Curium

JOT

Het JOT-FACT Jeugd team (Jongerenteam) is een samenwerking tussen vier zorgverlenende organisaties, namelijk: LUMC-Curium (kinder- en jeugdpsychiatrie), GGZ Rivierduinen, de Brijder (verslavingszorg) en Cardea (jeudhulpverlening). Het JOT is sinds 2024 FACT gecertificeerd. Lees hieronder alles over de JOT.
Waarmee kunnen we u helpen?

Voor wie?

Bij het JOT kunnen kinderen (12 tot 24 jaar) terecht die vastlopen in hun dagelijks leven omdat ze last hebben van (ernstige) psychische problemen, verslaving en/of andere problemen, zoals geen school of werk. Vaak heeft eerdere hulpverlening onvoldoende geholpen of sluit bestaande hulpverlening onvoldoende aan.

Het JOT biedt herstelgerichte zorg conform het FACT-model. Kinderen krijgen zorg vanuit een breed opgeleid team. Het team biedt behandeling en diagnostiek. De zorg is gericht op meerdere levensgebieden: psychische stoornissen en/of verslavingsproblematiek, praktische hulp, maatschappelijke ondersteuning, hulp bij wonen en financiën, toeleiding naar onderwijs of werk, vrijetijdsbesteding en wat verder nodig is. Wij werken toe of terug naar reguliere zorg dan wel begeleiding.

Kenmerken JOT

  • Aandacht voor het systeem;
  • Outreachend werken, daar waar het kind zich bevindt en in de leefwereld van het kind;
  • Laagdrempelige communicatie;
  • Aandacht voor praktische ondersteuning op meerdere levensgebieden (psychisch, sociaal, maatschappelijk, opleiding/werk);
  • Aandacht voor (beschrijvende) diagnostiek;
  • Herstelgerichte zorg;
  • Lange adem en maatwerk.

Contact

Voor meer informatie verwijzen we je graag naar de website van het JOT.

Voor vragen kan contact opgenomen worden met:

info@jotleiden.nl
06 25 54 0049

Het JOT is bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 - 17:00uur