Curium

De Ster (dagbehandeling Gouda)

Lees hieronder alles over de Ster (dagbehandeling Gouda).

Voor wie?

De Ster is een dagbehandeling voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar oud met complexe psychiatrische problematiek of een sterk vermoeden daarvan. Vaak is er sprake van autisme spectrum stoornis, hechtingsproblematiek, angstklachten, traumaklachten of een combinatie hiervan.

De groep bestaat uit 7 kinderen die een individueel programma volgen op de dagbehandeling en aan eigen doelen werken. In het dagprogramma zijn ook groepsmomenten en klasmomenten opgenomen.

Hoe ziet de behandeling eruit?

De kinderen komen 5 dagen per week naar de dagbehandeling. De dagbehandeling is open van 8:45 tot 14:30 uur. We kijken naar gelang wat een kind aankan hoe lang een kind aanwezig is op de groep. Op de dagbehandeling werken we vanuit de principes van het competentiemodel en vanuit het verbindend gezag. Kinderen (en ouders) werken aan individueel opgestelde doelen.

Waaruit bestaat de behandeling?

  • We bieden structuur en veiligheid. 
  • Op de dagbehandeling werken we met een dagprogramma en aan doelen. 
  • Aanvullende therapieën zoals psychomotorische therapie of beeldende therapie zijn onderdeel van de behandeling. 
  • We werken samen met ‘de Piloot’. Zij bieden het onderwijs op onze locatie 
  • Ouderbegeleiding en systeemtherapie  
  • Indien passend kan medicatie worden voorgeschreven. 

Hoe zijn ouders betrokken?

We werken intensief samen met ouders. Dit start al voor de opname. Ouders hebben regelmatig contact met de systeemtherapeut en sociotherapeuten en zijn aanwezig bij evaluaties. Daarnaast kunnen ouders worden uitgenodigd om op de afdeling aanwezig te zijn ter ondersteuning of coaching.

Hoe lang duurt de behandeling?

De duur van de behandeling varieert per kind, maar meestal duurt een behandeling een jaar.  

Schoolvakanties

Tijdens vakanties is de Ster open tot 13.00 uur met een regeling voor vrije dagen: 

  • Opname korter dan 3 maanden: geen vrije dagen. 
  • 1e + 2e  kwartaal: 5 vrije dagen te verdelen over de voorjaars- en meivakantie. 
  • 3e kwartaal: 10 vrije dagen in zomervakantie. 
  • 4e kwartaal: 3 vrije dagen in herfstvakantie. 

De Ster is gesloten tussen Kerst en oud & nieuw.