Curium

High & Intensive Care

Lees hieronder alles over de afdeling High & Intensive Care.

De High & Intensive Care (kortweg: HIC) is er voor kinderen vanaf 12 jaar die dringend psychiatrische hulp nodig hebben. Het gaat dan om diverse acute problemen, zoals ernstige depressieve gevoelens, angstig, in de war of manisch zijn. Daarnaast zijn er vaak grote problemen op school en/of thuis.  

We proberen altijd om een opname te voorkomen. Als het mogelijk is, starten we bijvoorbeeld met behandeling thuis door het IHT-team (Intensive Home Treatment). Dit kan nog niet in alle gemeenten. 

Als de symptomen erger worden, of er een groot risico ontstaat op schade voor het kind zelf of anderen, kan het toch nodig zijn om het kind op te nemen op de HIC. 

Een verwijzer (huisarts bijvoorbeeld) meldt jullie gezin aan. Ook kunnen kinderen via een zorgmachtiging (ZM) of een crisismaatregel (CM) worden opgenomen. 

Hoe ziet de behandeling eruit?

De HIC is een klinische opnameafdeling, waar het kind dag en nacht verblijft bij een acute psychiatrische hulpvraag. We gaan eerst kijken wat de problemen bij het kind zijn en we zoeken naar een verklaring van deze problemen. Soms is een observatie van 1 dag hiervoor al voldoende, soms hebben we langer nodig (tot zo’n 6 weken).

Als een behandeling nodig is stellen we samen met jullie als gezin een behandelplan op. Daarin schrijven we op hoe we samen zo snel mogelijk de zelfstandigheid van het kind kunnen vergroten. Op de HIC starten we zo’n behandeling, waarna het kind vaak de behandeling verder volgt op een andere gespecialiseerde afdeling (binnen LUMC Curium) of vanuit huis.

In de eerste plaats werken we samen aan rust voor het kind en voor jullie als gezin. Als de rust is teruggekeerd, gaan we eraan werken dat jullie leren omgaan met de problemen en hoe jullie deze samen kunnen verminderen.

Hoe worden jullie betrokken bij de behandeling?

We vinden dat kinderen die in crisis zijn, niet alleen gelaten mogen worden. Op de HIC is het mogelijk dat jullie als gezin blijven slapen, in een aparte kamer. Dit vragen we altijd de eerste 48 uur dat het kind is opgenomen. Hier is dan ook altijd een begeleider bij in de buurt.

Gedurende de behandeling bij LUMC Curium worden jullie als ouder(s), samen met andere gezinsleden, zoveel mogelijk bij de opname en behandeling van het kind betrokken. Het is mogelijk dat jullie thuis ouderbegeleiding krijgen of dat jullie samen met de kind(eren) gezinstherapie volgen. Daarnaast is er natuurlijk ruimte voor bezoek (in overleg met de behandelaren).

Hoe lang duurt de behandeling?

Voor iedereen is het verschillend hoe lang de behandeling op de HIC duurt. Gemiddeld duurt een behandeling twee weken. Soms is daarna nog verdere hulp nodig, bijvoorbeeld op een andere afdeling bij LUMC Curium, op school of thuis. 

Als de behandeling is afgerond, maar het kind toch een tijdelijke time-out nodig heeft, dan bieden wij dit als bed-op-recept, stoel-op-recept of telefoon-op-recept. Dat betekent dat het kind met de behandelaar afspraken maakt wanneer en hoe hij een tijdelijke time-out inschakelt. Op die manier kunnen we crisis voorkomen. Jullie kunnen tot rust komen om daarna weer samen verder te kunnen.