Patiëntenfolder

Handenzorgpad

In deze folder vindt u informatie over het handenzorgpad. Dit zorgpad wordt georganiseerd door de afdeling Reumatologie Academische Zorg, onderdeel van de afdeling Reumatologie van het LUMC. De afdeling Reumatologie heeft verschillende zorgpaden waarbij de kracht ligt in de multidisciplinaire teamzorg, speciaal afgestemd op bepaalde aandoeningen, behandelingen en zorgbehoeftes. Voor dit zorgpad werkt de afdeling Reumatologie samen met de afdelingen Ergotherapie, Fysiotherapie, Orthopedie, Plastische chirurgie en Revalidatie van het LUMC.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Reumatologie

Onze zorg

Wat is Handenzorgpad?

Het handenzorgpad is bestemd voor patiënten die als gevolg van een reumatische aandoening gecompliceerde hand- en/of polsproblemen hebben. Het doel van het handenzorgpad is uw hand- en/of polsklachten duidelijk te krijgen en u te adviseren over de behandelingen die mogelijk zijn. Uw behandelend reumatoloog kan u doorverwijzen. Verwijzing is ook mogelijk vanuit een ander ziekenhuis dan het LUMC.

Voorbereiding

Wat gaat er vooraf aan het onderzoek of de behandeling?

Planning van het handenzorgpad  

Na de aanmelding neemt de ergotherapeut binnen 2 weken telefonisch contact met u op om de eerste afspraak te maken. U ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging.   

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Het handenzorgpad is opgebouwd uit 2 afspraakdagen. Op uw eerste afspraakdag spreekt u de ergotherapeut en de fysiotherapeut. Zij brengen uw handfunctie in kaart door verschillende onderzoeken uit te voeren. De uitslagen van deze onderzoeken worden vervolgens besproken in het handenteamoverleg (zie hieronder). Afhankelijk van de resultaten kan er besloten worden dat u niet in aanmerking komt voor het vervolg van het zorgpad of krijgt u een tweede afspraak voor het handenteamoverleg.  

Handenteamoverleg  

Eén keer per maand vindt het handenteamoverleg plaats. In dit overleg bespreken alle betrokken zorgverleners de uitslagen en resultaten van de eerste afspraakdag met elkaar. Aansluitend krijgt u een gemeenschappelijk consult met het handenteam waar u een behandeladvies krijgt. Het handenteamoverleg duurt ongeveer 15 minuten. U krijgt de gelegenheid om over het behandeladvies na te denken. De ergotherapeut neemt binnen een week telefonisch contact met u op om uw behandeladvies keuze te bespreken. 

Nazorg

Welke specifieke nazorg kunnen wij bieden?

Vervolg na het handenzorgpad  

Na het handenzorgpad neemt de ergotherapeut binnen een week telefonisch contact met u op om uw keuze te bespreken. In dit gesprek kunt u ook vragen stellen als u die heeft. Afhankelijk van uw keuze draagt de ergotherapeut zorg voor uw vervolgafspraak, bijvoorbeeld bij de plastisch chirurg, orthopedisch chirurg of revalidatiearts. De afdeling waar het om gaat neemt hierover contact met u op.  

Het handenzorgpad is hiermee afgerond en u wordt terugverwezen naar uw behandeld reumatoloog.  

De verwijzend reumatoloog en uw huisarts ontvangen binnen 4 weken schriftelijk de resultaten van het handenzorgpad.

Behandelteam

Betrokken zorgverleners  

De volgende zorgverleners zijn betrokken bij het handenzorgpad.  

Reumatoloog  

De reumatoloog van de afdeling Reumatologie Academische Zorg is niet uw ‘eigen’ reumatoloog van de polikliniek. In dit zorgpad richt de reumatoloog zich in het bijzonder op klachten aan uw handen en/of polsen. Als het nodig is, worden er aanvullende onderzoeken aangevraagd, zoals röntgenfoto’s.  

Ergotherapeut  

In dit zorgpad richt de ergotherapeut zich in het bijzonder op het analyseren van uw handproblemen. Dit kan op allerlei gebieden zijn, zoals werk, wonen, hobby’s, huishouden, sport, etc. Daarbij besteedt de ergotherapeut aandacht aan het verstandig gebruiken van uw gewrichten tijdens deze dagelijkse activiteiten.  

Fysiotherapeut  

In dit zorgpad richt de fysiotherapeut zich in het bijzonder op het duidelijk krijgen van uw handklachten. Om het functioneren van uw hand in kaart te brengen, voert de fysiotherapeut testen en metingen uit. Tevens wordt de fijne en grove motoriek van uw handfunctie in kaart gebracht. Op basis van de problemen in uw handfunctie kunnen er oefeningen en adviezen gegeven worden. 

Orthopedisch- en plastisch chirurg  

In dit zorgpad richten de orthopedisch- en plastisch chirurg zich samen in het bijzonder op de operatieve mogelijkheden die uw handfunctie kunnen verbeteren. Daarnaast hebben zij een adviserende rol. Ook denken ze mee over de behandeling voor uw hand- en/of polsprobleem.  

Revalidatiearts  

In dit zorgpad richt de revalidatiearts zich in het bijzonder op mogelijkheden binnen een revalidatietraject om uw handfunctie te verbeteren. Daarnaast geeft de revalidatiearts advies over hoe u de activiteiten die voor u belangrijk zijn kunt (blijven) uitvoeren. 

Ons onderzoek

Aan het handenzorgpad is mogelijk wetenschappelijk onderzoek verbonden. Voor u besluit aan wetenschappelijk onderzoek deel te nemen, wordt in een persoonlijk gesprek dit aan u uitgelegd en zal uw toestemming gevraagd worden voor deelname. Deelname aan wetenschappelijk onderzoek is vrijwillig, het heeft geen enkele invloed op uw behandeling. 

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Heeft u na het lezen van deze folder vragen en/of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Reumatologie Academische Zorg. Ook kunt u informatie vinden over het LUMC op deze website.  

Contactgegevens  

Afdeling Reumatologie Academische Zorg
Telefoonnummer: 071 526 46 62 (8.30-16.00 uur)
E-mail:
reumatologie.academischezorg@lumc.nl(alleen voor niet-medische vragen)

Zie ook: https://www.lumc.nl/over-het-lumc/afdelingen/reumatologie/diagnoses-en-behandelingen/handenteam/

Overig

Evaluatie handenzorgpad  

Wij stellen het op prijs te weten hoe u het handenzorgpad heeft ervaren. Het kan zijn dat u daarom wordt gevraagd een evaluatieformulier in te vullen. Tijdens het telefonisch contact, na het zorgpad, zal de ook ergotherapeut naar uw ervaringen vragen. 

Verzuim van werk door deelname aan het zorgpad  

Deelneming aan het handenzorgpad wordt gezien als een ziekenhuisafspraak. U kunt hierdoor in aanmerking komen voor ziekteverlof. Wij adviseren u dit vooraf te bespreken met uw leidinggevende en/of werkgever. 

Kosten van het zorgpad  

De vergoeding van de kosten van het handenzorgpad is afhankelijk van uw zorgverzekering. 

Parkeren  

U kunt uw auto parkeren in de parkeergarage van het LUMC. Als patiënt van de afdeling Reumatologie Academische Zorg mag u op de begane grond van de parkeergarage parkeren. U dient dan de meest linker inrit/ slagboom te nemen. Als u in het bezit bent van een parkeerkaart voor mensen met een handicap, is het toegestaan om op het parkeerterrein rechts naast de hoofdingang van gebouw 1 te parkeren.