Patiëntenfolder

Zorgpad 'Starten met een biological'

In deze folder vindt u informatie over het zorgpad ‘Starten met een biological’ dat georganiseerd wordt door de afdeling Reumatologie Academische Zorg van het LUMC. Dit zorgpad bestaat uit een screeningsfase, een voorlichtingsgesprek en prikinstructie.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Reumatologie.

Onze zorg

Waarom u bij ons in goede handen bent

Wanneer start u met een biological?  

De reden om te starten met een biological is wanneer er reumatische ontstekingsactiviteit is die onvoldoende onderdrukt is met niet-biologische anti-reumamiddelen. Dit wordt door de arts vastgesteld op basis van uw klachten, het gewrichtsonderzoek en de laboratoriumuitslagen.

Voorbereiding

Wat gaat er vooraf aan het onderzoek of de behandeling?

Screeningsfase  

Voordat uw reumatoloog een biological kan voorschrijven, moet eerst vastgesteld worden dat er geen medische bezwaren zijn tegen de behandeling met een biological. Omdat een biological infecties kan onderdrukken mag er bijvoorbeeld geen sprake zijn van een sluimerende infectie (met name tuberculose en een levervirus). Daarom wordt u hier vóór het starten op getest. Bij iedere nieuw startende patiënt vindt deze screening plaats.  

De screening bestaat uit:  

  • Een bloedafname. Hierin wordt bekeken of u een (sluimerende) leverontsteking (hepatitis) heeft. 
  • Een röntgenfoto van de longen. Hierop wordt bekeken of er aanwijzingen zijn voor tuberculose. 
  • Een Tuberculine Huidtest. Deze test wordt gedaan om te kijken of er aanwijzingen zijn voor (doorgemaakte) tuberculose. De test is vergelijkbaar met een allergietest; een kleine hoeveelheid tuberculine wordt vlak onder de huid van de onderarm gespoten. Na 2 tot 3 dagen controleert de reumaverpleegkundige of het lichaam hierop heeft gereageerd. Bij een reactie komt er een kleine zwelling op de injectieplaats. De reumaverpleegkundige beoordeelt de doorsnede van de zwelling. Aan de hand daarvan wordt u doorverwezen naar uw reumatoloog of naar een infectiearts voor verder onderzoek. 

In het geval dat u herstart of switcht naar een andere biological, wordt u opnieuw getest wanneer de voorgaande screening langer dan een jaar geleden is uitgevoerd. De screeningsuitslagen zijn vaak bij het aflezen van de Tuberculine Huidtest al bekend. U hoort dan of u kunt starten met een biological of (nog) niet. Als u mag starten met een biological wordt er direct een vervolgafspraak met u gemaakt voor het voorlichtingsgesprek en de prikinstructie.  

Voorlichtingsgesprek en prikinstructie  

Tijdens het voorlichtingsgesprek krijgt u van de reumaverpleegkundige informatie over de werking van de voorgeschreven biological met de daarbij behorende aandachtspunten. Verder legt zij uit hoe u veilig en correct de injectie bij uzelf kunt toedienen. Aansluitend dient u zelf de eerste injectie onder de begeleiding van de reumaverpleegkundige toe. Let op: U moet uw eerste injectie, een half uur voor uw prikinstructieafspraak, bij de Poli Apotheek LUMC ophalen.  

Wanneer u start met een biological die via een infuus wordt toegediend, wordt u aangemeld op de afdeling Dagbehandeling door uw reumatoloog. U krijgt een schriftelijke bevestiging van deze afspraak toegestuurd. U wordt voor dit infuus een aantal uren opgenomen.

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Samenwerking met de Poli Apotheek LUMC  

De biologicals worden vanuit het ziekenhuisbudget betaald. Dit betekent dat de zelfinjecties worden verstrekt door de Poli Apotheek LUMC. De behandelend arts zorgt ervoor dat de Poli Apotheek het eerste recept ontvangt. U moet uw eerste injectie een half uur voor uw prikinstructieafspraak bij de Poli Apotheek ophalen. De Poli Apotheek maakt met u een bezorgafspraak voor de volgende leveringen aan huis. 

Afdelingsbeleid biologicals  

  • Het is belangrijk om op controle te komen binnen de afgesproken termijn zodat uw reumatoloog de werkzaamheid van het medicijn en uw bloedwaarden kan controleren. 
  • Indien u uw afspraak verzet, dient u binnen twee maanden een nieuwe afspraak gepland te hebben staan. 

Indien u geen afspraak heeft binnen de afgesproken termijn kan uw biological recept mogelijk gestopt worden.

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Contact  

Heeft u na het lezen van deze folder vragen en/of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Reumatologie Academische Zorg. 

Contactgegevens

Afdeling Reumatologie Academische Zorg  

Telefoonnummer: 071 526 46 62 (8.30-16.00 uur)
E-ma
il: reumatologie.academischezorg@lumc.nl (uitsluitend voor niet-medische vragen).

Handige links

Meer informatie over biological  

Voor meer informatie over biologicals verwijzen wij u naar de website van ReumaNederland  en de folder Hoe en wat over biologische medicijnen.

Zie ook: