Curium

Kameleon (kliniek)

Lees hieronder alles over de Kameleon (kliniek).

Voor wie? 

De Kameleon is er voor kinderen (6 tot 12 jaar) met een gemiddelde intelligentie, die psychiatrische problemen hebben. Deze problemen kunnen het gevolg zijn van een vroege stoornis in de ontwikkeling of dingen die het kind eerder meegemaakt heeft. Uw kind kan niet goed meer mee doen, bijvoorbeeld thuis, op school of met vriendjes. Soms is ook nog niet duidelijk wat er precies met uw kind aan de hand is. Dit kunnen we bij LUMC Curium onderzoeken. 

De Kameleon is er voor kinderen (6 tot 12 jaar) met een gemiddelde intelligentie, die psychiatrische problemen hebben. Deze problemen kunnen het gevolg zijn van een vroege stoornis in de ontwikkeling of dingen die het kind eerder meegemaakt heeft. Uw kind kan niet goed meer mee doen, bijvoorbeeld thuis, op school of met vriendjes. Soms is ook nog niet duidelijk wat er precies met uw kind aan de hand is. Dit kunnen we bij LUMC Curium onderzoeken. 

De Kameleon is een klinische behandelafdeling waar kinderen slapen. Er is plek voor maximaal 7 kinderen .Op de Kameleon zorgen we voor veiligheid en herstellen we de dagstructuur. Dit doen we door kinderen een goede afwisseling te bieden tussen school, behandeling en vrijetijdsbesteding. We moedigen positief gedrag aan en we werken vanuit het competentiemodel en gaan volgens een vaste methode (Verbindend gezag/Geweldloos verzet) om met (grensoverschrijdend) gedrag. Daarnaast werken we met de “geef me de vijf” methodiek.  

Hoe ziet de behandeling eruit?

Na aanmelding wordt een intakegesprek gepland met ouders en verwijzer. Hierin bekijken we of er een indicatie is voor behandeling. Bij dit gesprek zijn de hoofdbehandelaar, de systeemtherapeut en praktijkondersteuner aanwezig. Daarna bekijken we samen welke vervolggesprekken nodig zijn. De doelen schrijven we op in het behandelplan. Voor uw kind zetten we deze doelen om in werkpunten voor op de afdeling. De eerste periode staat in het teken van wennen en kennismaken. Na deze periode gaat het behandelteam met u evalueren en kijken we samen of we de doelen moeten aanpassen. De behandeling is gericht op het stimuleren van een gezonde ontwikkeling van kinderen en het ouderschap. Dit laatste ook vanuit de visie “systeem gericht” werken.

We leren kinderen om o.a.: 

 •  Beter of anders om te gaan met emoties, zoals angst en agressie
 •  Beter met zichzelf en anderen om te gaan
 • Vriendschappen en (familie)relaties op te bouwen en te behouden
 •  Hun zelfvertrouwen te vergroten en meer inzicht in hun eigen gedrag te geven

Met ouders gaan we aan de slag met:

 • Onderzoeken wat ze zelf nodig hebben om hun kind zo goed mogelijk te begrijpen, begeleiden en te ondersteunen
 • Thuisobservaties en coaching
 • Psychomotorische therapie (PMT) met gezin

Bij LUMC Curium krijgen de kinderen intern onderwijs en therapie bij de ESB. Hier zitten de kinderen in een kleine groep of met 1-op-1 begeleiding. Het doel is om in te stromen in een klas. Per dag krijgen kinderen ongeveer twee uur per dag les en therapie van de educatief therapeut. Het is belangrijk dat na de opname uw kind weer naar teruggaat naar school. We starten daarom op tijd met het zoeken naar de juiste school. Dit kan de oude school zijn of een andere school. Wij adviseren en helpen u bij het zoeken naar de juiste school.  

Klinische behandelafdeling 

Op de Kameleon behandelafdeling slapen de kinderen 6 nachten per week van zondagavond tot zaterdagochtend. Op dinsdag avond is er een vast bezoekuur (2 personen per kind) van 18:30-19:30 uur. Op woensdagmiddag gaan de kinderen vanaf 12:30 uur naar huis en worden ’s avonds weer gebracht.

Waar bestaat de behandeling uit?

 • Sociotherapie (sociotherapie is het op methodische wijze creëren van een therapeutisch woon-/ leefklimaat, met als doel een omgeving te creëren waarin kinderen gedrag kunnen trainen en/of leren omgaan met hun beperking en-/of lastigheden op verschillende leefgebieden). 
 • Aanvullende therapieën, zoals beeldende therapie, educatieve, muziek, spel- en psychomotorische therapie  
 • Activiteiten begeleiding en sport. 
 • Ouderbegeleiding en systeemtherapie. 
 • Farmacotherapie (indien van toepassing). 

Hoe zijn ouders betrokken?

Ouders worden intensief betrokken bij de behandeling. We onderzoeken hoe jullie gezin functioneert en werken samen aan verbeteringen. Ouders hebben regelmatig gesprekken met de systeemtherapeut en sociotherapeuten en zijn aanwezig bij evaluaties.

Hoe lang duurt de behandeling?

Voor elk kind is het verschillend hoe lang de behandeling duurt. Onze ervaring is dat een behandeling gemiddeld 9 tot 12 maanden in beslag neemt. Gedurende de behandeling kijken we welke nazorg/vervolgzorg nodig is.

Vakanties 

In de schoolvakanties loopt de behandeling door. Dit is belangrijk voor de effectiviteit van de behandeling. Ook afspraken voor therapieën gaan zoveel mogelijk door.  

Jaarlijks zijn er een aantal vastgestelde verlofdagen.