Curium

Kompass

Lees hieronder alles over de afdeling Kompass.

Voor wie?

Bij Het Kompass bieden we klinische behandeling aan jongeren tussen 12 en 18 jaar oud met een autismespectrumstoornis. De structuur en veiligheid die we hier bieden sluit goed aan bij de behoeften van deze groep kinderen, maar ook bij kinderen met andere problematiek.

Hoe ziet de behandeling eruit?

De eerste 6 weken van de behandeling staan in het teken van kennismaking en het wennen aan het Kompass. Na deze periode evalueren we samen en passen we doelen indien nodig aan. We focussen op vaardigheden zoals het aangaan van sociaal contact, zelfstandigheid en vrijetijdsbesteding. Ook ondersteunen we bij terugkeer naar school of dagbesteding.

Waaruit bestaat de behandeling?

  • We bieden structuur en veiligheid.
  • In de leefgroep werken we met een dagprogramma en aan doelen.
  • Aanvullende therapieën, zoals educatieve, muziek- en psychomotorische therapie, zijn beschikbaar.
  • Ouderbegeleiding en systeemtherapie
  • Indien nodig kan medicatie worden voorgeschreven.
  • Indien mogelijk, blijf je naar je eigen school gaan. Als dit tijdelijk niet lukt, volg je onderwijs op het terrein van LUMC Curium verzorgd door de ESB

Hoe zijn ouders betrokken?

Ouders zijn actief betrokken bij de behandeling. We onderzoeken hoe jullie gezin functioneert en werken samen aan verbeteringen. Ouders hebben regelmatig gesprekken met de systeemtherapeut en sociotherapeuten en zijn aanwezig bij evaluaties.

Hoe lang duurt de behandeling?

De duur varieert, maar meestal duurt een behandeling maximaal 6 maanden.

Vakanties

Je verblijft 6 nachten per week bij Het Kompass. Vakanties tijdens de behandeling zijn niet mogelijk voor een effectieve voortgang.