Curium

De Boomkikker

Lees hieronder alles over de afdeling de Boomkikker.

Voor wie?

De Boomkikker is er voor kinderen (5 tot 12 jaar) met een gemiddelde intelligentie, die psychiatrische problemen hebben. Deze problemen kunnen het gevolg zijn van een vroege stoornis in de ontwikkeling. Het kind kan niet goed meer mee doen, bijvoorbeeld thuis, op school of met vriendjes. Soms is ook nog niet duidelijk wat er precies met het kind aan de hand is. Dit kunnen we bij LUMC Curium onderzoeken.  

De Boomkikker is er voor kinderen (5 tot 12 jaar) met een gemiddelde intelligentie, die psychiatrische problemen hebben. Deze problemen kunnen het gevolg zijn van een vroege stoornis in de ontwikkeling. Het kind kan niet goed meer mee doen, bijvoorbeeld thuis, op school of met vriendjes. Soms is ook nog niet duidelijk wat er precies met het kind aan de hand is. Dit kunnen we bij LUMC Curium onderzoeken.  

Op de Boomkikker komen de kinderen 5 dagen per week. Elke dag gaat het kind naar school en krijgt behandeling. In de behandeling leert het kind om om te gaan met zijn/haar gevoelens en problemen. Ook leert het kind wat goed gaat en wat niet en wat hij/zij hier zelf aan kan doen. We doen dit in een groep van 9 kinderen. 

Hoe ziet de behandeling er uit?

De behandeling van de kinderen wordt in 3 fases uitgevoerd. Bij elke fase horen leerdoelen, (feedback) kaarten en beloningen. Hoe langer het kind op de Boomkikker is, hoe meer we streven naar een bij de leeftijd passende zelfstandigheid. Kinderen mogen in de derde fase meer dan in de eerste fase.

Alle kinderen komen gedurende de eerste fase naar de Boomkikker van 8.30-12.00 uur. Na ongeveer 6 weken is er een evaluatie en bespreken we met elkaar of de tijd bij de Boomkikker uitgebreid kan worden. Dit gaat dan geleidelijk en niet met meerdere dagen tegelijk.

De behandeling van de kinderen wordt in 3 fases uitgevoerd. Bij elke fase horen leerdoelen, (feedback) kaarten en beloningen. Hoe langer het kind op de Boomkikker is, hoe meer we streven naar een bij de leeftijd passende zelfstandigheid. Kinderen mogen in de derde fase meer dan in de eerste fase.

Alle kinderen komen gedurende de eerste fase naar de Boomkikker van 8.30-12.00 uur. Na ongeveer 6 weken is er een evaluatie en bespreken we met elkaar of de tijd bij de Boomkikker uitgebreid kan worden. Dit gaat dan geleidelijk en niet met meerdere dagen tegelijk.

Als een kind volledige dagen naar de Boomkikker komt is dit van 8.30-14.45 uur. Op deze dagen lunchen de sociotherapeuten met de kinderen. Een lunch hoeft niet meegegeven te worden. Op woensdag is de dagbehandeling van 8.30-12.30 uur. Dit is zonder een lunch.

Waaruit bestaat de behandeling?

 • We bieden de kinderen structuur en veiligheid. Er wordt met een vast dagprogramma gewerkt en aan gerichte leerdoelen.
 • We leren de kinderen om beter of anders om te gaan met emoties zoals angst en depressie.
 • Ook leren we het kind om beter met zichzelf en anderen om te gaan en om vriendschappen op te bouwen en te behouden.
 • Op de groep wordt tevens gewerkt aan het vergroten van het zelfvertrouwen van het kind en het meer inzicht krijgen in hun eigen gedrag.
 • Het kind volgt onderwijs op het terrein van Curium bij de ESB. Dit is in een kleine klas of het kind krijgt 1 op 1 onderwijs.
 • Aanvullende therapieën, zoals educatieve, beeldende- en psychomotorische therapie, zijn beschikbaar.
 • Ouders hebben iedere 2 weken een gesprek met de systeemtherapeut.
 • Indien nodig kan medicatie worden voorgeschreven.

Hoe zijn ouders betrokken?

Ouders worden actief betrokken bij de behandeling. We onderzoeken hoe jullie gezin functioneert en werken samen aan verbeteringen. Ouders hebben regelmatig contact met de systeemtherapeut en sociotherapeuten zijn aanwezig bij evaluaties. Daarnaast kunnen ouders worden uitgenodigd om op de afdeling mee te lopen.

Hoe lang duurt de behandeling?

De duur van de behandeling varieert per kind, maar meestal duurt een behandeling een jaar.

Schoolvakanties

Tijdens vakanties is de Boomkikker open tot 13.00 uur met een regeling voor vrije dagen:

 • Opname korter dan 3 maanden: geen vrije dagen.
 • 1e kwartaal: 3 vrije dagen in voorjaarsvakantie.
 • 2e kwartaal: 3 vrije dagen in meivakantie.
 • 3e kwartaal: 10 vrije dagen in zomervakantie.
 • 4e kwartaal: 2 vrije dagen in herfstvakantie.