit? 
  • Wat willen jullie bereiken en welke onderzoeken of behandelingen zijn daarvoor nodig? 
  • Wie moet betrokken worden? 
  • Hoelang gaat dit ongeveer duren? 

Behandelingen die jullie kunnen krijgen zijn bijvoorbeeld:  

  • Individuele behandelmodules 
  • Gezins en ouder behandelmodules 
  • Sociale vaardigheidstrainingen 
  • Groepsbehandelmodules 
  • Thuisbehandeling / outreachende behandeling 
  • Online behandelmodules 

Onderzoek

Als blijkt dat er verder onderzoek nodig is om de problemen beter te begrijpen, zetten we diverse diagnostiekmiddelen in. Na deze diagnostiekfase vindt er een bespreking plaats met jullie (adviesgesprek) en stellen we de diagnose vast Op basis daarvan geven we behandeladviezen.

Behandeling

Voor de behandeling kijken we altijd goed naar wat het kind nodig heeft en wat jullie als gezin nodig hebben. Welke behandelingen passen het beste bij jullie? Dit kunnen gesprekken zijn, individueel of in een groep. Soms worden medicijnen voorgeschreven. Bij de behandeling kijken we niet alleen naar het kind, maar ook naar de omgeving, zoals het gezin, de school of andere vormen van dagbesteding. De behandelingen zijn zoveel mogelijk poliklinisch. Als het nodig is, biedt LUMC Curium dagbehandeling of een klinische opname. Bij ‘Behandelvormen’ leggen we uit wat dit betekent.  

We evalueren gezamenlijk de behandeling, zodat we weten waar we naar toe blijven werken.

Afsluiten

Als we met elkaar vinden dat er voldoende verbetering is, gaan we afsluiten. Het liefst zien we dat er zoveel is veranderd dat jullie als gezin zelf verder kunnen. Als dat nog niet lukt, vragen we de verwijzer om weer verder te gaan. We verwijzen soms door naar andere instanties die langer durend kunnen begeleiden als dat nodig is.  Soms zijn de problemen nog onvoldoende veranderd, maar kunnen wij jullie de beste zorg niet bieden. We bespreken dan waar jullie beter terecht kunnen. LUMC Curium blijft betroken totdat de hulp ergens anders is opgestart. Dit noemen we overbruggingszorg.

Behandelvormen

Polikliniek

Bij een poliklinische behandeling komen jullie naar de locatie in Oegstgeest of Gouda. Daar spreken jullie de behandelaren. Het kind spreekt zijn individueel therapeut en als ouders of gezin spreken jullie de gezinsbehandelaar. Deze afspraken duren meestal een uur.

Op de polikliniek werken teams met verschillende soorten behandelaren. Tijdens de intake maken jullie o.a. kennis met de regiebehandelaar die samen met jullie en de andere betrokken behandelaars de hulpverleningsovereenkomst opstelt.

In de teams is veel kennis over verschillende soorten stoornissen zoals autisme, emotionele problemen, eetstoornissen, angsten en onverklaarbare lichamelijke problemen.

Dagklinische en klinische behandeling

Als een behandeling bij een andere zorgverlener of bij onze poli onvoldoende resultaat geeft, kan een dagklinische of klinische behandeling geschikt zijn.  

Bij een dagklinische behandeling komt het kind meerdere dagen per week overdag naar een van onze units in Oegstgeest of Gouda. Bij een klinische behandeling verblijft het kind ook 's avonds en 's nachts op een unit. In de weekeinden gaat het kind naar huis als dit mogelijk is.  

Unit voor kinderen 6 - 12 jaar  (dag- en klinische behandeling) 

Unit voor kinderen 12 - 18 jaar  (dag- en klinische behandeling) 

Outreachtend aanbod

Vervoer

Lukt het niet om jullie kind naar LUMC Curium te brengen voor de (dag)klinische behandeling? Jullie kunnen dan bij jullie gemeente een aanvraag indienen voor vervoer. Niet elke gemeente vergoedt de kosten voor vervoer.

Ehealth / Online behandelen

Naast jullie afspraken met de behandelaren, kunnen jullie ook online aan de slag met de behandeling. Dit kan via Therapieland, een online behandelplek van LUMC Curium. Je werkt veilig online aan je behandeling waar en wanneer je wilt. Wij bieden altijd een blended behandeling. Blended behandelen is een manier van hulp waarbij je een deel van de behandeling thuis op je laptop doet en daarnaast een aantal afspraken hebt met je behandelaar. Hierdoor werk je aan je behandeling wanneer jij wilt op de tijd die jou het beste uitkomt. Dat scheelt reizen en vrij-vragen van school.

Naast jullie afspraken met de behandelaren, kunnen jullie ook online aan de slag met de behandeling. Dit kan via Therapieland, een online behandelplek van LUMC Curium. Je werkt veilig online aan je behandeling waar en wanneer je wilt. Wij bieden altijd een blended behandeling. Blended behandelen is een manier van hulp waarbij je een deel van de behandeling thuis op je laptop doet en daarnaast een aantal afspraken hebt met je behandelaar. Hierdoor werk je aan je behandeling wanneer jij wilt op de tijd die jou het beste uitkomt. Dat scheelt reizen en vrij-vragen van school.

Je volgt een blended behandeling met een vaste behandelaar, die je leert kennen voordat je begint. Als jullie een gesprek hebben over het behandelplan kunnen jullie bespreken of er een online behandelaanbod passend is. Jullie behandelaar meldt je aan bij Therapieland en plant een afspraak. Tijdens die afspraak krijgen jullie uitleg over de online behandeling en de techniek van Therapieland.  

Wachttijden

Wachttijden 

Ervaringsverhalen

Moeder van Britt (6):

“Als ouders kregen we prima begeleiding. Behandelaren zijn open, duidelijk en eerlijk en doen er alles aan om de behandeling op het gezin aan te laten sluiten.”

Pleegvader van Mike (10):

“Wij hadden behoefte aan wat meer begeleiding en gelukkig was dat ook mogelijk. Onze begeleider begreep ons goed.”

Anke, moeder van Elza (18): 

Elza (18) had een eetstoornis en volgde een behandeling bij Curium. Haar gezin werd intensief betrokken bij de behandeling, waardoor de opname zo kort mogelijk heeft geduurd en zij samen de stap terug naar huis zo goed mogelijk konden maken. “We hebben afgelopen december voor de eerste keer weer echt kerst gevierd en ook Elza at volledig mee,” vertelt haar moeder.

I.v.m. de privacy van onze patiënten zijn geen echte namen gebruikt. 

Praktische informatie

Wanneer jullie als gezin in behandeling komen bij LUMC Curium is er een aantal praktische zaken om rekening mee te houden.

Legitimatie 

Neem bij de eerste afspraak het legitimatiebewijs (identiteitskaart/paspoort) mee van het kind. Zeg tegen de receptioniste dat dit jullie eerste afspraak is, zodat we het legitimatiebewijs kunnen controleren. We kijken dan of we het juiste BSN-nummer hebben. Alleen dan kunnen wij de onderzoeken en behandeling starten. Neem ook de gegevens mee van de zorgverzekering van het kind.  

Deze gegevens zijn nodig om de eventuele voorgeschreven medicatie te controleren.

Kosten van de behandeling 

De behandeling bij LUMC Curium voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar wordt vergoed door de gemeente. De gemeente moet eerst een beschikking afgeven voor wij de behandeling kunnen starten. Dit geldt niet voor een crisisopname. Dan wordt de beschikking achteraf afgegeven.

Bij jongeren boven de 18 jaar gaat de vergoeding en toewijzing via de zorgverzekeraar. Voor deze zorg die door de zorgverzekeraar wordt vergoed, geldt het verplicht eigen risico. Per verzekeraar verschilt het wat de vergoeding per behandeling is. Informeer hiernaar voordat u een zorgverzekering kiest voor uw kind dat 18 jaar wordt.

Compliment, vraag, klacht of tip?

Wat vinden jullie van de zorg bij LUMC Curium? Wij horen het graag, want samen met jullie kunnen wij de kwaliteit van onze zorg blijven verbeteren.  

Hebben jullie een tip hoe wij onze zorg of dienstverlening kunnen verbeteren? Of willen jullie een compliment geven aan (een behandelaar van) LUMC Curium? Wij zijn benieuwd! Wij zijn te bereiken via info_curium@lumc.nl.

MijnLUMC

MijnLUMC is het patiëntenportaal voor alle patiënten van het LUMC,  ook als je in behandeling bent bij LUMC Curium. Kinderen en ouders kunnen informatie vinden over komende afspraken en brieven met bijvoorbeeld het verslag van de intake. De informatie over MijnLUMC op de website van LUMC geldt voor alle patiënten die in het LUMC in behandeling zijn. Voor gezinnen die bij LUMC Curium in behandeling zijn, geldt dat ook, maar is het net wat anders.  

MijnLUMC is het patiëntenportaal voor alle patiënten van het LUMC,  ook als je in behandeling bent bij LUMC Curium. Kinderen en ouders kunnen informatie vinden over komende afspraken en brieven met bijvoorbeeld het verslag van de intake. De informatie over MijnLUMC op de website van LUMC geldt voor alle patiënten die in het LUMC in behandeling zijn. Voor gezinnen die bij LUMC Curium in behandeling zijn, geldt dat ook, maar is het net wat anders.  

Jullie kunnen namelijk (nog) niet een herhaalrecept of een e-consult aanvragen. Het aanvragen van de machtiging voor ouders om in het dossier van het kind te kunnen is wel hetzelfde. Waar ‘behandelend arts’ staat geldt voor LUMC Curium ‘de behandelaar’ waar jullie bij in behandeling zijn.  

Privacy en veiligheid

Iedere dag werken we samen met gezinnen aan goede zorg. Om dit zo goed mogelijk te laten verlopen, gelden bij LUMC Curium rechten en plichten. Deze zijn gebaseerd op o.a. de Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO). We leggen jullie graag uit wat de belangrijkste regels zijn en hoe we omgaan met privacy en veiligheid.   

Medisch dossier 

LUMC Curium houdt een medisch dossier bij. Via Mijn LUMC kunnen jullie als gezin delen van het dossier inzien. 

Jullie hebben het recht om het dossier in te zien, een kopie op te vragen, iets aan te passen of het dossier te laten vernietigen (onder voorwaarden). Vanaf 12 jaar heeft het kind dit recht ook en is de inzage van ouders in overleg. Vanaf 16 jaar heeft alleen het kind het recht om zijn/haar dossier in te zien of op te vragen.

Contact 

Wij zijn iedere werkdag van 8.00 – 17.00 uur bereikbaar via (071) 515 96 00. Wanneer jullie niet direct kunnen worden doorverbonden met de desbetreffende afdeling of persoon, streven wij ernaar jullie binnen 1 tot 2 werkdagen terug te bellen.

LUMC Curium Oegstgeest

Endegeesterstraatweg 27  
2342 AK Oegstgeest  
Telefoon: 071 515 96 00 

Postadres   

Postbus 15  
2300 AA  Leiden

LUMC Curium Gouda

Gouda - Polikliniek  
Antwerpseweg 3
2803 PB Gouda
Telefoon: 018 256 95 69  

Gouda  - Dagbehandeling  
van Heuven Goedhartsingel 10  
2806 ZL Gouda   
Telefoon: 018 256 95 69  

Algemene vragen

info_curium@lumc.nl  

Via dit mailadres kunnen jullie geen vertrouwelijke gegevens versturen of afspraken verzetten of afzeggen. Voor e-mailverkeer over de behandeling gebruiken wij Veilig Mailen.