Curium

Klimop

Lees hieronder alles over de afdeling de Klimop.

Voor wie?

Op de Klimop bieden we dagbehandeling aan kinderen tussen de 12 en 18 jaar oud met een autisme spectrum stoornis of een vermoeden daarvan. Vaak is hiernaast nog sprake van bijkomende kwetsbaarheden. De kinderen zijn vaak uitgevallen op school.

Hoe ziet de behandeling eruit?

De dagbehandeling is overdag op doordeweekse dagen. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.45-15.00. Op woensdag van 8.45-13.00.

De eerste 6 weken van de behandeling staan in het teken van kennismaking en het wennen aan de Klimop. In deze periode leren wij het kind en het gezin goed kennen. Na deze periode evalueren we samen met het gezin de behandeldoelen en passen we doelen indien nodig aan. We focussen op het ontwikkelen en vergroten van vaardigheden zoals het aangaan van sociaal contact, leren omgaan met angsten, zelfstandigheid en vrijetijdsbesteding. We oefenen ook met vaardigheden om weer naar school of dagbesteding te kunnen gaan of om te kunnen werken.

Waaruit bestaat de behandeling?

  • In de groep werken we met een gestructureerd dagprogramma. Individuele activiteiten en groepsactiviteiten wisselen elkaar af.
  • De kinderen hebben individuele leerdoelen.
  • We bieden structuur en veiligheid.
  • We zorgen voor een goede afwisseling tussen school, behandeling en vrijetijdsbesteding.
  • We bieden psychomotorische therapie aan alle kinderen, op indicatie educatieve therapie.
  • Systeemtherapie is een vast onderdeel voor alle gezinnen.
  • Indien nodig kan medicatie worden voorgeschreven, gecontinueerd of worden afgebouwd.
  • Er wordt onderwijs gevolgd op het terrein van LUMC Curium verzorgd door de ESB (dit is een onderdeel van de Leo Kanner school)

Hoe zijn ouders betrokken?

Ouders zijn actief betrokken bij de behandeling. We kijken samen met het gezin wat de gezinsleden nodig hebben en welke veranderwensen er zijn. Hiermee gaan we aan de slag.

Ouders hebben regelmatig gesprekken met de systeemtherapeut, de sociotherapeuten en zijn aanwezig bij evaluaties. Evaluaties zijn om de zes tot tien weken. Gesprekken met de systeemtherapeut vinden gemiddeld om de week plaats. 

Hoe lang duurt de behandeling?

De behandelduur op de Klimop is 9 maanden. Soms is er na ontslag nog verdere hulp nodig. Gedurende de behandeling denken we actief mee over het vervolg.

Vakanties

In de schoolvakanties loopt de behandeling door. De Klimop is dan iedere dag open tot 13.00 uur. Dit is belangrijk voor de continuïteit van de behandeling. Ook afspraken voor therapieën laten we zoveel mogelijk door gaan. De klas waar de kinderen tijdens hun behandeling naar toe gaan is dicht in de schoolvakanties.

In de zomervakantie mogen 2 weken vakantie opgenomen worden. Verder is de Klimop tussen kerst en oud en nieuw dicht.