Curium

Semi-gestructureerde groep Unit J

Lees hieronder alles over de Semi-gestructureerde groep Unit J.

Voor wie?

Bij de semistructuurgroep Unit J bieden we klinische behandeling aan kinderen tussen 12 en 18 jaar oud met een grote verscheidenheid aan diagnoses, zoals depressie– en angststoornissen. Autisme spectrum problematiek kan ook mits er bepaalde mate van autonomie en reflectie mogelijk is en je niet te veel last hebt van de dynamiek.

Er is expertise en ervaring in het behandelen van eetstoornissen en somatoforme stoornissen. We werken samen met de afdeling kindergeneeskunde (Willem-Alexander Kinderziekenhuis) en de afdeling diëtetiek van het LUMC.

Centraal bij ieder kind en diens gezin staat dat zij kunnen profiteren van een systeem gericht semigestructureerd behandelklimaat.

Hoe ziet de behandeling eruit?

Bij het intakegesprek is naast het kind en ouders ook de verwijzer aanwezig is. Na het intakegesprek plannen we een opnamegesprek en start de behandeling op de afdeling.

Na 2 weken stemmen we met elkaar af hoe de start van de behandeling is gegaan. Hoe verloopt de communicatie? Waar moeten we iets aanpassen?

Na 6 weken evalueren we samen, met ook de verwijzer aanwezig, hoe er aan de doelen is gewerkt en bespreken we het vervolg van de behandeling of bereiden we het ontslag voor. Waar nodig passen we de doelen aan.

We focussen op vaardigheden zoals vergroten van zelfstandigheid, creëren van een gezond slaappatroon, het aangaan school of dagbesteding en zicht krijgen op emoties en het reguleren hiervan.

Waaruit bestaat de behandeling?

Het grootste deel van de behandeling vindt plaats op de groep met de sociotherapeuten. Het is een systemische behandeling, dus we werken tijdens de opname samen met het kind en ouder(s). 

Het kind en ouders werken actief aan de doelen die zij belangrijk vinden voor de behandeling. Behandelaren ondersteunen daarbij. Vaardigheden worden uitgebreid en daarmee werken we toe naar meer eigen verantwoordelijkheid en probleemoplossend vermogen van zowel het kind als de ouders.

Kinderen slapen 6 nachten per week op de afdeling. Op woensdagmiddag en in het weekend zijn de kinderen thuis en werken daar verder aan de doelen van behandeling. Gedurende de opname is er nog een nacht thuis flexibel in te zetten. Vakantie tijdens opname niet mogelijk.

Kinderen nemen vanuit de groep deel aan een CGT groep of de emotiegroep.  Alle kinderen nemen als groep deel aan psychomotore therapie, daarnaast is dit ook individueel mogelijk. Samen met ouders nemen kinderen deel aan systeemtherapie.

Waar mogelijk, blijft het kind op de eigen school of dagbesteding. Kan dit, nog, niet dan maken we een plan hoe hier zo snel mogelijk mee te starten. We vinden dit erg belangrijk aangezien het kind ook daar kan leren vaardigheden in te zetten.

Hoe zijn ouders betrokken?

Ouders zijn actief betrokken bij de behandeling. We onderzoeken samen met jullie hoe jullie gezin functioneert. Wat gaat goed en wat kunnen jullie verbeteren? Hier werken we aan op de groep, maar hier wordt ook binnen de systeemtherapie aan gewerkt.

De momenten thuis op woensdag en in het weekend bespreken we voor en na.

Ouders en het kind vullen samen op zondag het weekevaluatieformulier in. Hierdoor kunnen jullie actief meedenken in wat jullie de week daarop voor plannen hebben en wat jullie nodig denken te hebben rondom behandeling. In wekelijkse contacten koppelt de mentor dit terug aan ouders.

Hoe lang duurt de behandeling?

De opnameduur varieert. We streven naar een opname duur van 16 weken voor kinderen met eetproblematiek en 8 weken voor andere problematiek. Optie van verlengen bespreken we samen.