Curium

Dialectische Gedragstherapie (DGT)

Lees hieronder alles over de Dialectische Gedragstherapie (DGT).

Voor wie?

Dialectische Gedragstherapie (DGT) is een intensieve behandeling voor kinderen in de leeftijd van 14 tot 18 jaar die problemen hebben om met (heftige) emoties om te gaan. Deze kinderen voelen zich vaak wanhopig, onbegrepen en hebben moeite om een leven op te bouwen dat ze als de moeite waard ervaren. En hun ouders voelen zich vaak machteloos om hun kind goed bij te staan. De manieren waarop het kind en zijn ouders de emoties het hoofd proberen te bieden met bijvoorbeeld zichzelf pijn doen, vermijden en toegeven, bieden soms wel even wat verlichting maar maken het probleem helaas op de lange termijn alleen maar erger.

Dialectische Gedragstherapie (DGT) is een intensieve behandeling voor kinderen in de leeftijd van 14 tot 18 jaar die problemen hebben om met (heftige) emoties om te gaan. Deze kinderen voelen zich vaak wanhopig, onbegrepen en hebben moeite om een leven op te bouwen dat ze als de moeite waard ervaren. En hun ouders voelen zich vaak machteloos om hun kind goed bij te staan. De manieren waarop het kind en zijn ouders de emoties het hoofd proberen te bieden met bijvoorbeeld zichzelf pijn doen, vermijden en toegeven, bieden soms wel even wat verlichting maar maken het probleem helaas op de lange termijn alleen maar erger.

Herkennen jullie bovenstaande en spelen de problemen al langere tijd? Hebben jullie al veel geprobeerd, maar is er (te) weinig veranderd? Dan is DGT een behandeling om te overwegen. DGT richt zich op het leren omgaan met  heftige emoties voor iedereen binnen het gezin. Begrip voor jezelf en anderen is daarbij essentieel, net als het aanleren van vaardigheden om met crisis en emoties om te gaan. De behandeling richt zich zowel op acceptatie als verandering.  

De behandeling is erop gericht dat je zelf weer meer grip krijgt op het leven. Bij de DGT worden alle stappen samen met je genomen en wordt er afspraken gemaakt hoe jij zelf (met coaching) regie kan houden. Je leert om in je eigen levensomgeving stappen te maken om samen met de mensen die voor jou belangrijk zijn een leven op te bouwen dat meer waardevoller voor je is. Meer verbinding met jezelf en je ouders zijn daarbij vaak belangrijke doelen binnen de behandeling.  

Hoe ziet de behandeling eruit?

Na de intake volgt er altijd eerst een ‘commitmenfase’, dat is een periode om te onderzoeken of de behandeling bij je past. Deze fase bestaat vaak uit ongeveer vier gesprekken met het kind en twee met de ouders. Daarin kunnen jullie meer uitleg over de DGT krijgen en deze behandeling aan de lijve ondervinden. Op deze manier kunnen jullie, samen met de behandelaren, een weloverwogen besluit nemen of DGT op dit moment passend is en zo ja wat jullie ermee willen bereiken. Het vraagt een grote bereidheid om de keuze te maken om je een half jaar voor verandering in te zetten. Vooral omdat het vraagt dat je spanning gaat verdragen zonder gedrag in te zetten dat op de korte termijn voor verlaging van je spanning zorgt, maar op de lange termijn de problemen groter maken Behandeling wordt op twee manieren aangeboden: ambulante DGT  en DGT-dagbehandeling. In de commitmentfase onderzoek je welke vorm het beste past.

Waaruit bestaat de behandeling?

Hoe zijn ouders betrokken?

Binnen de DGT gaan we ervan uit dat ieders gedrag niet los te zien is van de omgeving waarin het zich voor doet. Je kan gedrag alleen begrijpen door naar het grotere geheel te kijken. Begrijpen, accepteren èn veranderen lukken vaak het beste als jullie, ouders en kind dat samen doen. In de behandeling is vaak een belangrijk doel om (weer) meer verbondenheid met elkaar te voelen. 

Bij de behandeling gebruiken wij het werkboek: ‘Surfen op emoties, werkboek dialectische gedragstherapie voor jongeren’, geschreven door R. de Bruin, Koudstaal en N. Muller. Dit boek moet voor de therapie zelf worden aangeschaft.

Hoe lang duurt de behandeling?

Zowel dagbehandeling als ambulante behandeling duren  een klein half jaar (5,5 maanden). Daarna bestaat de mogelijkheid om nog 5,5 maanden ambulant te verlengen.

Vakanties?

Voor de effectiviteit van de behandeling vinden wij het belangrijk dat kinderen zoveel mogelijk aanwezig zijn.