Curium

DASS

Lees hieronder alles over de afdeling de DASS.

Voor wie?

De DASS is een dagbehandeling voor kinderen tussen de 6 en 13 jaar oud met een autismespectrumstoornis die moeite hebben met communicatie en sociale interactie. Deze kinderen ervaren vaak uitdagingen in het begrijpen van emoties en het omgaan met veranderingen.

We bieden twee vormen van dagbehandeling aan:

 • Reguliere dagbehandeling (7 kinderen): kinderen ontvangen zowel behandeling als onderwijs op onze locatie gedurende vijf dagen per week.
 • NAAST schoolse dagbehandeling (2 kinderen): kinderen gaan naar hun eigen school en komen daarnaast enkele dagen naar onze afdeling voor groepsbehandeling.

Hoe ziet de behandeling er uit?

De behandeling van de kinderen wordt in 3 fases uitgevoerd. Bij elke fase horen leerdoelen, (feedback) kaarten en beloningen. Hoe langer het kind op de DASS is, hoe meer we streven naar een bij de leeftijd passende zelfstandigheid. Kinderen mogen in de derde fase meer dan in de eerste fase.

Waaruit bestaat de behandeling?

 • We bieden structuur en veiligheid.
 • In de leefgroep werken we met een dagprogramma en aan doelen.
 • Aanvullende therapieën, zoals educatieve, muziek- en psychomotorische therapie, zijn beschikbaar.
 • Ouderbegeleiding en systeemtherapie
 • Indien nodig kan medicatie worden voorgeschreven.

Hoe zijn ouders betrokken?

Ouders worden actief betrokken bij de behandeling. We onderzoeken hoe jullie gezin functioneert en werken samen aan verbeteringen. Ouders hebben regelmatig contact met de systeemtherapeut en sociotherapeuten en zijn aanwezig bij evaluaties. Daarnaast kunnen ouders worden uitgenodigd om op de afdeling aanwezig te zijn ter ondersteuning of coaching.

Hoe lang duurt de behandeling?

De duur van de behandeling varieert per kind, maar meestal duurt een behandeling een jaar.

Schoolvakanties

Tijdens vakanties is de DASS open tot 13.00 uur met een regeling voor vrije dagen:

 • Opname korter dan 3 maanden: geen vrije dagen.
 • 1e kwartaal: 3 vrije dagen in voorjaarsvakantie.
 • 2e kwartaal: 3 vrije dagen in meivakantie.
 • 3e kwartaal: 10 vrije dagen in zomervakantie.
 • 4e kwartaal: 2 vrije dagen in herfstvakantie.