Patiëntenfolder

Spondyloartritis zorgpad

In deze folder vindt u informatie over het SpA (spondyloartritis) zorgpad. Dit zorgpad wordt georganiseerd door de afdeling Reumatologie Academische Zorg, onderdeel van de afdeling Reumatologie van het LUMC. De afdeling Reumatologie Academische Zorg heeft verschillende zorgpaden waarbij de kracht ligt in de multidisciplinaire zorg, speciaal afgestemd op bepaalde aandoeningen, behandelingen en zorgbehoeftes.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Reumatologie

Onze zorg

Wat is Spondyloartritis zorgpad?

Wat is spondyloartritis? 

Spondyloartritis (SpA) is een verzamelnaam voor een groep van reumatische ziekten die wordt gekenmerkt door ontsteking van de gewrichten van de wervelkolom en de sacro-iliacale gewrichten (SI-gewrichten). Dit uit zich vaak in pijn en/of stijfheid van (onder)rug en/of nek. Verder kan SpA gepaard gaan met ontstekingen van de grote gewrichten en pezen. Aandoeningen van de ogen, huid, en/of darmen kunnen eveneens voorkomen. 

Het SpA zorgpad 

Het SpA zorgpad is bestemd voor patiënten met een mogelijke of een eerder vastgestelde spondyloartritis. Uw behandelend reumatoloog kan u doorverwijzen. Verwijzing is ook mogelijk vanuit een ander ziekenhuis.

Voorbereiding

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Faciliteiten op de afdeling Reumatologie Academische Zorg  

Op de afdeling Reumatologie Academische Zorg is een wachtruimte aanwezig. In deze ruimte staan comfortabele stoelen en kunt u en uw eventuele begeleider kosteloos gebruik maken van koffie en thee. U kunt tevens gebruik maken van de coffee corner op het Leidse Plein (geopend van 8.00 – 20.00 uur). Naast koffie en thee, kunt u hier ook terecht voor soep, broodjes, salades, etc. U kunt natuurlijk ook zelf uw lunch of versnaperingen meenemen. 

Dit dagverblijf is uitsluitend bestemd voor patiënten die op die dag een afspraak hebben op de afdeling Reumatologie Academische Zorg.  

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Het SpA zorgpad is bedoeld voor patiënten met spondyloartritis die al dan niet beperkingen ervaren in hun functionaliteit en net gediagnostiseerd zijn. Het zorgpad is gericht op voorlichting (over het ziektebeeld, medicatie en leefstijladviezen) en bewegingsadvies. Het zorgpad is opgebouwd uit gesprekken met de reumaverpleegkundige, fysiotherapeut, ergotherapeut en op indicatie reumatoloog en maatschappelijk werk.

Wanneer krijgt u de uitslag?

De verwijzend reumatoloog en uw huisarts ontvangen binnen 6 weken schriftelijk de uitslagen en resultaten van het SpA zorgpad.

Nazorg

Welke specifieke nazorg kunnen wij bieden?

Na het SpA zorgpad 

Na het SpA zorgtpad wordt u terug verwezen naar uw behandeld reumatoloog. U wordt geadviseerd een poli afspraak te maken bij uw behandelend reumatoloog voor over drie maanden. Indien nodig kunt u doorverwezen worden naar een eerstelijns fysio- en/of ergotherapeut.

Behandelteam

Betrokken zorgverleners 

Reumaverpleegkundige 

Een afspraak met de reumaverpleegkundige is een belangrijke aanvulling op uw bezoeken aan de reumatoloog. Tijdens dit gesprek kan zij de informatie, die u van de reumatoloog heeft gekregen, aanvullen en verduidelijken. Daarnaast bespreekt zij met u onderwerpen die op dat moment voor u van belang zijn, zoals: 

  • (Aanvullende) voorlichting over het ziektebeeld 
  • Informatie over medicatie 
  • Wat betekent het om een spondyloartritis te hebben 
  • Uw leefstijl 
  • Hoe u klachten herkent en wat te doen bij toename van uw klachten 
  • Vergroten van uw zelfredzaamheid en zelfmanagement  

Fysio-/oefentherapeut 

De fysio- of oefentherapeut richt zich in dit zorgpad op het verbeteren van uw bewegen in het dagelijks leven. Het doel is gericht op het verminderen, het voorkomen of doen verdwijnen van klachten. Daarnaast het bevorderen van een gezond beweeggedrag passend bij uw aandoening. Om dit mogelijk te maken wordt aandacht besteed aan het verbeteren van de functie van uw gewrichten, het vergroten van uw spierfunctie en het verbeteren van uw conditie. Indien van toepassing geeft de fysio- of oefentherapeut instructies over hoe u thuis oefeningen  kunt doen. Daarnaast kan de  fysio- of oefentherapeut u adviseren over verantwoord bewegen en sporten. 

Ergotherapeut 

De ergotherapeut bespreekt de activiteiten die u in uw dagelijks leven uitvoert en de mogelijke beperkingen die u hierbij ondervindt. Voorbeelden van handelingsproblemen die de ergotherapeut veel tegenkomt binnen dit zorgpad zijn problematiek in het zitten en liggen (in de thuis- en werksituatie), reiken, bukken en vermoeidheid. Door middel van adviezen op het gebied van belasting en belastbaarheid, gewrichtsbescherming, houdingsadviezen en specifieke training kan er gewerkt worden aan een adequate oplossing voor uw handelingsprobleem. 

Reumatoloog (alleen op indicatie) 

Een reumatoloog is gespecialiseerd in reumatische aandoeningen, in dit zorgpad in het bijzonder voor patiënten met spondyloartritis. De reumatoloog voert met u een (aanvullend) medisch vraaggesprek en doet lichamelijk onderzoek. De reumatoloog van de afdeling Reumatologie Academische Zorg is niet uw ‘eigen’ polikliniek reumatoloog.

Maatschappelijk werker (alleen op indicatie) 

De diagnose spondyloartritis kan ingrijpend zijn voor u en uw omgeving. Er kunnen vragen opkomen die te maken hebben met uw beperkingen in de thuissituatie, met relaties, bij werk en/of in de vrije tijdsbesteding. Het kan onzekerheid geven over de toekomst. Bij vragen hierover kunt u en/of uw partner c.q. naasten terecht bij maatschappelijk werk. Zij zijn deskundig in de begeleiding van patiënten en hun directe omgeving. 

Ons onderzoek

Aan het SpA zorgpad is mogelijk wetenschappelijk onderzoek verbonden. Voor u besluit aan wetenschappelijk onderzoek deel te nemen, wordt dit in een persoonlijk gesprek aan u uitgelegd en zal uw toestemming gevraagd worden voor deelname. Deelname aan wetenschappelijk onderzoek is vrijwillig, het heeft geen enkele invloed op uw behandeling.

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Heeft u na het lezen van deze patiëntenfolder vragen en/of opmerkingen, dan kunt contact opnemen met de afdeling Reumatologie Academische Zorg. Ook kunt u informatie vinden over het LUMC op deze website.  

Afdeling Reumatologie Academische Zorg
Telefoonnummer: 071 526 46 62 (8.30-16.00 uur)
E-mail:
reumatologie.academischezorg@lumc.nl (alleen voor niet-medische vragen)

Overig

Evaluatie SpA zorgpad 

Wij stellen het op prijs te weten hoe u het SpA zorgpad heeft ervaren. U ontvangt tijdens of aan het einde van het zorgpad een uitnodiging voor het invullen van een evaluatieformulier.    

Verzuim van werk door deelname aan het SpA zorgpad 

Deelname aan het SpA zorgpad wordt gezien als een ziekenhuisafspraak. U kunt hierdoor in aanmerking komen voor ziekteverlof. Wij adviseren u dit te bespreken met uw leidinggevende en/of werkgever.  

Kosten SpA zorgpad 

De vergoeding van de kosten van het SpA zorgpad is afhankelijk van uw zorgverzekering.

Parkeren  

Als patiënt van de afdeling Reumatologie Academische Zorg mag u op de begane grond van de parkeergarage parkeren. U dient dan de meest linker inrit/slagboom te nemen.