Voor professionals

Ben jij van plan een gezin te verwijzen naar LUMC Curium? Dan is het goed om te weten dat wij systemisch werken. Dit betekent dat wij de krachten en klachten van het aangemelde kind zien in interactie met zijn of haar omgeving. Diagnostiek is daarom gericht op het vastlopen van het gezin en niet alleen van het kind. Aanlegfactoren van het aangemelde kind kunnen een rol spelen in het vastlopen, maar deze factoren kunnen alleen worden begrepen binnen de (gezins-)context.
Van aanmelden tot afsluiten

Het gezin creëert in de diagnostiekfase samen met behandelaren een verhaal. Dit verhaal brengt samenhang tussen individuele factoren en omgevingsfactoren en doet recht aan de moeilijkheden, krachten en waarden van alle gezinsleden. Inzicht in deze wisselwerking vormt de basis van de behandeling.

Vanaf de aanmelding nemen we iedereen mee in deze systemische manier van kijken. In de praktijk houdt dit in dat het aangemelde kind veel gesprekken samen met zijn of haar gezin zal hebben, met daarnaast meestal nog individuele gesprekken. De ontwikkeling richting volledig systemisch werken is bij ons momenteel in volle gang.

Wanneer je een gezin bij ons wilt aanmelden, bel ons voor een telefonisch overleg met onze aanmeldcoördinator.

Zij stellen vragen over de hulp die het gezin al ontvangt of ontvangen heeft en wat de vraag aan ons is. Voor een onderzoek of behandeling bij ons moet er al hulp in het gezin zijn.

En er wordt meegedacht of advies gegeven over de meest passende behandeling en afdeling.

Wij bieden diagnostiek en behandeling aan kinderen en gezinnen met gestapelde elkaar beïnvloedende en langdurige, psychische problemen. Het gaat om (een combinatie) van verschillende soorten psychische problemen.

Let op: Wij hebben geen passend aanbod als er sprake is van een verstandelijke beperking of verslavingsproblematiek.

Wij bieden diagnostiek en behandeling aan kinderen (van 6 t/m 18 jaar) uit heel Nederland. LUMC Curium is regionaal en landelijk door en namens alle gemeenten gecontracteerd.

Benieuwd hoe het er bij ons uitziet? Bekijk het filmpje.

Aanmelding

Wanneer je overweegt om een gezin bij ons aan te melden kun je voorafgaand aan de aanmelding telefonisch overleggen met de aanmeldcoördinatie. Deze is van maandag t/m donderdag bereikbaar tussen 10.00 en 12.00 uur op 071-515 96 00. Zij zijn daarnaast bereikbaar via aanmeldcoordinatie-curium@lumc.nl. Wanneer het zinvol lijkt het aanmeldproces bij LUMC Curium in gang te zetten, ontvang je een aanmeldformulier. Wanneer je iemand bij ons aanmeldt gaan we ervan uit dat je dit doet met toestemming van de betrokkenen.

Verwijzen

Er wordt tijdens een behandeling samen gewerkt met de verwijzende behandelaren. Na een poli behandeling of een (dag)klinische opname wordt de behandeling weer overgedragen aan de verwijzer.  

Consultatie en Advies Team

Niet elke vraag hoeft direct te leiden tot een aanmelding bij LUMC Curium. Soms kun je als behandelaar voldoende hebben als er vanuit onze specialistische kennis met je meegedacht wordt op het gebied van diagnostiek of van behandeling om zelf weer verder te kunnen met het kind dat bij jou in zorg is. Hiervoor hebben wij het CAT.

Je kunt ook bij ons terecht als (huis)arts ten aanzien van medicatievragen.

Hoe aanmelden

Contact 

Wij zijn iedere werkdag van 8.00 – 17.00 uur bereikbaar via (071) 515 96 00. Wanneer je niet direct kan worden doorverbonden met de desbetreffende afdeling of persoon, streven wij ernaar je binnen 1 tot 2 werkdagen terug te bellen.

LUMC Curium Oegstgeest

Endegeesterstraatweg 27  
2342 AK Oegstgeest  
Telefoon: 071 515 96 00 

Postadres   

Postbus 15  
2300 AA  Leiden

Gouda LUMC Curium

Gouda - Polikliniek  
Antwerpseweg 3
2803 PB Gouda
Telefoon: 018 256 95 69  

Gouda  - Dagbehandeling  
van Heuven Goedhartsingel 10  
2806 ZL Gouda   
Telefoon: 018 256 95 69  

Algemene vragen

info_curium@lumc.nl  

Via dit mailadres kunnen je geen vertrouwelijke gegevens versturen of afspraken verzetten of afzeggen. Voor e-mailverkeer over de behandeling gebruiken wij Veilig Mailen.  

Behandelvormen

Dagklinische en klinische behandeling

Als een behandeling bij een andere zorgverlener of bij onze poli onvoldoende resultaat geeft, kan een dagklinische of klinische behandeling geschikt zijn.  

Bij een dagklinische behandeling komt het kind meerdere dagen per week overdag naar een van onze units in Oegstgeest of Gouda. Bij een klinische behandeling verblijft het kind ook 's avonds en 's nachts op een unit. In de weekeinden gaat het kind naar huis als dit mogelijk is.  

Unit voor kinderen 6 - 12 jaar  (dag- en klinische behandeling) 

Unit voor kinderen 12 - 18 jaar  (dag- en klinische behandeling) 

Outreachtend aanbod

Samenwerking

We hechten veel waarde aan een goede samenwerking met onze partners. We nodigen je daarom als verwijzer uit om mee te komen naar de intake. We verhelderen met elkaar de hulpvraag van het gezin.

Je wordt als verwijzer uitgenodigd voor de tussentijdse evaluatie, zodat je de zorg van ons kunt overnemen als wij gaan afsluiten en voortzetting noodzakelijk is.

Samenwerking is een belangrijke voorwaarde om goede zorg te kunnen geven. Zo werken we nauw samen met ouder(s)/verzorger(s), gemeentelijke toegang, hebben we contact met de school van het kind en overleggen we ook graag met anderen die bij het kind betrokken zijn.

Daarnaast is samenwerking met regionale keten- en netwerkpartners onontbeerlijk voor goede zorg. Alleen samen geven we de zorg vorm met zo weinig mogelijk schotten. Met andere zorgorganisaties, ziekenhuizen en wijkteams delen we onze kennis en ervaring. We willen bijdragen aan de ontwikkeling van regionale kennisnetwerken en vanuit onze expertpositie aan zorgvernieuwing in het netwerk. In samenwerking met andere organisaties creëren we kansen en benutten we mogelijkheden om de zorg op de juiste plek te bieden.

Samen erop uit 

Van speciaal naar integraal. Als (medisch) specialist in het sociaal domein werken we vanuit kracht samen met andere zorgorganisaties aan de beste integrale zorg voor psychisch kwetsbare kinderen en jongeren.