Curium

De Autonomiegroep

Lees hieronder alles over de afdeling de Autonomiegroep

Voor wie?

De Autonomiegroep is een afdeling voor kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar, met problemen in de emotieregulatie. Onderliggend kan er sprake zijn van een autisme spectrum stoornis. Wij bieden een dagbehandeling voor kinderen met emotieregulatieproblematiek die vastlopen in hun ontwikkeling. Kenmerkend daarbij zijn heftige emoties, veel spanningen en moeite hebben met het omgaan met al die gevoelens, vaak met suïcidaliteit of zelfbeschadigend gedrag. Ouders voelen vaak grote machteloosheid. De kinderen hebben vaak een emotionele gevoeligheid, wat betekent dat hun reacties snel en heftig zijn. Het vraagt veel om met deze gevoeligheid om te gaan, voor de kinderen zelf maar ook voor ouders, broertjes/zusjes en de omgeving. Soms lukt het niet (meer) om thuis, met een hulpverlener, de patronen te doorbreken. Dan is er intensievere behandeling nodig. Op de autonomiegroep leert het kind om met deze gevoelens om te gaan en worden ouders/opvoeders geleerd hoe zijn hun kind hierbij kunnen ondersteunen.

Hoe ziet de behandeling eruit?

Het autonomie bevorderende behandelklimaat is erop gericht dat het kind zelf weer meer grip krijgt op zijn leven en leert omgaan met zijn emotionele gevoeligheid. De kinderen worden niet extern beveiligd, maar ze leren juist vaardigheden aan (en worden gecoacht) om zelf de regie te nemen in het stoppen met zelfbeschadigend gedrag. Ouders en anderen uit het netwerk worden intensief betrokken om het kind hierbij te ondersteunen en coachen. We werken vanuit 2 visies: de dialectische gedragstherapie voor kinderen (DGT-J) en systeembehandeling met Verbindend Gezag (NVR).

Waaruit bestaat de behandeling?

  • Dagbehandeling 3 dagen van 14.30-20.00 (maandag, woensdag, donderdag)
  • Groepstherapieën die aansluiten op de vaardigheidstraining zoals psychomotore therapie, mindfulness, photovoice, sociotherapie
  • Sociotherapie waarbij kinderen de vaardigheden kunnen oefenen door samen boodschappen te doen, te koken, eetmoment met coaching door sociotherapeuten in het moment
  • Dagelijks telefonische consultatie voor ouders en kinderen van 8.00 tot 22.00 uur
  • Individuele gesprekken, maken van een signaleringsplan, psycho-educatie of coaching
  • Aanvullende diagnostiek inclusief (groeps)observatie

Hoe zijn ouders betrokken?

Behandeling op de autonomiegroep is een systeemgerichte behandeling. Vaak zijn er binnen het gezin patronen ontstaan om de heftige emoties van het kind en andere gezinsleden om te gaan, die niet (langer) helpend zijn, zoals het beveiligen. Het is belangrijk dat het hele systeem betrokken wordt omdat kinderen niet alleen kunnen veranderen. Ouders worden intensief betrokken en er wordt ook commitment verwacht van ouders om deze patronen te gaan onderzoeken en veranderen.

Behandeling op de autonomiegroep is een systeemgerichte behandeling. Vaak zijn er binnen het gezin patronen ontstaan om de heftige emoties van het kind en andere gezinsleden om te gaan, die niet (langer) helpend zijn, zoals het beveiligen. Het is belangrijk dat het hele systeem betrokken wordt omdat kinderen niet alleen kunnen veranderen. Ouders worden intensief betrokken en er wordt ook commitment verwacht van ouders om deze patronen te gaan onderzoeken en veranderen.

We bieden systeemtherapie, oudergesprekken, huisbezoeken, netwerkvaardigheidstraining en een oudergroep verbindend gezag voor ouders. Op indicatie is er een psycho-educatiegroep voor autisme.

Hoe lang duurt de behandeling?

Gemiddeld neemt een behandeling op de autonomiegroep 6 tot maximaal 9 maanden in beslag. Daarna gaat het kind en het gezin terug naar de verwijzende instantie.

Vakanties?

In de schoolvakanties loopt de behandeling door. Dit is belangrijk voor de effectiviteit van de behandeling. Ook afspraken voor therapieën gaan zoveel mogelijk door. In overleg kunnen 3 verlofdagen per 3 maanden gepland worden.