Curium

Het van Krevelenhuis

Lees hieronder alles over de het van Krevelenhuis.

Voor wie?

Bij het van Krevelenhuis bieden we klinische behandeling aan kinderen van zes tot en met veertien jaar met een autismespectrumstoornis. Het behandelklimaat met veel structuur en voorspelbaar sluit goed aan bij de kinderen.

Hoe ziet de behandeling eruit?

De eerste zes weken van de behandeling staan voor ouders/opvoeders en het kind in het teken van kennismaken en het wennen aan het van Krevelenhuis. Na deze zes weken wordt de eerste behandelperiode geëvalueerd en wordt er met ouders/opvoeders, het behandelteam en externe betrokkenen afgestemd hoe de behandeling verder vormgegeven gaat worden. Aan de hand van de bij opname afgesproken doelen, worden leerdoelen geformuleerd. Binnen de behandeling worden verschillende fasen doorlopen en is er regelmatige afstemming met alle betrokkenen tijdens evaluatiemomenten.

Ambulante begeleiding in de thuissituatie vormt een belangrijk onderdeel van de behandeling. Deze begeleiding wordt aan ouders/opvoeders en het kind geboden door sociotherapeuten uit het behandelteam van het van Krevelenhuis en heeft tot doel de vertaalslag te maken van de afdeling naar thuis.

Waaruit bestaat de behandeling?

  • We bieden structuur en veiligheid.
  • Op de behandelgroep werken we met een gestructureerd dagprogramma.
  • Aanvullende therapieën, zoals educatieve therapie en muziektherapie zijn beschikbaar. Op indicatie kan er ook psychomotorische therapie geboden worden.
  • Ouderbegeleiding en gesprekken met de systemisch werker.
  • Indien nodig kan medicatie worden voorgeschreven.
  • Indien mogelijk, blijft een kind naar de eigen school gaan. Als dit tijdelijk niet lukt, wordt er onderwijs op het terrein van LUMC Curium verzorgd door de ESB en educatieve therapie.

Hoe zijn ouders betrokken?

Ouders/opvoeders zijn actief betrokken bij de behandeling. We onderzoeken hoe jullie gezin functioneert en werken samen aan verbeteringen. Ouders/opvoeders hebben regelmatig gesprekken met de systemisch werker, mentor en sociotherapeuten.

Hoe lang duurt de behandeling?

Een behandeling duurt maximaal 9 maanden.

Kinderen verblijven zes nachten per week bij het van Krevelenhuis. Op woensdagmiddagen gaan kinderen naar huis om ouders/opvoeders en kinderen de gelegenheid te bieden om ook in de thuissituatie voldoende te kunnen oefenen met de leerdoelen.