Curium

Intensive Home Treatment

Lees hieronder alles over de Intensive Home Treatment.

Voor wie?

IHT (intensive home treatment) is een behandeling voor kinderen die door een lastige periode zijn vastgelopen of dreigen vast te lopen. Dan kan je denken aan somberheid, gedachten aan de dood of dwang, waarbij deze klachten je zo erg in de weg zitten dat deze je in het dagelijks leven belemmeren. Bij het IHT behandelen we zoveel als mogelijk thuis, in de eigen vertrouwde omgeving. Dit doen we met als doel om een opname te voorkomen of, als opname toch nodig is, deze zo kort mogelijk te houden.

Wie zijn wij?

Het IHT team van het LUMC Curium bestaat uit een kinder- en jeugdpsychiater, een systeemtherapeut, een klinisch psycholoog, een praktijkondersteuner en een aantal ambulante sociotherapeuten.

Wat doet het IHT?

Wij werken samen met het hele gezin om weer grip te krijgen op het dagelijks leven. We onderzoeken met elkaar wat er precies aan de hand is en wat jullie gaat helpen om het weer beter te laten gaan. We hebben individuele gesprekken het kind, gezinsleden en eventueel andere belangrijke naasten. Voor het verbeteren van jullie situatie hebben we namelijk jullie hele gezin nodig en misschien ook wel andere belangrijke naasten van buiten jullie gezin. ​

Hoe werkt het?

Het IHT traject start met een kennismaking. Dit gesprek is bij jullie thuis of bij Curium. In dit gesprek maken jullie kennis met de behandelaren, worden er doelen gesteld en afspraken gemaakt over het vervolg.​

Tijdens de IHT kunnen we verschillende dingen inzetten om de situatie te verbeteren, zoals gesprekken met de systeem-therapeut, praktische ondersteuning en het geven van psycho-educatie (uitleg en informatie over psychische klachten). We werken met elementen uit het Verbindend Gezag, de DGT (dialectische gedragstherapie) en hebben tevens een oudergroep. Het IHT team denkt ook mee over ’diagnostiek’ door het verzamelen van informatie en het doen van observaties. Wát behandelplan stemmen we samen af. ​

Hoe lang en hoe vaak

We kunnen een aantal keer per week op huisbezoek komen, binnen kantoortijden. Het IHT kan tijdelijk de zorg opschalen wanneer het nodig is of afschalen wanneer dat kan, op maat.​

De inzet van IHT is tijdelijk, daarom werken we samen met je verwijzers en mede-behandelaren. ​

Bereikbaarheid

In geval van crisis kan er tijdens kantooruren contact opgenomen worden met het IHT team. ​

Buiten kantoortijden bij crisis neem je contact op met de huisartsenpost. Verder worden er hierover met jullie individuele afspraken gemaakt en krijg je bij de intake de contact gegevens van jullie IHT behandelaren mee. Het algemene IHT mailadres is: IHT-curium@lumc.nl​.